DOLAR 28,9490 0.03%
EURO 31,8561 0.16%
ALTIN 1.902,010,28
BITCOIN 10987352,24%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

KKK Tayin Sonuçları Açıklandı

KKK Tayin Sonuçları Açıklandı

ABONE OL
29 Mayıs 2019 15:44
KKK Tayin Sonuçları Açıklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan askeri personelin uzun süredir beklediği tayin sonuçları 28 Mayıs 2019 tarihi itibariyle açıklandı.

Tayin sonuçlarına ulaşmak isteyen KKK personeli, sonuçları Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurum içi sistemi üzerinden kendi personel sayfalarına giriş yaparak öğrenebilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Ait Atama Yönetmeliği

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Ait Hükümler

Garnizon dereceleri

Madde 52 – Kara Kuvvetleri birliklerinin konuşlu olduğu garnizonlar atama açısından 5 ayrı dereceye (1, 2, 3, 4 ve 5 inci) ayrılmıştır. Garnizonların Kuvvet Komutanlığınca belirlenen puan ve dereceleri ve hizmet sürelerine ait liste Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir.

Bütün garnizonlarda görev yapma esası

Madde 53 – Subay ve astsubayların, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro, rütbe, branş (Ek ibare:RG-7/5/2016-29705) , fonksiyon alanı ve personelin ihtisası ile safahatı esas alınarak, Kara Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirtilen her dereceli garnizonda görev yapmaları esastır. 4 ve 5 inci derecedeki garnizonlar sıralı hizmet garnizonlarıdır. Personel sıralı hizmet garnizonlarına idare tarafından belirlenecek bir sıraya göre atanır. Personelin kadro, sınıf, rütbe ve branşı itibarıyla karşılaşılacak tahditler nedeniyle atamada bu iki derecedeki garnizonlar  birlikte değerlendirilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-25/2/2014-28924) 24 üncü maddede belirtilen hâllerin yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için “3 üncü derece garnizonlara ve garnizon dışı harekât görevi alan birliklere atama ihtiyacı”, garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller arasındadır.

(Ek üçüncü fıkra:RG-25/2/2014-28924) Garnizon hizmet süresi devam ederken, sıralı hizmet garnizonları hariç olmak üzere, Alay/Tabur ve Eşiti Birlik Komutanlıkları ile seçimle atama yapılan kritik kadro görev yerlerine resen atanan ve görev süresince haklarında olumsuz belge tanzim edilmeyenler, bu görevlerinin bitmesini müteakip istekli olmaları halinde atama planlamasına alınabilirler.

Garnizon hizmet süreleri

Madde 54 – Subay ve astsubayların derecelere göre garnizonlardaki garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik:RG-25/2/2014-28924) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6-8 yıl,

b) (Değişik:RG-25/2/2014-28924) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 4-6 yıl,

c) (Değişik:RG-25/2/2014-28924) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3-5 yıl,

ç) 4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3 yıl,

d) 5 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 2 yıl,

e) Kıbrıs 2 nci derece, Gökçeada ve Bozcaada  3 üncü derece garnizonlardır. Bu garnizonlarda hizmet süresi 2 yıldır.

Bu garnizon sürelerinin sınıf ve rütbelere göre tatbikine  ilişkin esaslar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Atama Yönergesinde düzenlenir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-25/2/2014-28924) Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacak olanlar hariç; süresi sekiz yıl olan 1 inci dereceli garnizonlar için idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatılabilir. Garnizon hizmet süresi 8 yıldan az uygulanan 1 inci dereceli garnizonlar için personelin isteğine ve idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere toplamda 8 yılı geçmeyecek şekilde en fazla 2 kez uzatılabilir. Diğer dereceli garnizonlarda personelin isteğine istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere en fazla garnizon hizmet süresi kadar Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilir.”

(Değişik dördüncü fıkra:RG-25/2/2014-28924) 1 inci veya 2 nci derecedeki garnizonlarda  görev yapan personelden, garnizon hizmet süresinin  asgari 2 nci yılını tamamlayan ve geçerli bir mazerete istinaden kendi isteği ile emsal bir garnizona atanmak  üzere  dilekçe ile  müracaat  eden  personelin,  kadro  imkânları  ve  personelin safahatı göz önüne alınarak idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir emsal garnizona atandırılması değerlendirilir. Bu personelin 1 inci veya 2 nci derecedeki diğer bir garnizona atanması durumunda, garnizon hizmet süresi önceki  1 inci veya 2 nci derece garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak toplam 8 veya 6 yıl olarak uygulanır.

