DOLAR 32,3198 0.04%
EURO 34,4903 -0.6%
ALTIN 2.490,651,21
BITCOIN 22855370,16%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Sancaktepe Belediyesi Zabıta Memuru alım ilanı

ABONE OL
27 Ocak 2023 09:11
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sancaktepe Belediyesi Zabıta Memuru alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehir

İSTANBUL

Semt-Mahalle

Sancaktepe

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

17.12.2022

Eleman Sayısı

25

Başvuru Süresi

23/01//2023 – 27/01/2023 tarihleri arasında

İstanbul İli Sancaktepe Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

table {
font-family: Times New Roman, sans-serif;
}

td, th {
border: 1px solid #808080; padding: 8px;
}

tr:nth-child(odd) {
background-color: #eaeaea;
}

S.
No
Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 12 6 Herhangi bir Ortaöğretim Kurumundan (Lise veya Dengi Okul) mezun olmak,
En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek P94 En az 70
2 Zabıta Memuru GİH 12 2 Herhangi bir Ortaöğretim Kurumundan (Lise veya Dengi Okul) mezun olmak,
En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Kadın P94 En az 70
3 Zabıta Memuru GİH 10 8 Ön lisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların: Adalet, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Büro Yönetimi, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Sağlığı, Genel İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, Mahalli İdareler, Maliye, Muhasebe, Sosyal Bilimler, Yerel Yönetimler programların birinden mezun olmak.
En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek P93 En az 70
4 Zabıta Memuru GİH 9 6 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin: Bankacılık, Bilgi ve Belge Yönetimi, Ekonomi, Halkla İlişkiler, İktisat, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İslami İlimler, İstatistik, İş İdaresi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Medya ve İletişim, Muhasebe, Mütercim ve Tercümanlık, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Turizm, Uluslararası İlişkiler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yerel Yönetimler programlarının birinden mezun olmak.
En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek P3 En az 70
5 Zabıta Memuru GİH 9 3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin: Bankacılık, Bilgi ve Belge Yönetimi, Ekonomi, Halkla İlişkiler, İktisat, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İslami İlimler, İstatistik, İş İdaresi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Medya ve İletişim, Muhasebe, Mütercim ve Tercümanlık, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Turizm, Uluslararası İlişkiler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yerel Yönetimler programlarının birinden mezun olmak.
En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Kadın P3 En az 70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Sancaktepe Belediye Başkanlığının münhal bulunan yukarıda belirtilen zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a)         Türk vatandaşı olmak,
b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)         Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)        Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)         İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a)         İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)         Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c)         Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
d)        Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
e)         13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3-         BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya (www.sancaktepe.bel.tr) internet adresinden temin ederek Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a)         Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b)      Mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Kurumumuzca onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi)
c)     Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi.
ç)         KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
d)        Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e)         Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f)         Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g)         Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır)
h)         Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

4-         BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)         Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 23/01//2023 – 27/01/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Sancaktepe Belediyesi Ana Hizmet Binası Abdurrahmangazi Mah. Enderun Caddesi No: 2) müracaatlarını şahsen yapacak olup, adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak suretiyle başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
b)         Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c)         Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-         BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a)         Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday; sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
b)         Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c)         Sınava girmeye hak kazanan adaylar 06/02/2023 tarihinde Sancaktepe Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasından (https://www.sancaktepe.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesini bu adres üzerinden temin edecek olup, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d)        Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6-         SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav;
Zabıta Memuru alımı için 08/02/2023 tarihinde Saat 09.00’da başlamak üzere, Sancaktepe Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve belirlenen spor merkezinde ise uygulamalı sınav yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınav Konuları:
a.         Sözlü Sınav;
1)         Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2)         Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4)         Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat; konularını kapsar.
b.         Uygulamalı Sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7-         SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
a)         Zabıta Memuru Sınavında Değerlendirme;
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b)         Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c)         Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d)        Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
e)         Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
f)      En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (https://www.sancaktepe.bel.tr) ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (https://www.sancaktepe.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.