Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak vazife meydana getiren Hekimsen üyesi olan doktorun, branşında tek uzman doktor olduğu hastanede, boş memur kadrosuna atama yapılmadığı ve fiilen çalışan başka bir karı doğum uzmanı bulunmadığı halde, 15 gün gerektirme nöbeti yazılmasıyla ilgili oluşturulan dava sonuçlandı.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) mevzuyla ilgili X Platformu’ndan yayınladığı açıklamada şu bilgilere yer verdi: “İlk aşama mahkemesinin davayı reddetmesi üstüne meydana getirilen istinaf başvurusu sonucunda mühim bir karar alındı. İstinaf başvurusu sonucunda; istinaf başvurumuzun kabulüne, Balıkesir İdare Mahkemesi’nin davanın reddine ilişkin kararının kaldırılmasına, branşında tek uzman doktor olan doktorun gerektirme nöbeti tutturulmasına ilişkin yönetimsel işlemin hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir. Bu kararla beraber, Burhaniye Devlet Hastanesi’nde çalışan Kadın Doğum Uzmanı üyemizin, kadro eksikliği sebebiyle ağır nöbet yükü altında bırakılmasının hukuka aykırı olduğu tescillenmiş oldu. Bu karar, tek uzman hekimlerin üstündeki haksız yükün kaldırılması açısından emsal teşkil edecek özellikte olup, adaletin yerini bulduğunu göstermektedir.”

(Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)