(Değişik beşinci fıkra:RG-7/5/2016-29705) Atama durumunda olan personelden 3’üncü derece garnizonlara safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, fonksiyon alanı, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), 3’üncü derecede görev süresi en az olan ve toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.”

(Değişik altıncı fıkra:RG-7/5/2016-29705) 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan, üçüncü derece garnizonlara atama isteyen personelin talebi değerlendirilir.

Subay ve astsubayların 1, 2 ve 3 üncü derecelerdeki garnizonlarda görev yaparken, bulundukları garnizon statüsü ve derecesi değiştiği hallerde atamaları, değişmeden önceki garnizonda kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazlası ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3)sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır.

Sıralı hizmet garnizonlarında hizmet süresi itibari olarak 3 yıldır (1095 gün). İtibari süre; 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 katsayı ile, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 katsayı ile çarpılarak hesap edilir.

Sıralı hizmet  garnizonlarında;

a) Generaller,

b) (Değişik:RG-7/5/2016-29705) Bu garnizonlarda toplam kadrosu 10 (dâhil) ve daha az olan sınıfların veya fonksiyon alanlarının personeli,

c) Sıralı hizmet garnizonu görevini iki defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personel için görev süresi 2 yıldır. İkiden sonraki sıralı hizmet garnizonu görevlerine göndermede, gönderileceği sıralı hizmet garnizonu görevi için itibari olarak 1 yıl ve daha fazla müktesebi olanlar,

bu hizmeti yapmış sayılırlar.

Hudut birliklerinde görevlendirilen subay ve astsubayların tabi oldukları hizmet süreleri, Kara Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirtilir.

(Ek:RG-22/3/2008-26824) Branş esasına dayalı kadrolara atama yapılan personel, idarenin ihtiyaçları paralelinde sınıfının diğer kadro görev yerlerine; sınıfının diğer kadro görev yerlerindeki personel de idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak görev yapacağı branş eğitimini müteakip branş esasına dayalı kadrolara atandırılabilir.

Sıralı hizmet garnizonuna atama ve çıkarılma esasları

Madde 55 – Sıralı hizmet garnizonlarına atanacaklar ve bu garnizonlardan çıkarılacaklar için aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

a)  Sıralı hizmet garnizonlarına ilk defa gidecekler :

Öğrenim, askerî eğitim, kurs ve stajlarını başarı ile bitiren muvazzaf/sözleşmeli subay ve astsubayların sıralı hizmet garnizonlarına atanmalarında; sıralı hizmet garnizonları için  kura çekmeye esas rütbedeki personelin atanabileceği kadro sayısı aynı nitelikteki genel kadro sayısına bölünür. Elde edilen katsayının, kura çekecek mevcut ile çarpımı sonucunda  bulunan sayıdaki personel kura ile sıralı hizmet garnizonlarına gönderilir.

Kura cetvellerinde sıralı hizmet garnizonlarına ait olan kadrolara, baştan itibaren numaralandırılarak mevcuda uygun boş kadrolar sıralandırılır.

(Değişik:RG-7/5/2016-29705) Aynı sınıf/fonksiyon alanı ve rütbedeki personelden sıralı hizmet garnizonuna ilk defa gönderileceklerin nasıplarına göre miktarının saptanması; o sınıf/fonksiyon alanı ve rütbeden sıralı hizmet garnizonuna gönderilecek toplam personel sayısının, sıralı hizmet garnizonuna hiç gitmeyenlerin toplam sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek katsayı ile, nasıplarına göre gitmeyenlerin sayılarının ayrı ayrı çarpılması suretiyle olur.

Kurada çektikleri görev yerine ait sıra numarası, o kişinin aynı zamanda sıralı hizmet garnizonuna gidiş sıra numarasıdır. Sıralı hizmet garnizonlarına ait boş kadro yerlerine atananlar dışında kalanların sonraki yıllarda sıralı hizmet garnizonuna atanmaları bu gidiş sıra numaralarına uyularak yapılır.

