Ege Yılmaz
Ege Yılmaz
11 Haziran 2019 Salı 15:29
TÜBİTAK 14 Personel Alım İlanı Yayımladı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alım ilanı yayımlandı. Alımların Ankara ili için olacağı açıklandı. Toplamda 14 personel olarak belirlenen kontenjan için çeşitli lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecekler. 

TÜBİTAK’ın kendi resmi sitesi üzerinden yayımladığı ilana göre başvuru detayları şöyle;

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

İlan No:TBTK.BİDEB.2019-1

Referans Kodu TBTK.BİDEB.2019-1.01’den 1.04’e kadar olan pozisyonlar için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK’a eğitim bursu, araştırma ve etkinlik desteği için yapılan başvuruların ve diğer destek taleplerinin, mevzuata uygun olarak ön değerlendirmesi yapılarak ilgili Komite/Kurul veya jüri/panel/danışman değerlendirmesine sunulması, değerlendirme sonucunda destek kabul ve ret kararlarına ilişkin idari işlemlerin yürütülmesi, desteklenenlerin yükümlülüklerinin takibi, izlenmesi ve gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamak; TÜBİTAK destek programlarına ilişkin mevzuat ve süreç iyileştirme çalışmalarında görev almak; üniversite, sanayi kuruluşları ve kamu kuruluşlarıyla yapılacak işbirlikleri kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda görev almak ve yeni programların tasarımında görev almak üzere personel istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonuna başvurabilmek için;

 1.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler veya Küresel ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

 1.2- Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonuna başvurabilmek için;

 2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoinformatik ve Genetik, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve Genetik, Matematik, Matematik ve Bilgisayar veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

 2.2- Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2- Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı :  3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.2- Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Referans Kodu TBTK.BİDEB.2019-1.05 ve 1.06 olan pozisyonlar için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

BİDEB bünyesindeki burs ve destek programlarına ilişkin gider gerçekleştirme işlemlerini yürütmek, desteklenmesine karar verilen projelerin bütçe ve sözleşmelerini hazırlamak ve yürürlüğe girmesini sağlamak, yapılan harcamaların sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolünü yapmak, mali denetimlerini gerçekleştirmek, BİDEB programlarına ilişkin istatistiki verilerin hazırlanması ve ilgili makamlara sunulması eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerinde görev almak üzere personel istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

5.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetim veya Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

6.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

6.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Başvuru Süreci

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 02.07.2019 tarihi saat 17.00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Her bir referans kodu için; alanında doktora mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

f) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

• Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

• Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

• Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),

• Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

• Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

• Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü

Başvuru Detayları ve başvuru süreci ile ilgili detaylar TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden takip edilebilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.