Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) öncülüğünde başlatılan “Aile Hekimliği ve Sağlık Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” eylemleri, 13. haftasında da devam ediyor. Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki açıklamalara katıldı. “Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde durağan(durgun) kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İhbarcı Olmaya Teşvik Etmek Yerine Vergide Adaleti Sağlayın Yeter!

İllerde meydana getirilen eylemlerde meydana getirilen açıklamalarda, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Vergi yitik ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve süratli bir halde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı.” Şimşek’in X platformunda yapmış olduğu bu açıklamaya cevap verenlerden biri: “Vergi yükü çalışanın sırtında… Sermayedar vergi ödemiyor, şirketi olan vergi kaçırıyor… Küçükleri değil büyükleri denetleyin… Burada bile hakkaniyet yok.” Hükümetin maliyeden görevli bakanı Şimşek’in, çalışanın ve emeğiyle geçinen halkın sırtından alınan vergileri azaltmak yerine, vergi adaletsizliğini gizlemek maksadıyla vergi vermeyen ya da kazancına gore simgesel vergi veren kesimleri kayırma politikalarını “ihbarcılık” kılıfıyla örtbas etmeye çalmış olduğu anlaşılıyor.” ifadelerine yer verildi.

Tüm illerden seslerini yükselten hekimler ve sağlık emekçileri, “Sağlık çalışanları olarak 13 haftadır her çarşamba günü çalıştığımız sağlık merkezlerinde yüksek vergi kesintilerine karşı sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz fakat bu sese kulak vermek yerine “Vergi kaçıranları suç duyurusu edin” demeçleri veriliyor” şeklinde açıklamada bulunan aile hekimleri, “Senenin ilk ayından itibaren tercihen düşük düzeyde tutulan vergi dilimlerine girdiğimiz nedeni öne sürülerek ücretlerimizden yüksek vergi kesintileri yapılıyor. Kesinti oranları yılsonuna doğru %35 civarına çıkıyor. Bu adaletsizliğe ve eşitsizliğe itirazımızı sürdürmek, her ay durağan(durgun) kalmak koşuluyla en fazla %15 vergi kesintisi yapılsın talebimizi bu hafta da dile getiriyoruz. Talebimiz karşılık bulana dek sınırsız yaptığımız bu eylemlerimizi büyüterek hak arayışımızı sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek mevzusunda kararlıyız” diyerek emeğiyle geçinen çalışanların ve halkın yaşamış olduğu yoğun fakirleşmenin devam edeceğini, yükün çoğunu sırtlananlara sabırlı olmayı salık veriyor. Ancak hükümetin hangi şirketlere iyi mi bir vergi imtiyazı sağlandığını, vergi borçlarını iyi mi ertelediğini tüm kamuoyu biliyor. Bizim bilemediğimiz daha birçok kayırılan kesim kazancına gore vergisini fazlaca azca ya da asla vermezken, çalışanların ve emeğiyle geçinen halkın ücretlerinden meydana getirilen yüksek vergi kesintileri yetmezmiş şeklinde %65 oranında dolaylı vergilerin yükü artık tahammül sınırını aşmıştır” dedi.

Basın açıklamalarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu sorular soruldu:

  1. Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?
  2. Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Kazancına gore düşük yada asla vergi vermeyenleri kollamaya devam edecek misiniz?
  3. İhbarcılığın adaletsiz ve eşitsiz vergi toplama politikanızı örttüğünü düşünüyor musunuz?
  4. Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?
  5. Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  6. Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve toplumsal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
  7. Kamuda gösterişe, şatafata ve israfa dayalı harcamaların son bulacağını söylediğiniz tutum paketinin çalışanların sırtına yeni yükler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz?

Sağlık çalışanlarının hakları ve vergi adaleti için yürüttükleri mücadelenin, talepleri karşılık bulana dek süreceğini belirten aile hekimleri ve sağlık emekçileri, tüm çalışanları  ve yoksullaşan halkı, bu mücadeleye destek vermeye çağrı etti. (Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)