DOLAR 27,4222 -0.12%
EURO 28,8560 0.06%
ALTIN 1.613,360,06
BITCOIN 7627462,52%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

05:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Millî Savunma Bakanlığı uzman erbaş yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetenin 15 Nisan 2023 tarihi ve 32164 sayısı ile yayımlandı.

ABONE OL
15 Nisan 2023 06:49
Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son bilgilere nazaran, 2021 senesinde Uzman Erbaş Yönetmeliğinde bazı değişimler yapılmıştır. Bazı mühim değişimler şunlardır:

Uzman erbaşların maaşlarına %25 oranında zam yapılmıştır.
Yüksek lisans yapanlar, hususi harekat, komando ve deniz piyade alayları şeklinde bazı birimlerde vazife meydana getiren uzman erbaşlar, kıdem tazminatından yararlanabilecekler.
Uzman erbaşlara atama yapılırken artık lise mezuniyeti şartı aranmayacak. Ancak, vazife yapacakları pozisyona nazaran belirli bir mesleki eğitim ya da sertifikaya haiz olmaları gerekebilir.
Vazife yaparken yaralanma yada hastalanma şeklinde durumlarda uzman erbaşlar, daha önceki düzenlemelere nazaran daha çok sağlık hizmetinden yararlanabilecekler.
Uzman erbaşların sevk tarihleri, artık kendilerine verilen buyruk tarihinden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecek.

ve son olarak Millî Savunma Bakanlığı uzman erbaş yönetmeliğinde değişim yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetenin 15 Nisan 2023 zamanı ve 32164 sayısı ile yayımladı.

Millî Savunma Bakanlığından:

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/9/2005 tarihindeki ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Eğitim şartı olarak;

1) Uzman onbaşı için minimum ilköğretim okulu yada dengi okul mezunu olmak.

2) Uzman çavuş için minimum lise yada dengi okul mezunu olup çavuş olarak askerliğini yapmış yada yapmakta olmak ya da minimum ilköğretim okulu mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlamış yada yapmakta olmak.

c) Tespit edilen vazife yerinde uzmanlık sahibi olmak.

ç) Sağlık durumunun uzman erbaşlığa elverişli bulunduğunu 31/10/2016 tarihindeki ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla kanıtlamış olmak.

d) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için uygun kalite belgesi almış olmak.

e) Muvazzaflık hizmeti esnasında yada terhisinden itibaren beş yıl içinde ve müracaatın yapıldığı senenin Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak şartıyla; Millî Savunma Bakanlığı yada Jandarma Genel Komutanlığı ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafınca alım için görevlendirilen birimlere müracaat etmek.

f) İstekli olmak.

g) İcra edilecek temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlar yada ilk atamaları direkt doğruya kıt’a yada birliklere meydana getirilen uzman erbaşlar için 7/4/2021 tarihindeki ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.

ğ) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış yada çıkarılmamış olmak, öteki okullardan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak yada ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.

h) Muvazzaf/sözleşmeli subay yada astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yada bunların talibi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış yada çıkarılmamış olmak ya da vazife yapmıyor olmak.

ı) Sözleşmeli erbaş/er ya da bunların talibi iken sözleşmesi kendi kusuru sebebiyle idarece feshedilmemiş olmak.

i) Devlet memurluğundan yada kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

j) Taksirli suçlar hariç olmak suretiyle öteki suçlardan mahkemeler tarafınca otuz günden daha çok süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak.

k) Taksirli suçlar sebebiyle altı ay yada daha çok süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak.

l) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse yada affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikâp, kara çalma, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, hanım yada adam kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı batkı şeklinde yüz kızartıcı yada onur ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırrını açığa vurma, firar, amir yada üste fiilen saldırı, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak.

m) Firar, amir yada üste fiilen saldırı, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihindeki ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/yada adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

n) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin onur ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylem ve hareketlerde bulunmamış olmak.

o) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

ö) Terör örgütlerine yada Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.

p) Silah taşımaya yada silahlı vazife hayata geçirmeye hukuki bir engeli bulunmamak.

r) Alkol, uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş yada görmüyor olmak.

Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yapmış olduğu sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; Millî Savunma Bakanlığı yada Jandarma Genel Komutanlığı ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafınca yaptırılır. Temel askerlik eğitimi esnasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları pozitif yönde sonuçlananlar göreve başlatılır, negatif sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içsel şahsiyetine gölge düşüren yada askerliğin onur ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile terör örgütlerine yada Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olanlar uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.

Birlik komutanlıkları tarafınca uzman erbaş olmaya lâyık görülenler için minimum ilköğretim okulu yada dengi okul mezunu erbaş ve erlerin terhis çizelgelerinin “uzmanlık kod numarası” kısmına, EK-A’da yer edinen uzman erbaş olacaklar için kalite belgesindeki nitelikler dikkate alınarak, “Uzman erbaş olmaya lâyıktır” ibaresi yazılır ve ilgililere terhislerinden ilkin data verilir. Bunlardan, kendi derslik, branşının haricinde başka bir görevde çalıştırılanların uzmanlık kod numaraları, muvazzaf askerliği fiilen yapmış olduğu görevin numarası olarak yazılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer edinen “askerî hastahanelerden” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Uzman erbaş olarak alınanların bundan sonraki tüm işlemleri (terfi, sözleşmenin uzatılması, sözleşmenin feshi, ilişik kesme ve özlük haklarına ilişkin işlemler ile buna benzer öteki işlemler) 12 nci maddede belirtilen sözleşme hayata geçirmeye yetkili makamlar tarafınca yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasında yer edinen “(EK-C) de” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri için EK-C/1’de, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için EK-C/2’de” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Aynı maddeye ikinci fıkrasından sonrasında gelmek suretiyle aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sicil belgeleri elektronik ortamda hazırlanmış olur. Elektronik sicil belgesine eklenmesi ihtiyaç duyulan belgeler, taranarak elektronik sicil belgesine ek yapılır. Elektronik ortamda sicil belgesi düzenlenememesi durumunda basılı sicil belgesi tanzim edilebilir. Sicil belgeleri ile ilgili uygulamaya yönelik usul ve esaslar Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir.”

c) Mevcut yedinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Uzman onbaşılardan bir senelik hizmet süresini tamamladıktan sonrasında, istekli oldukları ve görevdeki başarısı sicil belgesi ile tespit edilen ve uzman çavuş olabileceğine dair haklarında pozitif yönde kanaat bulunanlar, 12 nci maddede belirtilen sözleşme hayata geçirmeye yetkili makamlar tarafınca uzman çavuşluğa terfi ettirilirler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar ve sözleşme hayata geçirmeye/feshetmeye yetkili makamlar

Madde 12- Uzman erbaşlar, sözleşme süresinin bitiminde terhis edilirler. Bunlardan sözleşmelerinin yenilenmesini isteyenlerin istekleri, müteakip sözleşme süreleri bir yıldan azca, beş yıldan fazla olmamak kaydıyla aşağıdaki şartlar altında uzatılabilir:

a) Taahhüt etmiş olduğu sürenin bitimine minimum üç ay kala (yurt dışı geçici göreve gidecek uzman erbaşlar için altı ay kala) hizmet süresini uzatmak istediğine dair bir dilekçe ile müracaat etmiş olmak.

b) Almış oldukları son sicil notu, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha yukarısında olmak.

c) Fiilî kadroda münhal bulunmak.

ç) İstihdam edildikleri yada edilecekleri kadronun vazife özelliklerine nazaran derslik ve branşları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık niteliklerine haiz olmak.

d) 12/4/1991 tarihindeki ve 3713 sayılı Terörle Savaşım Kanunu kapsamında malul olan isteklilerden, data ve tecrübelerinin sınıfı için yararlı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi şartıyla mensup olduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı yada Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenler için istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşımak.