(Değişik:RG-7/5/2016-29705) Çeşitli sebeplerle sınıf değiştirenler veya fonksiyon alanına geçenler, sıralı hizmet garnizonuna gidiş için yeni sınıflarının veya fonksiyon alanlarının aynı neş’etlileri arasında eski sınıf kura numaralarını muhafaza ederek sıralanırlar, sıra numarasının aynı olması halinde sınıfın veya fonksiyon alanının eski mensubu öncelik alır.

b) (Değişik:RG-30/4/2011-27920) Sıralı hizmet garnizonuna ikinci, üçüncü ve müteakip defa gidecekler:

Sıralı hizmet garnizonu gidiş sırası boş bulunan kıta ve karargâh hizmetleri için kadro görevinin rütbe ve kıdem ihtiyaçlarını karşılayan nasıplılar arasından ayrı ayrı oluşturulur. Sıralı hizmet garnizonuna evvelki gidiş yıllarına göre ve bunlardan bu bölgedeki evvelki hizmet süreleri az olanlar başa alınmak üzere sıra ile gönderilir.

Sıralı hizmet garnizonunda daha önceden çeşitli zaman ve sebeplerle müktesep hak kazananların, bu haklarının müteakip gidişlerde kullanılmasında, hakların kazanıldığı garnizonların emsal değerleri kullanılarak, itibari hizmet süreleri bulunur. Bu süreler, itibari olarak müteakip sıralı hizmet garnizonuna gidiş  sırasının tespitinde ve sıralı hizmet garnizonlarından çıkarılmada kullanılır.

Sıralı hizmet garnizonuna gidiş yılı ve hizmet süresi aynı olması halinde sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası önde olan, gidiş sayısının aynı olması halinde ise, sıralı hizmet garnizonunda bir önceki hizmet süresi az olan öncelik alır.

Personelin  isteği üzerine yapılan ertelemelerden dolayı, garnizonlarda geçirilen fazla süre hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Sıralı hizmet garnizon görevi süresince zorunlu nedenlerle, 4 ve 5 inci derece içerisinde birden fazla yer değiştiren personelin burada geçen hizmet süreleri, emsal değerler esas alınarak hesaplanır ve bu süreler sıralı garnizon hizmeti görevinden  çıkarılmada kullanılır.

3 yıllık itibari hizmet süresini 30 Eylül tarihi itibarıyla tamamlayamayan personel, 14 ve 58 inci maddelerde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere o yılın atama planına alınmazlar.

ç) Tabip subayların sıralı hizmet garnizonlarına atanmaları:

Uzman kadrolarına yapılacak atamalarda, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde o yıl eğitim süreleri sona erecek uzman öğrencilerden;

1) Sıralı hizmet garnizonu görevini hiç yapmamış,

2) Sıralı hizmet garnizonu görevini noksan yapmış,

olanlar arasından (1) ve (2) numaralı alt bentlerin hükümleri dikkate alınarak sıra ile yapılır. Bu şekilde yapılan atanma, ihtiyacı karşılamadığı takdirde (a) ve (b) bentlerine göre işlem yapılır.

Sıralı hizmet garnizonları asgari kalış süreleri

Madde 56 – 24 üncü maddede belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonundan, herhangi bir garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sini bitirerek ayrılanlar sıralı hizmet garnizonu hizmetini, o defa için tamamlamış sayılırlar ve bundan sonraki sıralı hizmet garnizonu sırası için 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanır.

Sıralı hizmet garnizonundaki noksan kalan hizmet süresinin tamamlattırılması

Madde 57 – (Değişik birinci fıkra:RG-25/2/2014-28924) 24 üncü maddede  belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3) sini tamamlayamadan ayrılanlar normal hizmet süresine (1095 gün) göre noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere, sebebin ortadan kalkmasını müteakip hemen gönderilmeyip, ayrıldıkları tarih itibariyle müktesep hak olarak kazandıkları gün sayısı dikkate alınarak, tamamlayamadıkları sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasına tekrar alınırlar. Sıralı hizmet garnizonuna giriş yılı en son tamamladıkları sıralı hizmet garnizonu giriş yılı esas alınarak, müktesep gün sayılarına göre sıralanırlar. Bu maddeye göre sıralı hizmet garnizonu görevini tamamlamak üzere gönderilenlerin 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, müteakip defa gidiş sıraları için dikkate alınacak gidiş yılı son defaki gidiş yılıdır.

Noksan kalan hizmetini tamamlamak üzere sıralı hizmet garnizonuna gönderilen personelin, hizmetini tamamlayacağı yılın Ocak ayı sonuna kadar müracaat etmesi, kadrosunun müsait olması, sıralı amirlerinin muvafakati ve Kuvvet Komutanlığının uygun görmesi halinde, müteakip sıralı hizmet garnizonu görevi aynı garnizonda tamamlattırılabilir.

