Emekli hekimler açlık sınırının altında yaşıyor ! Emekli hekimlerin zor koşullarda yaşadığını açıklayan Ankara Tabip Odası, mühim mesajlar verdi.

Emekli Hekimler Hayatta Kalmak İçin Çalışmaya Devam Etmek Zorunda Kalıyor

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu açlık sınırının 17 bin 700 lirayı geçmiş olduğu bir dönemde, emekli hekimlerin büyük bir kısmı açlık sınırının altında, asgari tutara denk maaşlarla ayakta kalmaya çalıştığına dikkat çekerek mühim açıklamalarda bulunmuş oldu. OECD ülkeleri içinde yaşam pahalılığının (%68,5) ve besin enflasyonunun (%70,4) en yüksek olduğu Türkiye’de, emekli hekimlerin geçimlerini sağlamak için çalışmaya devam etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Ankara Tabip Odası, “Çalışan yada iş arayan emeklilerin oranı 2002 senesinde %36,6 iken, 2023 senesinde %55,3’e terfi etti” vurgusu yapmış oldu.

Emekli Hekimlere Yönelik Araştırma Sonuçları Açıklandı

Ankara Tabip Odası tarafınca meydana getirilen bir araştırmaya nazaran, ortalama her 4 hekimden 3’ünün emekli olduktan sonrasında geçinebilmek için emek harcama hayatına devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Emekli hekimlerin yaşamış olduğu ekonomik sorunların temelinde senelerdir uygulanan makroekonomik politikalar yatıyor. 2002 senesinde emekli aylığının şahıs başına GSYH’ye oranı %46,4 iken, 2024 yılının başlangıcında %27,7’ye geriledi. Maaşların yetersizliğinden dolayı idame için yeniden işgücü piyasasının bir parçası olan emekli hekimler, güvencesiz koşullarda istihdam edilmeye devam ediyor. Hususi hastaneler yada ortak sağlık güvenlik birimlerinde (OSGB) işverenler, çalışmak zorunda kaldıklarını bildikleri için emekli hekimlere düşük ücret, uzun emek harcama saatleri ve uygunsuz emek harcama ortamlarını reva görüyor” ifadelerine yer verildi.

Emekli hekimler açlık sınırında

Emekli Hekim Aylıkları Arasında Yar Var

BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığından emekli olmuş hekimlerin emekli aylıkları içinde kabul edilemez eşitsizliklerin mevcut bulunduğunu belirten Ankara Tabip Odası Yönetimi şunları söylemiş oldu: “SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, çalışırken en üst seviyeden prim yatırmış olsalar dahi, emekli aylıkları Emekli Sandığı emeklisi olan hekimlere oranla belirgin halde düşük kalıyor. Bu durum, emekli hekimler arasındaki eşitsizliği ve ayrımı daha da derinleştiriyor. Ankara Tabip Odası’nın 2023 yılının sonunda doktor milletvekilleri ile düzenlemiş olduğu buluşma için yapmış olduğu araştırmaya nazaran, 10 yıl Emekli Sandığı’na bağlı olarak, 10 yıl BAĞ-KUR’lu olarak ve 10 yıl da SSK’ya bağlı olarak çalışmış bir hekimin aylığı averaj 17 bin 500 TL ile açlık sınırının da altında kalıyor.”

Emek harcama ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, son yapmış olduğu açıklamada vatanımızda kök (taban) aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunduğunu belirttiği bilgisini paylaşan Ankara Tabip Odası açıklamada şu soruları yöneltti:

 • Türkiye’de 10 bin TL’nin altında aylık alan kaç emekli ve gerçek sahibi bulunuyor?
 • Emekli aylığı, asgari ücret olan 17 bin 2 TL’nin altında olan kaç emekli doktor bulunuyor?
 • Emekli olduktan sonrasında çalışmak zorunda kalan doktor sayısı nedir?
 • İş yaşamında olan emekli hekimlerin hususi hastane, hususi tıp merkezi ve sağlık kuruluşları, ortak sağlık güvenlik birimleri benzer biçimde yerlerdeki istihdam dağılımı nasıldır?
 • Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimler arasındaki maaş dengesizliğini düzeltecek adımlar atacak mısınız?
 • Emekli olmasına rağmen idame için çalışmak zorunda kalan SGK emeklisi hekimlerin maaşlarından meydana getirilen yüksek kesintilere son verilecek midir?

Emekli Hekimler İçin Tavsiyeler

Ankara Tabip Odası olarak, emekli hekimlerin sorunlarının çözümü için önerilerimiz şunlardır:

 • Emekli doktor maaşları yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır. Hekimlik mesleği, toplumsal karşılığı bakımından biriciktir; toplumsal faydası ve kıymeti tartışılmaz ve karşılaştırılamaz özellikte olan bu mesleğin emekli mensuplarına hak ettikleri aylık bağlanmalıdır.
 • Farklı toplumsal güvenlik kurumlarından emekli olan hekimler arasındaki gelir adaletsizliği giderilmeli ve tüm kurumlar için maaşlar yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.
 • Emekli hekimlere ödenen ek ödemelerde çalışan-çalışmayan ayrımı gözetilmeden tüm emekli hekimleri kapsayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
 • SGK emeklisi hekimlerin emek vermesi durumunda maaşlarından meydana getirilen yüksek kesintilere son verilmelidir.
 • 7200 ek gösterge, çalışan ve emekli tüm hekimlere yönelik olarak ayrımsız şekilde hayata geçirilmelidir.
 • Emekli hekimlerin evde bakım hizmetleri ve huzurevi gereksinimleri için bir an ilkin yasal düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmelidir. (BSHA- Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)