DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN 20650340,47%
İstanbul
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

04:36

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kastamonu İli Cide Belediye Başkanlığı veteriner hekim alım ilanı

ABONE OL
19 Mart 2024 09:33
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine bakılırsa görevlendirilmek suretiyle, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Kastamonu İli Cide Belediye Başkanlığı baytar doktor alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kent

KASTAMONU

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

19.03.2024

Kastamonu İli Cide Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ VETERİNER HEKİM ALIM İLANI

Kastamonu ili Cide Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Imtihan ve Atama Yönetmeliği hükümlerine bakılırsa aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve öteki şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyona tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.
 

Sıra
No

Ünvanı
Hizmet
Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti
KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban
Puanı

1

Veteriner Hekim

S.H.S

8

1
-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veterinerlik bölümünden mezun olmak.
– En azca (B) sınıfı sürücü belgesine haiz olmak.

Erkek/
Kadın

P3

En azca 60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş bulunan pozisyon için yapılacak başvurularda
aranan genel ve hususi şartlar alttadır.

 • BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
 • İlan edilen baytar doktor pozisyonuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir;

   • Türk vatandaşı olmak,
   • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
   • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
   • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
   • Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yada bedensel engeli bulunmamak.
   • İlan edilen pozisyon için aranan öteki müracaat şartlarını taşımak.      

    2.BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

    • İlan edilen ünvan için, mezun olunan okul itibarıyla tahsil şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak ünvan karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
    • Daha ilkin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak,
    • 13.10.1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun kalite kısmında belirtilen minimum (B) sınıfı sürücü belgesine haiz olmak.

                       3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  Başvuru esnasında;
  Sınava girmek isteyen adaylar, www.cide.bel.tr adresi üstünden yada Belediyemizden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

   • Nüfus cüzdanı yada kimlik kartının aslı yada noter onaylı sureti yada aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce edilebilecek fotokopisi,
   • Diploma yada mezuniyet belgesinin aslı yada noter onaylı örneği yada e-Devlet üstünden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onay edilebilir.)
   • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yada noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onay edilebilir),
   • KPSS netice belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
   • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
   • Görevini sürekli olarak halletmeye engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
   • 3 tane biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
   • Sürücü belgesinin aslı yada noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

  Belediyemizce onay edilebilir),
  Belirtilen müracaat tarihlerinde posta yöntemiyle meydana getirilen başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının imtihan evveliyatına kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onay edilecektir.)
   

 • BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
 • Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  Adaylar, müracaat esnasında istenilen belgeler ile beraber 22/04/2024 tarihinden 26/04/2024 zamanı mesai bitimine kadar (08:30-12:30 / 13:30-17:30), mesai saatleri içinde bizzat yada iadeli taahhütlü posta yolu Cide Belediye Başkanlığı Kasaba Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 18 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kat 3 Cide/KASTAMONU adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz görevli olmayacaktır.)

   • Elektronik ortamda meydana getirilen başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, müracaat tarihleri içinde Belediyemizin cidebelediyesi@gmail.com mail adresine yapılacaktır.
   • Eksik informasyon ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde meydana getirilen başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır
   • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
      

    5 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

   • Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu denetlemek suretiyle adaylar KPSS puanlarına bakılırsa sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan adım atmak suretiyle atama yapılacak ünvan için boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
   • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana haiz olan öteki adaylar da sınava çağrılacaktır.
   • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve zamanı başvuruların değerlendirmesini müteakip 30/04/2024 tarihinde Belediyemizin web sayfası www.cide.bel.tr adresinden duyuru edilecektir.
  • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
   • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik detayları ile imtihan yeri ve tarihinin bulunmuş olduğu “Imtihan Giriş Belgesi” ni Belediyemizin resmi web sayfasından www.cide.bel.tr temin edilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir

    6 SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

    • Sözlü imtihan Cide Belediye Başkanlığı hizmet binası (Meclis Toplantı Salonu Kat 4) 07/05/2024 tarihinde saat 09:00’dan itibaren yapılacaktır.
    • Sözlü imtihan, aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
    • Personel alım işleminin öteki aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.
    • Sınava girmeye hak kazanılmış olduğu halde, duyuru edilen imtihan tarih ve saatinde sınava katılmayan ve/yada mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını yitirmiş sayılacaktır.

  Imtihan Konuları Sözlü imtihan;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4-Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat mevzuları ile pozisyon ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı informasyon ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

                        7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

  Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat mevzularında 15’er puan, pozisyon ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı informasyon ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak suretiyle toplamda 100 tam puan üstünden yapılır. Sınavda başarıya ulaşmış sayılmak için imtihan kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik averajının minimum 60 olması şarttır.

  Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafınca meydana getirilen sözlü imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik averajı alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin web sitesinden (www.cide.bel.tr) duyuru edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından adım atmak suretiyle atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aslolan aday ve aslolan aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin web adresinden (www.cide.bel.tr) duyuru edilecek ve listede yer alanlara ek olarak yazılı tebligat yapılacaktır.
  Imtihan Kurulu; imtihan sonunda personel alımı için ilana çıkmış olduğu pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulmuş olduğu yada kafi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda duyuru edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına haizdir.

  Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu yada herhangi bir halde gerçeği saklamış olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu benzer biçimde durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır. Imtihan sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin web adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan kurulu tarafınca yedi gün içinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak informasyon verilir.

  İlan Olunur.

  Detaylar için tıklayınız

  En az 10 karakter gerekli


  HIZLI YORUM YAP

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.