Güvensiz Gıda insanları hasta ediyor ! Birleşmiş Milletler tarafınca kutlanan altıncı Dünya Gıda Güvenliği Günü’nün teması “Beklenmeyene hazırlanın” olarak belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden meydana getirilen açıklamada, “Gıda işletmeleri, hükümetler ve tüketiciler, besin kirliliğinin ve besin kaynaklı hastalıkların önlenmesine destek olabilir” denildi.

Güvensiz Gıdanın Yol Açmış olduğu Hastalıklar

DSÖ yetkilileri şu ifadeleri kullandı, “Gıdaların üretiminden tüketimine kadar her aşamada korunması gerekmektedir. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu mevzuyla ilgili küresel düzeyde farkındalık yaratmak amacıyla internasyonal günü ortaklaşa organize ediyor. Doğu Akdeniz Bölgesi, besin kaynaklı hastalıkların ciddi bir yükünü taşıyor. DSÖ’nün 2015 yılı tahminlerine bakılırsa, Bölge’de yaşayan 100 milyon şahıs her yıl besin kaynaklı hastalıklara maruz kalıyor; bu vakaların 32 milyonu 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Patojenlerin niçin olduğu besin kaynaklı ishalli hastalıklar Bölge’deki besin kaynaklı hastalık yükünün %70’ini oluşturmaktadır. Bölge’de yılda ortalama 37.000 şahıs, başta besin kaynaklı ishal, tifo, hepatit A ve bruselloz olmak suretiyle, güvensiz besin tüketimi sebebiyle yaşamını kaybediyor. Gıda güvenliği önlemleri, bu hastalıkların Bölge’de ve küresel olarak sağlık ve refah üstündeki tesirini azaltmak için dirimsel öneme haizdir”

Gıda kaynaklı hastalıkların küresel yüküne ilişkin DSÖ tahminleri

“Gıda kaynaklı patojenlerin yanı sıra organik toksinler ve bileşik kimyasallar da besin kaynaklı bazı hastalıklara niçin olabilmektedir. Gıdalardaki oldukça sayıda kimyasal kirletici madde, kanser de dahil olmak suretiyle bulaşıcı olmayan ciddi hastalıklara niçin olabilir; organ yetmezliği; ve üreme ve gelişim bozuklukları. Bölge, sıcak hava dalgaları, kuraklık, su baskınları ve zoonotik hastalıkların yayılmasındaki artış şeklinde iklim değişikliğiyle bağlantılı olaylardan meydana gelen halk sağlığı sorunlarıyla boğuşuyor. İnsani krizler, öteki acil durumlar ve siyasal istikrarsızlık, güvenli besin, su ve sanitasyona erişimin yanı sıra sağlık hizmetlerine erişimi de kısıtlıyor. En savunmasız ve dışlanmış insanoğlu çoğu zaman en fena durumla karşı karşıya kalıyor”

Gıda Güvenliği 

Bu yıl bununla beraber besin güvenliği etkinliklerine ilişkin sınırlar içinde ve üyeler içinde süratli informasyon alışverişini kolaylaştıran Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı’nın (INFOSAN) 20. yılını kutluyor. DSÖ ve FAO tarafınca ortaklaşa yürütülen INFOSAN, besin kaynaklı hastalıkları önlemek ve yaşam kurtarmak için risk yönetimi önlemlerinin zamanında uygulanmasını sağlar. Gıda güvenliği vakaları mahalli örneklerden küresel acil durumlara hızla büyüyebilir. Gıda güvenliğiyle ilgili acil durumlar, mahalli ve/yada internasyonal pazarlardaki kontamine gıdalardan kaynaklanabileceği şeklinde, elektrik kesintileri yada çatışmalar sebebiyle besin kontrolleri ve tedarik zincirinde meydana gelen aksamalardan da kaynaklanabilir. Bu, besin güvenliği sorunlarının üstesinden gelmek, tüketici sağlığını korumak ve ulusal ve küresel düzeyde adil besin ticareti uygulamalarını sağlamak için beraber emek vermeyi her insanın sorumluluğu haline getiriyor. DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi, kuvvetli ulusal besin denetim sistemleri oluşturma ve güvenli besin işlemeyi teşvik etme mevzusunda Bölge ülkelerine liderlik etmeye ve desteklemeye devam etmektedir. Bu da, DSÖ Küresel Gıda Güvenliği Stratejisi 2022-2030’da belirlenen küresel hedeflere 2030 yılına kadar ulaşılmasına destek olacak” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)