Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) de sözleşmeli ve ücretli çalışan tüm emekçilerden alınan vergi artık dayanılmaz hale geldiği bildirildi.

Giderek artan kronikleşen enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarakASM çalışanlarından senenin ikinci yarısından itibaren ortalama %35 oranında vergi kesintisi yapılmakta olduğu ifade edildi.

Koruyucu Sağlık Hizmeti Mücadelesi

SES İzmir Şube 2 No’lu Şube ve İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu mevzu hakkında şu izahat yapmış oldu, Adaletsiz ve eşitsiz oranda meydana getirilen vergi kesintileri ASM çalışanlarının satın alma enerjisini daha da düşürmekte, çalışanlar içinde haksız ve ölçüsüz bir durum yaratmaktadır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve TTB AHEK ile beraber hazırlamış olduğumuz fiil programı ile ASM çalışanları üstündeki vergi yükü ve emek sömürüsüne karşı yeni bir savaşım hattı oluşturulmuştur. ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir halde kesilen vergi oranının en fazla %15 ile sınırlanması ve yıl içinde durağan(durgun) kalması talebiyle 21 Şubat 2024 Çarşamba gününden (bugün) başlayarak Türkiye genelinde Aile Sağlığı Merkezlerinde talepler karşılana dek her Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz müddetsiz eylemleri bugün başlatıyoruz. Elbette ASM’lerde çalışan emekçilerin tek problemi vergi yükü değildir. Yığınla sorunlarımız birikmiş durumdadır. Kamusal sağlık hizmetlerinin işletme mantığı içinde verilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sisteme eleştirilerimiz bakidir. Koruyucu sıhhatli hizmetlerinin öncelediği bütüncül bir yaklaşıma dair savaşım ve taleplerimiz devam edecektir. Bu taleplerimiz gerçekleşinceye ve özlemini duyduğumuz sistem inşa edilinceye kadar ASM’lerde mevcut sistem içinde de çalışan emekçilerin temel sorunları çözülmelidir. Mühim talepleri karşılanmalıdır.

Vergi Adaletsizliği

Bu taleplerden de biri de uygulanan vergi adaletsizliğidir. Senelerdir birçok izahat, eylem-etkinlik, miting ve iş bırakma şeklinde savaşım şekilleri ile dile getirdiğimiz taleplerimiz yanında dönemsel olarak “vergide hakkaniyet” başlığında düzenlemeler yapılıncaya kadar kesintisiz savaşım yürüteceğiz. Vergi adaletinin temel amacı, vergi yükünün yurttaşlar içinde geliri ve insanca yaşam giderleri temel alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılmasıdır. Ancak ekonomik krizle beraber ücretli çalışanların üstündeki vergi yükü ve temel gereksinimler üstünden alınan dolaylı vergilerin oranı giderek daha fazla artırılmış, çalışanların üstüne eklenen yük dayanılmaz hale gelmiştir. Vergi dilim sınırları seneler içinde enflasyonun fazlaca daha altında bir oranda artırılarak daha ilk aydan itibaren meydana getirilen zamlar vergi dilimi içinde kaybolmakta, hükümet kaşıkla verdiğini kepçe ile alma politikalarına devam etmektedir.

Her Çarşamba Müddetsiz İş Bırakma Eylemi

Amacımız vergide hakkaniyet ve durağan(durgun) yüzde 15 vergi. Milyarlarca liralık ihale yapanlardan, kuyumculardan, yapınak sahibi olanlardan alınmayan vergiler bizlerden bordro üstünden alınıyor. ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir halde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene dek, kesintilerin yıl içinde durağan(durgun) kalması ve vergi kesinti oranının en fazla %15 ile sınırlanması talebiyle, 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren tüm ASM’lerde her çarşamba günü müddetsiz eylemleri başlatıyoruz. Tüm ücretli çalışanlar yüksek vergi kesintilerinden muzdariptir. Bugün başlattığımız bu eylemler ile ülkenin birçok ASM’si önünde çoban ateşleri yakıyoruz. Bu çoban ateşlerinin sağlık ve toplumsal hizmet iş kolu başta olmak suretiyle vergi adaletsizliğinden yakınan tüm kesimlerce görüneceğine inanıyor ve birleşik bir öğrenci dönüşeceğini ümit ediyoruz. Birleşerek savaşım edersek adaletsiz vergi sistemini değiştirebiliriz. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)