Kadir Parlar
Kadir Parlar
13 Mart 2021 Cumartesi 08:05
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 3 Personel Alımı İlanı

TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ

İlan No: TBTK.TUG.2021-1

 1. Referans Kodu: TBTK.TUG.2021-1.TUY.01

Teknik ve Destek Personeli pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilim Toplum projeleri ve etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde Bilim-Eğitim Sorumlusu olarak görev yapacak iletişim becerisi yüksek olan personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Antalya

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2-1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2-2. Gerektiğinde 2500m rakımlı Bakırlıtepe Yerleşkesinde görev yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

1.2-3. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

  • Teleskopla ve gerekli astronomik ekipmanlarla gözlem yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
  • Daha önce gökbilim etkinliklerinde aktif görev almış olmak.
  • Popüler gökbilim konuları üzerine içerik üretmiş olmak.
  • Çeviri yapabilecek ve çevirinin kaynak metne uygunluğunu kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapabilecek seviyede İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
  • Çeşitli medya araçları, metotlar, teknikler ve donanımlar kullanarak taleplere uygun çözüm ve yorumlar getirme, grafik malzemeleri oluşturma ve üretme becerisine sahip olmak.
  • Indesign ve Illustrator programlarını yeterli seviyede kullanabiliyor olmak.
  • Türkçeye ve dil bilgisi kurallarına hâkim olmak ve yazı dilini etkin biçimde kullanabilmek.
  • Office uygulamalarını iyi derecede kullanabiliyor olmak ve raporlama yapabilmek.
  • Sorumluluk bilinci yüksek, iş takibi konusunda düzenli ve dikkatli olmak.

  • Planlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli olmak.
  • Ekip çalışmasına yatkın olmak.

 1. Referans Kodu: TBTK.TUG.2021-1.GİBİ.01

AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilim Toplum projeleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde Teleskop Teknik Sorumlusu olarak görev yapacak Elektrik-Elektronik Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Antalya

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2-1. Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme Teknolojisi, Haberleşme, Telekomünikasyon, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve Endüstriyel Elektronik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2-2. 01/01/1994 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak.

2.2-3. Gerektiğinde 2500m rakımlı Bakırlıtepe Yerleşkesinde görev yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

2.2-4. Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

  • Sorun ve arıza tespiti yapabilecek, çözüm üretebilecek ve sorumluluk alabilecek yetkinlikte olmak.
  • PCB elektronik baskı devre tasarımında ve bu tasarım için gerekli programların (Altium, Proteus, Eagle v.b…) kullanımında deneyim sahibi olmak.
  • Elektronik komponent malzeme sökme, takma, göz testi ve son kontrol teknisyenliği yapabilmek.
  • Mikrodenetleyici (Arduino, Atmel, PIC vb..) programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  • Güç elektroniği, monofaze ve trifaze AC ve DC elektrik şebekeleri hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
  • Sorumluluk bilinci yüksek, iş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı olmak.
  • Office uygulamalarına hâkim olmak ve raporlama yapabilmek.

 1. Referans Kodu: TBTK.TUG.2021-1.GİBİ.02

AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilim Toplum projeleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde Teleskop Teknik Sorumlusu olarak görev yapacak olan Mekanik Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Antalya

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2-1. Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Otomasyon, Mekatronik, Makine, İş Makineleri, Makine Resim ve Konstrüksiyonu, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Bilgisayar Destekli Makine-Resim Konstrüksiyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2-2. 01/01/1994 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak.

3.2-3. Gerektiğinde 2500m rakımlı Bakırlıtepe Yerleşkesinde görev yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

3.2-4. Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

  • Sorun ve arıza tespiti yapabilecek, çözüm üretebilecek ve sorumluluk alabilecek yetkinlikte olmak.
  • 3 ve 5 eksenli CNC tezgâhlarda operatörlük ve prototip üretimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
  • Üniversal torna ve matkap kullanabilme konusunda tecrübe sahibi olmak.
  • İhtiyaç durumunda üretilecek parçaların CAM programlarını ve bunların prototiplerinin üretimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
  • Sorumluluk bilinci yüksek, iş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı olmak.
  • Office uygulamalarına hâkim olmak ve raporlama yapabilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

 1. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 2. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

 1. Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak;

Teknik ve Destek Personeli pozisyonu için;

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

  1. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

 1. Teknik ve Destek Personeli Pozisyonu için; başvuru yapan alanında doktora mezunu olan adaylardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

 1. AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

 1. Teknik ve Destek Personeli Pozisyonu için İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü

KPDS UDS YDS

YÖKDİL

TOEF L IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1*

60

55

157

480

C

C

C

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Sınav Puanı 2**

65

61

173

500

B

C

C

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

***Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YÖKDİL : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

 1. İlana başvuruda bulunmak için "http://tug.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

 1. Başvuruların en geç 25/03//2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

 1. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

 1. Teknik ve Destek Personeli Pozisyonu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

 1. Teknik ve Destek Personeli Pozisyonu için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

 1. AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

 1. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

  • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
  • YÖK Mezun Belgesi veya YÖK Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
  • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili kurum tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

 1. AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

  • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
  • Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi,
  • Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Ön lisans Transkript Belgesi,
  • Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

i) Mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat öncesi “teknik değerlendirme”

yapılabilecektir.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (http://tug.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi 07058 Konyaaltı / ANTALYA

E-Posta: tug@tubitak.gov.tr Telefon: 0 242 227 84 01 (1029)

Son Güncelleme: 13.03.2021 08:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.