Hekim Yürüyüşü  ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce hekimin/sağlık emekçisinin katılımıyla gerçekleşti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) çağrısıyla her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Haftası’nda meydana getirilen Hekim Yürüyüşü büyük ses getirdi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen hekimlere/sağlık emekçilerine sağlık emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasal partilerin temsilcileri ve milletvekilleri de destek verdi. Yürüyüşte “Hekimlerin 14 Acil Talebi”nin yazılı olduğu dövizler taşınırken; Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz”, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Sarayın hekimi olmayacağız”, “Sağlıkta tecim ölüm anlamına gelir”, “Hastaneler halkındır, satılamaz”, “Parasız eğitim, parasız sağlık”, “Sağlıkta sertlik sona ersin”, “Asistan doktor köle değildir”, “Vergide hakkaniyet istiyoruz”, “Saraya değil, sağlığa bütçe” ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” çarpıcı sözleri atıldı. Basın açıklamasında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. “Bu 14 Mart’ta bir söz verelim: 14 Martları yalnız hekimler için değil, tüm sağlık emekçileri ve insanoğlu için bayram kılabilmek için beraber savaşım edelim. Bu sebeple sağlık hepimizin” diyerek söze başlamış olan Korur Fincancı; pandemide, Şubat 2023 depremlerinde, “Emek Bizim Söz Bizim” fiil sürecinde yürütülen ortak mücadeleleri anımsattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sağlık altyapısında elimize kimse su dökemez” sözlerine tepki gösteren Korur Fincancı; bebek ölümlerindeki artışa, bölgeler arası eşitsizliklere, sağlığın ticarileştirilmesine, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilememesine, sağlıkta şiddetin tırmanmasına, beş dakikada muayene dayatmalarına ve tüm bunlara bağlı olarak hekimlerdeki tükenmişliğe dikkat çekti. Korur Fincancı sözlerini şöyleki sürdürdü;

Türk Tabipleri Birliği TTB ve İstanbul Tabip Odasının İTO çağrısıyla her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Haftasında meydana getirilen Hekim Yürüyüşü ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce hekiminsağlık emekçisinin katılımıyla gerçekleşti

Mücadelemiz Sürecek

“TTB ve doktor odaları olarak, hekimlerin/sağlık emekçilerinin ana paraya teslim edilmemesi için savaşım ediyoruz. Ama yalnızca hekimlerin/sağlık emekçilerinin hakları için değil, halkın sağlık hakkını koruma mücadelesi de veriyoruz. Dahası yalnızca bu sınırlar içindeki halkların değil, dünyanın dört bir tarafındaki halkların sağlık hakkını koruma mücadelesi de veriyoruz. Filistin’de ağır bir işgal ve bombalamalar altında savaşım veren sağlık emekçileri ile dayanışmayı sürdürüyoruz. Biz beraber varız, beraber güçlüyüz. Buradan bir kez daha söz veriyoruz: 14 Martları tüm dünya halkları, tüm hekimler/sağlık emekçileri için bayram kılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!”

Hekimlerin 14 Acil Talebi

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis Erdoğan da hekimlerin/sağlık emekçilerinin son aşama haklı, kolay, uygulanabilir talepleri bulunduğunu fakat bu taleplerin hayata geçirilmesinin bir siyasal tercih bulunduğunu beyan etti. Bu siyasal tercihin örneklerinin sağlığın özelleştirilmesinde, vergilerdeki adaletsizlikte, zelzele politikalarında görülebildiğini kaydeden Erdoğan, Tercihi kendimizden yana döndürebilmek için kuvvetli olmaya, beraber hareket etmeye ihtiyacımız var. Hep beraber bu tercihleri değiştireceğimiz, karar masalarına oturacağımız günlere olan inancımızla 14 Mart Tıp Haftamızı kutluyorum” dedi. İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan’ın “Hekimlerin 14 Acil Talebi”ni içeren basın açıklaması metnini okumasının arkasından fiil sonlanmış oldu.