Sıralı hizmet garnizonu sıralı hizmet süresinin hesabı

Madde 58 – 30 Eylül tarihine kadar sıralı hizmet garnizonuna katılmış olanlardan, açıkta veya tutuklulukta kalanlardan beraat edenler ile kurs, (Mülga ibare:RG-7/5/2016-29705) (…) veya geçici görev nedeniyle sıralı hizmet garnizonu hizmet süresinin sona erme tarihi değişenler, hizmet sürelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlamaları durumunda o yılın atama planına dahil edilirler.

Garnizon hizmet süresinin uzatılması

Madde 59 – (Değişik cümle:RG-25/2/2014-28924) 33 üncü maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar (Ek ibare:RG-7/5/2016-29705) (GHS 8 yıl olanlar hariç) için her seferinde bir yıl olmak üzere garnizon hizmet süresi 8 yılı geçmeyecek şekilde, diğer dereceli bütün garnizonlarda bu garnizonlara diğer personelin atanma talebine bağlı olarak idarenin vereceği kararla en fazla garnizon hizmet süresi kadar daha kalabilirler. İstekler, garnizon hizmet sürelerinin sonuncu yılında yapılır. (Değişik cümle:RG-25/2/2014-28924) Müracaatlar (sıralı sicil üstlerinin mütalaalarıyla birlikte), Kuvvet Komutanlığında bulundurulur. Bu isteklerin kabulünde:

a) İsteğin, atama yılının personel destekleme planı esaslarına uygun olması,

b) Personelin adli ve disiplin durumunun müsait olması,

c) Sıralı sicil üstleri ve en az Tugay seviyesinde üst birlik komutanının mütalaa ve muvafakatının bulunması,

ç) Aynı atama yılı için, personelin bulunduğu garnizona, muvazenede öngörülen miktarı karşılayacak kadar istekli personelin bulunmaması,

d) Takip eden atama yılında aynı garnizon hizmetini dolduracakların garnizondan atanmalarının, birlik kadrolarının büyük çoğunluğu ile değişmesini gerektirecek durum yaratmaması,

göz önüne alınır. 

Personelin garnizonda kalış süresinin uzatılması, aynı birlik ve kurum veya aynı görevde kalmasını gerektirmez. İstekleri uygun görülen personelden uzatmayı müteakip birlikleri yer değiştirenler atanmamalarını icap eden bir gerekçe olmadığı durumlarda konuşlanılan yeni garnizona atanırlar.

İdari sebeplerle garnizon hizmet süresini bitirmeden sıralı hizmet garnizonuna atama/erteleme

Madde 60 – 24 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre 1, 2 ve 3 üncü derecedeki garnizonlarda görev yapan personelden, idari sebeplerle bulunduğu garnizon hizmet süresini bitirmeden diğer garnizona atandırılan subay ve astsubaylardan, hemen ertesi yıl sıralı hizmet garnizonu sırası  gelenlerin atanmaları 1 yıl için ertelenir. Ancak asayişin gerekli kıldığı durumlarda sıralı hizmet garnizonlarına atanması gerekenlerin atanmaları ertelenmeyebilir.

İkinci ve üçüncü defa sıralı hizmet garnizonuna atama

Madde 61 – Herhangi bir yıl neşetli subay ve astsubayların ikinci ve üçüncü defa sıralı hizmet garnizonuna atanmalarına 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sebepler veya boş kadroların rütbe ve kıdem ihtiyacı dolayısıyla atandırılmayanlar hariç olmak üzere, bir önceki yıl neşetli aynı mesleki sınıf (Ek ibare:RG-7/5/2016-29705) veya fonksiyon alanındaki subay ve astsubayların tamamının, bir önceki sıralı garnizon hizmetlerini (Ek ibare:RG-7/5/2016-29705) yapmak üzere atanmaları ile birliktebaşlanır.

Atlı spor eğitim merkezindeki subay ve astsubayların atama esasları

Madde 62 – Atlı Spor Eğitim Merkezinde (ASEM) yarışma subayı/astsubayı, eğitici ve antrenör kadrolarına atama ASEM Komutanlığı ile koordine edilerek yapılır. Üstün formda bulunan ve bu durumu ASEM Komutanlığınca belgelendirilen yarışma subayları/astsubayları mesleki gelişimi ve idarenin ihtiyaçları da dikkate alınarak sıralı hizmet garnizonları haricinde atamaları başarıları süresince ertelenebilir. Sıralı hizmet garnizon sırası gelen üstün formda olduğu belgelenen yarışmacı personelin ataması kuvvet komutanlığınca garnizon hizmet süresi tamamlanana kadar ertelenebilir.

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.