İşlemleri tamamlanan uzman erbaşların sözleşmeleri bu maddede belirlenen sözleşme hayata geçirmeye yetkili makamlar tarafınca onaylanarak yenilenir ve ilgili Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu şekilde sözleşmelerin uzatılması onaylama edilenler, yeni bir taahhütname imzalayarak göreve devam ederler. Uzman çavuş ve uzman onbaşıların sözleşmeleri azamî 8/6/1949 tarihindeki ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde düzenlenen yaş haddine kadar uzatılabilir.

Sözleşme hayata geçirmeye/feshetmeye yetkili makamlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tümen, tugay, bağımsız tugay komutanları yada eşidi kurum amirleri ya da eşidi eğitim merkezi komutanları.

b) Ordu ve kolordu (ve eşidi) karargâhı ve direkt bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirlikleri için kurmay başkanları.

c) Millî Savunma Bakanlığına direkt bağlı birlikleri için Personel Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığına ve Kuvvet Komutanlıklarına direkt bağlı birlikleri için personel başkanları yada yetki verilen birlik komutanları yada kurum amirleri.

ç) Jandarma Genel Komutanlığında;

1) İl jandarma, alay ve eşidi birlik komutanları yada kurum amirleri ile daha üst birlik komutanları ya da eşidi kurum amirleri.

2) Jandarma genel komutan yardımcılığı, Asayiş Kolordu Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında ise Komutan/Başkan yada yetki vereceği komutan yardımcısı/başkan yardımcısı.

d) Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında Sahil Güvenlik Komutanının görevlendireceği sahil güvenlik komutan yardımcısı ve bağlı birliklerinde ana ast birlik komutanları ve eşidi kurum amirleridir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer edinen “adlî yada askerî” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer edinen “Tugay, bağımsız tugay, tümen, bölge (ve eşidi) komutanlarınca yada eşidi kurum amirlerince; ordu, kolorduya (ve eşidi) direkt bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirleri için kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına direkt bağlı birlikler için personel başkanlarınca yada yetki verilen komutanlıklarca; Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir” ibaresi “sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı yada Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişikleri kesilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer edinen “21/6/1927 tarihindeki ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun” ibaresi “25/6/2019 tarihindeki ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15- Uzman erbaşlar, istihdam edildikleri kadro görevleri ile birlikte 4/1/1961 tarihindeki ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar. Kendilerine düşen nöbet hizmetlerine girerler. Lüzumu halinde hizmete müteallik her türlü işe fiilen iştirak ederler. Uzman erbaşların görevlerine ilişkin uygulamaya yönelik usul ve esaslar Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer edinen “uygulanır,” ibaresi “uygulanır.” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer edinen “asker hastanelerinde, asker hastanelerinin bulunmadığı garnizonlarda ise” ibaresi ve “ve asker hastanelerinden” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer edinen “asker hastanelerinden yada” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer edinen “askerî hastanelerden” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla 3269 sayılı Kanunun Ek-2 sayılı ek gösterge cetveli ile belirlenen ek gösterge sayıları uygulanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Nöbetçi olanlar hariç olmak suretiyle uzman erbaşlardan isteyenler ilgisine nazaran; 211 sayılı Kanun yada Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmeliğin bu konudaki hükümleri saklı kalmak şartıyla gece evlerine gidebilirler. Gece kışlada yada gemide kalmayı kabul edenler, yetkili amirin izni olmadan kışladan yada gemiden ayrılamazlar. Bunlar, mümkün olmasıyla birlikte erbaş ve erlerden ayrı olarak tahsis edilecek yerlerde yatırılırlar. Evlerine gidenler, subay ve astsubay servislerinden istifade edebilirler. Mesai başlangıcında görevleri başlangıcında bulunurlar.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman erbaşların giysilerinde ilgisine nazaran; 2/6/1989 tarihindeki ve 20183 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri Giyim Yönetmeliği, 31/3/2020 tarihindeki ve 31085 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Jandarma Genel Komutanlığı Giyim Yönetmeliği yada 28/3/2020 tarihindeki ve 31082 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı Giyim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer edinen “askerî hastaneler ile öteki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer edinen “tam teşekküllü askerî hastaneden” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer edinen “Gülhane Askerî Tıp Akademisi yada Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Askerî Hastanelerinin” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastanenin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri Koruma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine nazaran koruma hizmetinde görevli olan uzman erbaşların atamaları, koruma hizmetini yürüttükleri sürece mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığınca ertelenebilir.

