DOLAR 28,8667 -0.05%
EURO 31,5066 -0.06%
ALTIN 1.889,780,03
BITCOIN 1089685-0,10%
İstanbul
16°

KAPALI

06:30

İMSAK'A KALAN SÜRE

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlar Kalite Güvencesi Yönergesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlar Kalite Güvencesi Yönergesi

ABONE OL
13 Mayıs 2019 11:34
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlar Kalite Güvencesi Yönergesi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamada mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamında kalite güvence sisteminin kurulduğunu ifade etti. Son aylarda bu yönde yapılan çalışmaların giderek arttığına dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı muhabirine yapmış olduğu açıklamada mesleki ve teknik eğitimde son zamanlarda dikkate değer dönüşümler yaptıklarını ifade ederken, bu konunun en önemli hedeflerinden birisi olduğunun altını çizdi.

Sektörle kurulan işbirliğinin önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, işbirliklerinde sektörün gerek eğitim gerek yönetim süreçlerinde daha aktif bir rol sahibi olduğunun altını çizerken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

 Bakan Selçuk, kurum olarak öncelikli amaçlarının okullarda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullara destek vermek olduğuna değinerek açıklamalarını sürdürdü.

Değerlendirme Raporu

Bakan Selçuk ortaöğretim kurumlarının yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacaklarını belirterek “Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek” ifadelerine yer verdi.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Değerlendirici: Dış değerlendirme yapmak üzere eğitim almış ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeli veya sektör temsilcisini,

ç) Değerlendirme Ekibi: Dış değerlendirme yapmak üzere değerlendiricilerden oluşan ekibi,

d) Dış Değerlendirme: Eğitim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin faaliyetlerinin bilgi, belge ve kanıtlar üzerinden yerinde incelenmesini, değerlendirilmesini ve raporlanmasını,

e) Dış Değerlendirme Raporu: Dış değerlendirme sonucunda değerlendirme ekibi tarafından oluşturulan raporu,

f) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı resmi mesleki ve teknik Anadolu liselerini,

g) Genel Müdürlük: Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,

ğ) Geri Bildirim: Kalite güvencesine ilişkin süreçlerle ilgili olarak hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından eğitim kurumuna yapılan bildirimi,

h) Kalite Güvencesi: Eğitim kurumlarının belirlenen kalite standartlarına ulaşmasını sağlayan planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve kalite geliştirme faaliyetlerini,

ı) Öz Değerlendirme: Eğitim kurumlarının faaliyet ve süreçlerini kendi bünyeleri içerisinde objektif olarak incelemesi, değerlendirmesi ve raporlamasını,

i) Öz Değerlendirme Raporu: Öz değerlendirme sonucunda eğitim kurumları tarafından oluşturulan rapor ve eylem planlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kalite Güvence Sisteminin Bileşenleri

Kalite güvence rehberleri

MADDE 4- (1) Genel Müdürlük tarafından kalite güvence sistemini, süreçlerini ve bileşenlerini tanımlayan rehberler yayımlanır ve gerektiğinde güncellenir.

Öz değerlendirme

MADDE 5- (1) Öz değerlendirme, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda gerçekleştirilir.

(2) Öz değerlendirme, objektif ve kanıta dayalı olarak gerçekleştirilir.

(3) Öz değerlendirme sonucunda eğitim kurumları tarafından öz değerlendirme raporu ile iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin eylem planları oluşturulur.

(4) Öz değerlendirme, Genel Müdürlüğün belirlediği takvim doğrultusunda yılda 1 defa gerçekleştirilir.

Dış değerlendirme

MADDE 6- (1) Eğitim kurumları, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda dış değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Dış değerlendirme, Genel Müdürlük tarafından belirlenen değerlendirme ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

(3) Dış değerlendirme sonucunda değerlendiriciler tarafından, Genel Müdürlüğün belirlediği ve yayımladığı formata uygun olarak dış değerlendirme raporu hazırlanır.

(4) Dış değerlendirme taslak raporu, değerlendirme ekibi tarafından dış değerlendirmenin tamamlanmasından itibaren 10 gün içerisinde eğitim kurumu ile paylaşılır ve eğitim kurumunun taslak rapora ilişkin görüşleri alınarak rapora son şekli verilir ve rapor Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Dış değerlendirme faaliyetleri, Genel Müdürlüğün belirlediği takvim doğrultusunda 5 yıl içerisinde en az 1 defa gerçekleştirilir.

Geri Bildirim

MADDE 7- (1) Genel Müdürlük tarafından dış değerlendirme raporu eğitim kurumu ile paylaşılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kalite Güvencesine İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel Müdürlük

MADDE 8- (1) Genel Müdürlüğün yetki ve sorumlulukları:

a) Eğitim kurumlarında kalite güvencesi sağlanmasına yönelik süreçleri ve ölçütleri belirlemek, kalite güvence sistemini kurmak, işletmek, izlemek, iyileştirmek ve eğitim kurumlarına rehberlik yapmak.

b) Eğitim kurumlarının öz değerlendirme süreçlerini desteklemek ve eğitim kurumlarına rehberlik yapmak.

c) Eğitim kurumlarında dış değerlendirmeye yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Değerlendiricilere, gerekli beceri ve yetkinliği kazanmaları için uygun eğitim ve belgelendirme desteği sağlamak.

d) Kalite güvence sisteminin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili Bakanlık birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan dış değerlendirme raporunu eğitim kurumlarına iletmek.

İl milli eğitim müdürlükleri

MADDE 9- (1) İl milli eğitim müdürlüklerinin görevleri:

a) Eğitim kurumlarında kalite güvence sisteminin işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.

b) Eğitim kurumları tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporlarının ve eylem planlarının Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslara göre uygunluğunu kontrol etmek.

c) Dış değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük tarafından talep edilen personel veya sektör temsilcisinin görevlendirilmesini sağlamak.

Eğitim kurumları

MADDE 10 – (1) Eğitim kurumlarının görevleri:

a) Eğitim Kurumu çalışanlarını kalite güvence sistemi hakkında bilgilendirmek.

b) Öz değerlendirme uygulamasına ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak ve personeli bilgilendirmek.

c) Genel Müdürlüğün belirlediği esaslar ve takvim doğrultusunda öz değerlendirme raporu hazırlamak.

ç) Öz değerlendirme raporlarını ve eylem planlarını kontrol edilmesi için il milli eğitim müdürlüğüne göndermek ve il milli eğitim müdürlüğünce tespit edilen hususlarda gerekli düzeltmeleri yapmak.

d) Öz değerlendirme eylem planlarını uygulamak ve eğitim-öğretim yılı boyunca takibini yapmak.

e) Dış değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

f) Dış değerlendirmeye ilişkin hazırlıkları yapmak ve gerekli bilgi, belge ve dokümanı dış değerlendirme esnasında sunmak.

g) Genel Müdürlük tarafından iletilen geri bildirim raporuna göre gerekli iyileştirme planlarını yapmak ve uygulamak.

Değerlendirme ekipleri

MADDE 11- (1) Değerlendirme ekiplerinin görevleri:

a) Genel Müdürlük tarafından yayımlanan dış değerlendirme rehberinde yer alan usul ve esaslara göre dış değerlendirme yapmak.

b) Dış değerlendirme raporu hazırlamak ve Genel Müdürlüğe iletmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.