Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) 16 Mayıs 2024 tarihindeki Resmi Gazete’de gösterilen yönetmelik değişikliği, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer edinen “% 2” ibaresinin “% 5” olarak değiştirilmesine ilişkin X Platformu’nda açıklamada bulunmuş oldu. Hekimsen, bu değişiklikle beraber hekimlerin belirli durumlarda mesleki data puanlarında %5 oranında bir düşüş olacağına işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

  1. Uzmanlık eğitimine devam ederken sınava girenler.
  2. Uzmanlık eğitimine devam ederken çekilme edenlerin, istifalarını takip eden ilk sınavda.
  3. Bir uzmanlık programına yerleştiği halde eğitime başlamayanların, takip eden ilk sınavında.

Evvel belirlenmiş bir sürecin içinde, mevcut kanun ve yönetmeliklere güvenerek TUS’a girmeyi planlayan yada uzmanlık eğitimi devam ederken çekilme eden hekimler, yönetmelikteki bu değişim sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşamışlardır. Puanlarından %2 kesinti olacağını düşünürken, bu oranın %5’e çıkmasıyla hekimler, TUS’ta fazladan 10 net yapmak zorunda kalmışlardır. Bu durum, hedefleri yüksek olan hekimlerin 2024 Ağustos TUS’unda istedikleri bölümlere ulaşmalarını neredeyse olanaksız hale getirmiştir.

Bu yeni düzenleme, sınava hazırlanan ve/yada çekilme eden hekimlerin emeklerini boşa çıkarmaktadır. Yönetmelikteki %5 kesinti hükmünün yürürlüğe girmesi, hukuka ve adalete güvenin zedelenmemesi adına daha evvel belirlenmeli ve sınava hazırlanan hekimlere lüzumlu süre tanınmalıdır. Mevzuata güvenerek %2 kesintiyle planlarını icra eden hekimlere, kesintinin iki buçuk katına çıkmış olduğu haberi büyük bir mağduriyet yaratmıştır. Bu durum, hekimlerin ruhsal etkilenmelerinin yanı sıra, sınava hazırlık için çekilme eden asistan hekimlerin maddi kayıplarına da niçin olmuştur.

Yüzde 2 Kesinti

Adaletli ve hukuka uygun bir yaklaşımla, ilgili değişikliğin tekrardan gözden geçirilmesini, %2 kesinti olacağını bilerek planlarını icra eden hekimlerin mağdur olmaması için en azından 2024 Ağustos TUS’unu kapsamamasını Sağlık Bakanlığı’ndan talep ediyoruz. (BSHA- Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)