Atama ve yer değişiklik yapma işlemlerine ilişkin öteki hususlar, Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23- Uzman erbaşlara ilgisine nazaran; 11/12/2018 tarihindeki ve 30622 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliğinde yada ilgili yönergede gösterilen esaslara nazaran kimlik kartı verilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24- Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesiyle ilgili usul ve esaslar ile öteki hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Aşağıdaki şartları elde eden uzman erbaşlardan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekseme duyacağı miktar kadarı, astsubay çavuşluğa nasbedilirler:

1) Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul yada meslek yüksekokullarından mezun olmak.

2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak.

3) Başvuru tarihinde dördüncü hizmet yılını tamamlamış, sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.

4) Yapılacak sınavlarda başarı göstermiş olmak.

5) Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren minimum dört yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının averajı, sicil tam notunun yüzde doksan (%90) ve daha yukarısında olmak.

6) Genel kültür, meslekî data, karakter ve ahlâk bakımından astsubaylığa lâyık olduğuna ilişkin olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında örneğine EK-Ç’de yer verilen kalite belgesi pozitif yönde düzenlenmiş olmak.

7) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde aranan sağlık niteliklerini haiz olmak.

8) Tâbi tutulacakları temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminde başarı göstermiş olmak.

b) Aşağıdaki şartları haiz olan uzman erbaşlardan; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekseme duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksekokullarında verilecek tahsil ve eğitimi müteakip astsubay çavuş nasbedilirler:

1) Lise yada dengi okullardan mezun olmak.

2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak.

3) Uzman erbaş olarak minimum bir yıl hizmet etmek.

4) Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunmak.

5) Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına müracaat tarihinde müracaatın yapıldığı senenin Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak.

6) 23/3/2021 tarihindeki ve 31432 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği ve ilgili yönergede belirlenen astsubay meslek yüksekokuluna girmek için, tâbi olacağı sınavda ve gerek görülmesi hâlinde yapılacak mülakat sınavında başarı göstermiş olmak.

7) Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına müracaat tarihinde, uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının averajı, sicil tam notunun yüzde doksan (%90) ve daha yukarısında olmak.

8) Genel kültür, meslekî data, karakter ve ahlâk bakımından astsubaylığa lâyık olduğuna ilişkin olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında örneğine EK-Ç’de yer verilen kalite belgesi pozitif yönde düzenlenmiş olmak.

9) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine nazaran askeri talebe adaylarında aranan sağlık niteliklerini haiz olmak.

c) Uzman erbaş statüsünü sona erdirecek suçlardan nezaret altına alınanlar yada tutuklananlar ya da taksirli suçlar hariç olmak suretiyle haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince astsubaylığa geçirilmek için sınava alınmazlar. Ancak bunlar hakkında hazırlık soruşturması sonunda “kovuşturmaya yer olmadığı sonucu” verilmesi yada yargılama neticesine nazaran “beraat” etmeleri hâlinde, öteki şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.

ç) Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların eğitimi, özlük hakları ve öteki hususlar şunlardır:

1) Uzman erbaşların astsubay meslek yüksekokullarındaki tahsil ile eğitim süre ve şekilleri, 11/4/2002 tarihindeki ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununa nazaran yürütülür. Kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksekokul bitirenlerden astsubay nasbedilecekler, minimum üç aylık temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine tâbi tutulurlar.

