Hemşirelik araştırmalarındaki işbirliklerini teşvik etmek ve bu araştırmaların uygulamalara olan tesirini çoğaltmak amacıyla “Uluslararası Hemşirelik Araştırmalarında İşbirliği Sempozyumu-2” gerçekleştirildi.

Sempozyuma Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını meydana getiren Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Hemşirelik Fakültesi’nin eğitim ve araştırmadaki ulusal ve internasyonal başarılarından bahsetti. Fakültenin internasyonal işbirlikleri ve akreditasyonlar hakkında data verdi. Önceki sempozyumun “İyi Uygulama Örneği” seçildiğini de sözlerine ekledi. Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şafak Dağhan ise son yıllarda hemşirelik mesleğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını söylemiş oldu. Pandemiler, savaşlar ve göçlerin sağlık alanında yarattığı etkilerden bahsetti. Dağhan, hemşirelik hizmetlerinin önemini ve hemşirelik araştırmalarının katkısını altını çizdi.

Hemşirelik araştırmalarındaki işbirliklerini teşvik etmek ve bu araştırmaların uygulamalara olan tesirini çoğaltmak amacıyla Uluslararası Hemşirelik Araştırmalarında İşbirliği Sempozyumu 2 gerçekleştirildi

Hemşirelik Araştırmalarında İzlenecek Yollar

Sempozyumun ilk panelinde “Hemşirelik Araştırmalarında Proje Süreçleri” ele alındı. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji ve Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EBİLTEM) uzman olarak görevli Dr. Ayşe Durğan Dbyes “Araştırma Fonlarına Erişimde Uluslararası Proje Ortaklıkları” hakkında konuştu. Paracelsus Medical University’de görevli Prof. Piret PAAL ise “Hemşirelik Araştırmalarında COST Projeleri ve İzlenecek Yollar” hakkında data verdi. “Hemşirelik Alanındaki Yayınlar, İşbirliği ve Atıf Değerlendirmesi” temalı panelde ise Clarivate Kıdemli Çözüm Danışmanı Uzm. Derya Soğuksu konuştu. Soğuksu, hemşirelik araştırmalarında yayınların, işbirliğinin ve atıfların önemini altını çizdi. Clarivate ve Web of Science veritabanlarının araştırmacılara sunmuş olduğu bilgiler hakkında data verdi. Sempozyumun sonunda, hemşirelik araştırmalarında işbirliklerini geliştirmek için mühim bir platform sunmuş olduğu, değişik disiplin ve kurumlardan araştırmacıları bir araya getirmiş olduğu ve hemşirelik araştırmalarının uygulamalara olan tesirini artırmaya katkıda bulunmuş olduğu açıklandı. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)