Anayasa mahkemesi tarafınca yüzde 2 barajının iptal edilmesini değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya barajdaki adaletsizliğe ve baraj sonrasında oluşan mağduriyete dikkat çekti

“’Sendikalaşmanın önü kesiliyor”

Bilindiği suretiyle Anayasa mahkemesinin 18 Ocak 2024 tarih, 2024/12 sayılı sonucu ve 5 Mart 2024 tarih, 32480 sayılı resmi gazetede gösterilen ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin Ek4’üncü maddesinde %2 üye barajı üstündeki sendikalara aylık 538 TL olmak suretiyle ödenen toplu sözleşme ikramiyesi iptal edilmiştir.
Bu iptal ile beraber tüm sendikaların üyeleri 190 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak olup her ay 348 TL tutarında hak yitirilmesine uğrayacaktır. Bu hak kaybı, memurların sendikalaşma oranında düşüşe sebep olmakla beraber her ay kesilen sendika aidatından daha düşük bir tutarda yatırılan toplu sözleşme ikramiyesi sendikalaşmanın önünü kesmekten başka hiçbir yarar sağlamayacaktır.

Hak Kaybının Önüne Geçilmeli

Hak ve Hukuk mücadelesi kapsamında sendikal örgütlenmeye zarar verebilecek, memurun mali haklarında kazanılmış bir haktan yoksun bırakacak bu düzenleme için Emek verme Bakanlığımızın ek toplu sözleşme ya da kararneme vb. düzenleme ile ivedilikle tepki göstermesini, bu probleminin çözümü için tüm kamu personeli sendikalarını aynı masanın etrafına toplamasını 120.000 kamu personeli üyesiyle, Kamu Birliği Konfederasyonu olarak talep ediyoruz.

Memur Sendikacılığında Baraj Kısas Olamaz

%2 Barajı ilk çıkmış olduğu günden bugüne, Kamu Birliği Konfederasyonu olarak tüm paydaşlarımızla beraber antidemokratik bu barajın kaldırılması için var gücümüzle savaşım ettik. Birilerinin ‘’sendikal mücadeleyi anlamlaştırma’’ olarak güzellediği bu haksız rekabet ortamında adaletin ve hakkın yılmaz savunucusu olduk. Bu barajın kalkması süresince göstermiş olduğumuz emek ve gayreti barajın kalkmasıyla beraber oluşan mali hak kaybının giderilmesi yolunda da aynı azim ve kararlılık ile göstereceğiz.

Memurun Emeğini Kimseye Peşkeş Çektirmeyiz

Memur sendikacılığında kendilerinden başka tüm konfederasyon ve sendikaların önünü kesmek suretiyle dayanışma aidatının ardında koşanlar bilmelidir ki 5 milyon memurun alın terini hiç kimseye peşkeş çektirmeyiz. Gerek antidemokratik %2 barajının çıkartılması gerekse de bu barajın kaldırılmasıyla beraber tüm sendikalı memurlarda oluşan hak kaybının en büyük müsebbibi yetkili konfederasyondur. Bu mağduriyetin giderilmesi için var gücümüzle çalışacağız.(BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)