2) Uzman erbaşların astsubay meslek yüksekokullarında ve temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi esnasında, özlük hakları yönünden uzman erbaşlık statüleri devam eder. Astsubay meslek yüksekokullarında tahsil gören uzman erbaşlarda, evli ve nişanlı olmama durumu ile eğitime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksekokulunda yatılı olarak kalması ya da kalmaması ile ilgili usul ve esaslar yürürlüğe konulacak yönergeler ile düzenlenir. Bunlara, okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde belirtilen talebe harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri; aşama, aşama ve kademelerine nazaran emsalleri şeklinde devam eder.

3) Çeşitli sebeplerle temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders yada eğitim meydana getirilen toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar, başarısız sayılırlar. Sağlık sebebiyle temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders yada eğitim meydana getirilen gün sayısının üçte birine katılmayanlar, müteakip eğitim döneminde eğitime katılırlar, aynı sebepten başarısız olmaları hâlinde başarısız sayılırlar.

4) Astsubay meslek yüksekokullarından yada temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminden, başarısızlık sebebiyle yada kendi isteği ile ayrılanlardan istekli olan ve uzman erbaş olmak için lüzumlu şartları taşıyanlar, uzman erbaş olarak göreve devam ettirilirler.

d) Astsubay olmaya istekli uzman erbaşların, müracaat esasları ve tâbi tutulacakları sınavlar; yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir. Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların değerlendirilmesi; meydana getirilen yazılı sınavlar sonucu aldıkları notlarına yada puanlarına sicil not averajının yüzde yirmi beşi (%25), bedenî yeterlik ve yapılması hâlinde mülakat notunun her birinin yüzde onu (%10) ile mükâfat puanının ilavesi ve ceza puanının düşülmesi ile yapılır. Mükâfat puanı, EK-D’de yer verilen Mükâfat Puanları Çizelgelerine nazaran bulunur. Ceza puanı ise ilgisine nazaran; 31/1/2013 tarihindeki ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesi yada 31/1/2018 tarihindeki ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun (2) sayılı çizelgesine nazaran bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilmiş puandır. Ceza puanının hesaplanmasında ilgisine nazaran; 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yada 7068 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak suretiyle mahkeme sonucu ile verilen para cezaları için 4 puan, öteki hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme sonucu ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Astsubay talibi, uzman erbaşların tâbi tutulacağı tüm sınavlarda 100 tam puan üstünden değerlendirilir. Değerlendirme notlarının eşit olması hâlinde, adayların sıralamasında sınavlarda alınan notlar, bunun da eşit olması hâlinde hizmet süreleri göz önünde bulundurulur.

e) Astsubay olmaya istekli uzman erbaş adaylarının değerlendirilmesinde Hususi Kuvvetler Komutanlığında görevli olanlara kontenjanın %10’unu aşmamak kaydıyla Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek oran kadar ilave saptanca verilebilir. Bu adaylar için puan barajı Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Hususi Kuvvetler Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan başarı göstermiş olanlar kendi aralarında puan sırasına nazaran sıralanırlar. Genel esaslara nazaran başarı göstermiş olan adaylar ilave kontenjanın haricinde tutulurlar.

Bu madde hükümlerine nazaran uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenler, 926 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olurlar. Uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenlerin mecburî hizmet süresi, ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren on beş senedir. Bu personelin uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri, astsubay aşama bekleme süresinden sayılmaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonrasında gelmek suretiyle aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Genelge ve yönerge

Madde 24/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin öteki hususlar; Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir.

Yönetmeliğin uygulanmasında mesuliyet

Madde 24/B- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgilisine nazaran Millî Savunma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin EK-C’si yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğe EK-B’den sonrasında gelmek suretiyle ekte yer edinen EK-C/1 ve EK-C/2 eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin EK-D’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesinin (b) bendi 3/5/2023 tarihinde,

b) 10 uncu maddesi 15/1/2023 tarihinden geçerli olmak suretiyle yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı beraber yürütür.

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişikliğin tam metni için TIKLAYINIZ.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.