Ege Yılmaz
Ege Yılmaz
17 Nisan 2020 Cuma 09:40
Sağlık Bakanlığı’ndan 15 Maddelik Ek Ödeme Yazısı

Sağlık Bakanlığı COVID – 19 pandemisi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüklerinde Ek Ödeme Yapılmasına Dair İlişkin Usül ve Esasları kapsayan 15 maddelik bir resmi yazı yayınladı.

Söz Konusu Resmi Yazı

Dünya genelinde ortaya çıkan Coronavirus (COVID- 19) pandemisi nedeniyle, salgından etkilenmeden veya en az etkiyle kurtulmayı temin amacıyla Ülkemiz genelinde gereken çalışmalar yapılmakta olup, bu kapsamda tüm sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz konusu hastalığın önlenmesi, tetkiki ve tedavisine yönlendirilmiştir. Söz konusu hassas dönemde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının herhangi bir maddi kayba uğramalarının önlenmesi, motivasyon ve teşviki ile Bakanlığımızın ek ödeme dağıtımına ilişkin uygulamalarında birlik sağlamak amacıyla Mart-Nisan- Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin olarak Bakanlık Makamından alınan 09/04/2020 tarihli ve 382 sayılı Onay kapsamında, İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde çalışan personele aşağıda belirtilen tavan oranlan esas alınarak aktif çalışma gün katsayılan doğrultusunda hesaplanacak tutarda döner sermaye ek ödemesi yapılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüklerinin 2020 Yılı Mart-Nisan-Mayıs dönemi ek ödeme hesaplamalarına ilişkin olarak:

Birinci basamak sağlık kuruluşlannda çalışan ve bu kapsamda Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye ek ödemesinden faydalanan personel ile bu yönetmelik kapsamında olup, COVID- 19 pandcmisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine geçici görevlendirilen Müdürlük personeline, belirtilen dönemlerde 209 sayılı Kanunun S inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesi ile 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 6 ncı ve 26 neı maddelerinde belirtilen tavan oranlarının;

1) Tabip dışı personele % lOO’ü,

2) Tabip, diş tabibi İle tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göte uzman olanlardan:

a) COVID-19 pandcmisi kapsamında filyasyon ekiplerinde görev alanlara %100’ü,

b) COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvan olarak belirlenen Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapanlara %100'ü,

c) İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Komuta Kontrol Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında çalışan tabiplere % 100*ü,

d) COVID- 19 pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine geçici görevlendirilen tabiplere %100'ü,

e) İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kunıl Üyesi olarak görev yapan tabiplere % 100'ü,

0 (a-b-c-d-c) de belirtilen ycr/görcvlcr dışındaki İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan tabipler ile bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme alan diğer tabiplerden pratisyen tabiplere ve diş tabiplerine %60'ı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara %55'i.

Esas alınarak aktif çalışma gün katsayıları doğrultusunda ck ödeme hesaplanması: aktif çalışma gün katsayısı hesaplamasında, İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği süre ve günlerde esnek mesai kapsamında dönüşümlü çalışan personel için bu kapsamda geçen süre ile COVID- 19 tanısı konulan veya şüphesi nedeni ile karantina altına alınan personelin karantinada geçen süreleri ve tedavi sürelerinin çalışılmış gün olarak kabul edilmesi, bunların dışındaki idari izinlerin eksik gün olarak değerlendirilmesi suretiyle aktif çalışma gün katsayısı belirlenerek ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla,

a) 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının. Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü Bölümünün 25 inci maddesi hükmü uyarınca ayda en fazla 5 güne kadar yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ve süt İzninde geçirilen süreler ile anılan Yönetmeliğin 'Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin (h) bendinde çalışılmış gün olarak değerlendirilen günler hariç olmak üzere bütün izinlerin (idari izinler dahil) çalışılmayan gün olarak değerlendirilmesi ve söz konusu personelin aktif çalışma gün katsayısının da bu doğrultuda bildirilmesi.

