DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2072738-5,34%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

ABONE OL
21 Mart 2024 00:13
0

BEĞENDİM

ABONE OL
İlan Bilgileri


ILN00001193


Memur (KPSS – A) İlanları


15.04.2024


26.04.2024


1 Ay Kaldı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında (Zonguldak İli) görevlendirilmek suretiyle, yarışma imtihanı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI:
a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,
b) Üniversitelerin minimum dört senelik lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Sağlık durumu her türlü seyahat ve iklim koşullarında vazife halletmeye ve gezi etmeye elverişli olmak,
d) 01.01.2024 zamanı itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1989 ve sonrasında doğanlar sınava girebileceklerdir.)
e) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
f) ÖSYM tarafınca 2022 yada 2023 yıllarında meydana gelen Kamu Personeli Seçme Imtihanı (KPSS) sonuçlarına gore;KPSS 48 puan türünde 80 ve üstü puan almış olmak ve başvuran adaylar içinde yapılacak puan sıralamasında ilk 40 şahıs içinde yer almak, (Eşit puan almaları sebebiyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana haiz adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

2) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
Imtihan, yazılı ve sözlü olmak suretiyle iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınavların tamamı kontrol usulünde olacaktır. Yazılı sınavda başarıya ulaşmış olan adaylardan, duyuru edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday, yazılı imtihan başarı puanı sıralamasına gore sözlü sınava çağırılacaktır.Sınavlar, aşağıdaki konulardan yapılacaktır.
a) HUKUK : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku.
b) İKTİSAT : İktisat Teorisi, İktisadi Düşünceler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Teorileri, Milli Gelir, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.
c) MALİYE : Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu Giderleri, Bütçe Türleri ve Teknikleri.
d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Sınaî Muhasebe, Bilânço Analizi ve Teknikleri.
e) MATEMATİK : Matematik, Ticari Hesap, İstatistik.

3) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE GEREKLİ BELGELER:
Imtihan başvuruları 15.04.2024 günü başlayıp, 26.04.2024 günü 23:59’da sona erecektir. Başvurular, e-devlet üstünde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformuna giriş yapılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuruda bulunacak adayların kimlik, askerlik, mezuniyet detayları ile KPSS neticeleri sistem üstünden otomatik aktarılacak olup öteki lüzumlu tüm informasyon ve belgeler elektronik ortamda gönderilecektir.
Yurt içindeki yada yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ilişkin denkliği olan adayların, mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Başvuru esnasında adaylar tarafınca, bir tane vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak özellikte) ve kısa bir özgeçmişin sisteme yüklenmesi ek olarak, sağlıkla ilgili olarak görevini sürekli olarak halletmeye engel bir durumu bulunmadığına dair beyan kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.Kariyer Kapısı üstünde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmelidirler. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin müracaat aşamasında sisteme yüklenmesinden, adaylar mesuldür.27.04.2024 günü 00:00’dan sonrasında sisteme yapılacak başvurular ile bizzat yada posta yöntemiyle meydana getirilen, müracaat şartlarını taşımayan, tamamlanmamış, yanlış evrakla meydana getirilen başvurular işleme alınmayacaktır.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI:
Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan adım atmak suretiyle, belirlenen boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı sayıda aday yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları sebebiyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana haiz adayların tümü sınava çağırılacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.taskomuru.gov.tr web adresinde duyuru edilecektir. Adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üstünden de görüntüleyebilecektir. Kişilere ek olarak tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçecektir.
Adayların, Kariyer Kapısı’nda “Başvurularım” sekmesinde “Bilgiler” butonuna tıklayarak alacakları Başvuru Bilgileri Belgesi imtihan giriş belgesi olarak kullanılacaktır.Adaylar imtihan giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, yeterlik yada geçişlik) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.

5) SINAVDA UYULACAK KURALLAR VE ESASLAR:
Sınava girecek adaylar, imtihan giriş belgesi yerine kullanılacak olan “Başvuru detayları” çıktısı ile beraber, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır.
Sınava Giriş Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi yanında bulundurmayan adaylar ile sual zarfları açıldıktan sonrasında sınava gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
Imtihan salonuna kağıt, kitap, not, cep telefonu, davet aleti, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, saat fonksiyonu haricinde fonksiyonu bulunan saat, çanta ve benzeri eşyalar alınmayacaktır. Bu sayılan eşyalar ile imtihan salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu durumları tutanak altına alınacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adaylar sınavda kullanacakları kurşun kalem ve silgilerini getirecektir.Imtihan esnasında kopya çeken, kopya veren yada bunlara girişim edenler ile imtihan kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

6) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:
Yazılı sınavlar, 18.05.2024 Cumartesi Günü Zonguldak’ta yapılacak olup, imtihan yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile beraber www.taskomuru.gov.tr web adresinde duyurulacak ve Sınava Giriş Belgesinde de belirtilecektir. Ayrıca adaylar, müracaat neticelerini Kariyer Kapısı üstünden görüntüleyebilecektir.

7) YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Yazılı sınavda başarıya ulaşmış sayılabilmek için her bir mevzuda 100 tam puan üstünden 60’dan azca olmamak suretiyle, tüm mevzularda averaj 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde en yüksek puan alandan adım atmak suretiyle duyuru edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Eşit puan almaları sebebiyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana haiz adayların tümü sınava çağırılacaktır.

8) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yazılı sınavda başarıya ulaşmış olan adayların sıralaması en geç 03.06.2024 günü www.taskomuru.gov.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylar yazılı imtihan neticelerini Kariyer Kapısı üstünden de görüntüleyebilecektir. Kişilere ek olarak tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçecektir.

9) YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Adaylar, yazılı imtihan sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın sona erdiği tarihten itibaren, yazılı imtihan sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların duyuru edilmiş olduğu tarihten itibaren en geç 7 takvim günü içinde İdareye dilekçeyle başvurmak suretiyle yapabileceklerdir. Postada yaşanmış olan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10) SÖZLÜ SINAV:
Sözlü sınavlar Zonguldak’ta yapılacak olup, yazılı imtihanı kazanan adaylardan puan sıralamasına gore, belirlenen her boş kadro sayısının 2 (iki) katı sayıda aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınavın zamanı ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sıralaması ile beraber Kurum tarafınca duyuru edilecektir.Sözlü imtihan, adayların, imtihan mevzularına ilişkin informasyon düzeyi, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel beceri ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.Adayların başarıya ulaşmış sayılması için, sözlü imtihan notu averajının 100 tam puan üstünden minimum 65 olması gerekmektedir.

11) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV NOTU:
Giriş Imtihan notu, yazılı ve sözlü imtihan notlarının aritmetik averajı alınarak hesaplanacaktır. Giriş Imtihan notunun hesaplanmasından sonrasında oluşturulan başarı sıralamasında, başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa, giriş imtihan notu daha yüksek olan adaylar tercih edilecektir. Giriş imtihan notlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanacak, ötekiler için imtihan neticeleri kazanılmış hak sayılmayacaktır.

12) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sözlü sınava katılanlar, Kurum tarafınca duyuru edilmiş olduğu tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile İdareye başvurmak suretiyle sözlü imtihan sonuçlarına itiraz edebilirler. Postada yaşanmış olan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13) DİĞER HUSUSLAR:
Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile lüzumlu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için imtihan neticeleri kazanılmış hak sayılmaz.
Sınavla ilgili her türlü informasyon, aşağıdaki telefon numarasından, Kurum web sayfasından (www.taskomuru.gov.tr) yada TTK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından (Yayla Mah. İhsan Soyak Sokak No:6 PK:67100 Merkez / ZONGULDAK) temin edilebilir.
Bilgi için bağlantı numarası: (0372) 662 11 65 – 66

İlanen duyurulur.


SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI:
a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,
b) Üniversitelerin minimum dört senelik lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Sağlık durumu her türlü seyahat ve iklim koşullarında vazife halletmeye ve gezi etmeye elverişli olmak,
d) 01.01.2024 zamanı itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1989 ve sonrasında doğanlar sınava girebileceklerdir.)
e) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
f) ÖSYM tarafınca 2022 yada 2023 yıllarında meydana gelen Kamu Personeli Seçme Imtihanı (KPSS) sonuçlarına gore; KPSS 48 puan türünde 80 ve üstü puan almış olmak ve başvuran adaylar içinde yapılacak puan sıralamasında ilk 40 şahıs içinde yer almak, (Eşit puan almaları sebebiyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana haiz adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
Imtihan, yazılı ve sözlü olmak suretiyle iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınavların tamamı kontrol usulünde olacaktır. Yazılı sınavda başarıya ulaşmış olan adaylardan, duyuru edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday, yazılı imtihan başarı puanı sıralamasına gore sözlü sınava çağırılacaktır.
Sınavlar, aşağıdaki konulardan yapılacaktır.
a) HUKUK : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku.
b) İKTİSAT : İktisat Teorisi, İktisadi Düşünceler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Teorileri, Milli Gelir, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.
c) MALİYE : Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu Giderleri, Bütçe Türleri ve Teknikleri.
d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Sınaî Muhasebe, Bilânço Analizi ve Teknikleri.
e) MATEMATİK : Matematik, Ticari Hesap, İstatistik.

SÖZLÜ SINAV:
Sözlü sınavlar Zonguldak’ta yapılacak olup, yazılı imtihanı kazanan adaylardan puan sıralamasına gore, belirlenen her boş kadro sayısının 2 (iki) katı sayıda aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınavın zamanı ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sıralaması ile beraber Kurum tarafınca duyuru edilecektir.
Sözlü imtihan, adayların, imtihan mevzularına ilişkin informasyon düzeyi, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel beceri ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adayların başarıya ulaşmış sayılması için, sözlü imtihan notu averajının 100 tam puan üstünden minimum 65 olması gerekmektedir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.