Toplumdaki ağır ruhsal hastalıklar iyi mi tedavi edilmeli ? Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), bölgede ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastalara ve ailelerine yönelik hizmetler veriyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi kronik ağır ruhsal rahatsızlığı olan; şizofreni, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk ve bilişsel yıkımla giden daha da kronikleşmiş formlarda olan hastaların hizmet almış olduğu köklü bir merkez olma özelliği taşıyor.

Ege Üniversitesi TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Damla İşman Haznedaroğlu, “Merkezimiz, yataklı tedavi ihtiyacını ortadan kaldırarak hastaların daha iyi takibini sağlamayı, toplumsal ve ruhsal beceri eğitimleriyle rehabilitasyonu bir arada götürmeyi amaçlayarak kuruldu. Ege Üniversitesi TRSM, oldukça uzun senelerdir varlığını sürdüren bir birim. Önceleri psikoz birimi olarak ayaktan hasta rehabilitasyon hizmetleri yürütüyorduk. Daha sonrasında TRSM olarak ruhsatlandırıldık. Merkezimizde ortalama 900 kayıtlı hastamız bulunuyor. Çeşitli kronik ağır ruhsal hastalık grubundan tanıları olan hastalarımıza hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“Sanat ile tedavi uyguluyoruz”

Terapilerin bir tek hastayla değil aileleri ile de koordineli bir emek verme içinde sürdürüldüğünü ifade eden Dr. Öğr. Üyesi İşman Haznedaroğlu, “Ilk olarak hastamızın ailesine hastalığı ve süreci detaylı bir halde anlatıyoruz. Aile grup terapileri ve psiko-eğitim gruplarımız oluyor. Burada hastalık esnasında devam eden atakları tedavi edip, nüksleri engellemeye çalışıyoruz, ek olarak ruhsal ve  toplumsal rehabilitasyon hizmetleri veriyoruz. Bunu verdiğimiz poliklinik hizmeti, hastalık ile ilgili psiko-eğitim etkinlikleri,  uğraş eğitimlerimizle doğrusu spor, müzik, tiyatro, seramik, ahşap boyama ya da mutfak etkinliklerimizle sağlamaya çalışıyoruz. Bilhassa değişik birimlerden gelen eğitmen hocalarımızla mesela beslenme ve rejim mevzusunda da hastalarımızla atölyeler gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Tek tip tedaviler her hastada etkin olmayabilir”

Dr. Öğr. Üyesi İşman Haznedaroğlu, “Merkezimize gelen hastaların gereksinimlerini göz önüne alarak kişisel bakım ve tedavi planları oluşturuyoruz. Her hasta özelinde gereksinimler oldukça değişik olabiliyor. Barınmaktan tutun toplumsal güvenlik sorununa yada tedaviye ulaşmakla ilgili zorluklara dek oldukça yönlü ele almamız ihtiyaç duyulan durumlar oluyor. Şizofreni hastalarındaki nükslerin birçoğu ilaç tedavisinde yaşanmış olan uyumsuzlukla ya da stres veren yaşam vakaları sonrasında oluyor. O noktada daha yakın, daha bireyselleştirilmiş bir takip mühim. Şundan dolayı her hastada tek tip bir tedavi devamlı etkin olmayabilir. Bizler hastalarımızın cemiyet içinde çalışan, üreten ve hastalığın nüksetmelerini tanıyıp kendi hastalık yönetimlerini daha iyi meydana getirecek bireyler haline dönüşmelerini istiyoruz” diye konuştu. Dr. Öğr. Üyesi İşman Haznedaroğlu, “Merkezimizde kurulduğu aşamadan bu yana, kayıtlı tüm hastaları tanıyan bir ekiple çalışıyoruz.  Bu durum süreklilik açısından bir avantaj sağlıyor.  Başka kurumlardaki TRSM kadroları dönüşümlü görevlendirmeler şeklinde olabiliyor. Fakat bizim kadromuz hastalarımızı karşılayan sekreterimizden hemşirelerimize, psikoloğumuzdan toplumsal hizmet uzmanımıza dek sabittir, hastalarımız ekibin tümünü birebir tanır. Üniversite hastanesinin içinde olmamız açısından da ekipman temininde güçlük yaşamıyoruz” dedi. Dr. Öğr. Üyesi İşman Haznedaroğlu, ruh sağlığı hizmetlerinin devlet tarafınca denetlenebilir olmasının mühim bulunduğunu da beyan etti.

(BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)