b) COVID-19 tanısı konulan veya şüphesi nedeni ile karantina altına alınan personelin karantinada geçen süreleri ile tedavi sürelerinin ek ödeme hesaplamalarında çalışılmış gün olarak değerlendirilmesi, c) 2 nci maddenin (a) bendinde yer alan "COVID-19 pandemisi kapsamında fılyasyon ekiplerinde görev alanlara" ibaresi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne fılyasyon ekibinde görev aldığı bildirilen ve belirlenen ekiplerde fiilen görev yapanlara bu doğrultuda işlem tesis edilmesi,

d) 2 nci maddenin (b) bendinde yer alan "COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen Halk Sağlığı Laboratuvarlannda görev yapanlara" ibaresi kapsamında Halk Sağlığı Laboratuvarları COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen Halk Sağlığı Laboratuvarlannda fiilen görev yapanlara bu doğrultuda işlem tesis edilmesi.

c) 2 nci maddenin (e) bendinde yor alan "İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabipler" ibaresi kapsamında İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi görevi aldığı bildirilen ve bu kurulda fiilen görev yapan idari görevli tabiplerden sadece mezkûr Yönetmelik kapsamında ck ödemeden yararlanan tabiplerin anlaşılması,

D Bu süreçte İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinin birim performans kriterlerinin birçoğunun uygulanma kabiliyeti kalmadığından Mart-Nisan-Mayıs 2020 dönemine ilişkin olarak birim performans kriterlerine ilişkin işlem tesis edilmemesi vc/vcya puan hesaplanmaması,

g) Mezkûr Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında teşkil edilen, çalışan ve karar alan döner sermaye komisyonunun Mart-Nisan-Mayıs 2020 dönemine ilişkin olarak toplanmaması ve anılan döneme ilişkin Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) içinde Genel Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan Döner Sermaye Personel ödemeleri Modülü içinde yer alan Ek ödeme Tahakkuk Menüsüne yüklenen Mart 2020 dönemi sabit ck ödeme verileri ile anılan döneme ilişkin tavan ek ödeme tutarı üzerinden ek ödeme yapılan tabip dışı personel ile yukarıda belirtilen oranlar üzerinden ödeme yapılan tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için ise görevi/görev yeri, sayısı ve ek ödeme brüt tutannı belirten resmi yazının bundan önceki dönemlerde de olduğu gibi Döner Sermaye Komisyon Başkanı olan İl Sağlık Müdürü imzası ile resmi olarak bildirilmesi,

h) Coronavirus (COVID-19) pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine geçici görevlendirilen tabip dışı personele de kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü birimi üzerinden I inci madde kapsamında ek ödeme yapılması,

 i) Bu dönemde Müdürlükler arasında yapılan geçici görevlendirmelerde personelin ck ödemesinin kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünce aynı kapsamda değerlendirilmesi.

j) I Mart 2020 tarihinden itibaren COVID- 19 pandemisi kapsamında

İ) Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinden Bakanlığımız ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine görevlendirilen veya sağlık tesislerinden İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerine görevlendirilen personele sağlık tesisi üzerinden döner sermaye ek ödemesi yapılacağı için bu görevlendirmeler kapsamındaki personele İl Sağlık Müdürlüklerince ek ödeme yönünden işlem tesis edilmemesi,

k) Aile hekimliği kapsamında aile hekimliği birimlerine geçici görevlendirilen tabip dışı personel için tavan ek ödeme tutan üzerinden 1 inci madde uyarınca % 100 oranından hesaplanan tutarın Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi uyarınca, tabipler için 2 nci maddenin (0 bendinde belirlenen oran doğrultusunda tavan ek ödeme tutarı üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarının anılan Yönetmeliğinin 17 inci maddesi uyarınca bildirilmesi,

l) 2 nci maddenin (a), (d), (e) bentlerinde belirtilen görevler ile aynı maddenin (b) bendinde yer alan hizmet sunumunda görev alanlara ilgili dönemde görev yapılan süreye bakılmaksızın ilgili dönemin tamamının (a), (b), (d), (e) bentlerinde belirtilen oranlar kapsamında ek ödeme hesaplanması,

m) Yukarıda belirtilen usûl ve esaslar doğrultusunda hesaplanan ek ödeme verilerinin 13 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bildirilmesi ve/veya Ek ödeme Tahakkuk Menüsü üzerinden gönderilmesi,

Hususlarında, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.