DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2091339-4,36%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2024/1)

ABONE OL
24 Şubat 2024 00:17
0

BEĞENDİM

ABONE OL
İlan Bilgileri


ILN00001176


Sözleşmeli Personel İlanları


28.02.2024


14.03.2024


2 Hafta Kaldı

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam
edilmek suretiyle sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 13 Mühendis, 1
Tekniker, 2 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 17 Odacı (Hizmetli) olmak suretiyle toplam
34 personel alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI:
Adaylar Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak.
2) Tabloda belirtilen tahsil programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca
tabloda yer edinen bölüm mezunları ile eşdeğer haklara haiz olduğuna karar verilen yurt içindeki
yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olanlar da öteki koşulları taşımaları ve müracaat esnasında lüzumlu belgeleri ibraz etmeleri
kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
3) Askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
4) Mühendis kadrolarına yapılacak başvurularda, son müracaat zamanı itibarıyla son 5 (beş)
yıl içinde meydana getirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Imtihanı (YDS/e-YDS)’ndan minimum C
seviyesi puana (minimum 70 ve üstü puan) yada Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafınca dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan
başka bir puana haiz olmak.
5) Tablonun 11 numaralı kısmındaki Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a) Son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış hususi güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) haiz olmak,
b) 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü
gereğince Güvenlik Soruşturması pozitif yönde olmak,
c) Erkeklerde 170 santimetre, hanımlarda 160 santimetre’den kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den azca olmamak,
(Mesela;180 santimetre uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten azca
olmaması gerekmektedir.)
ç) Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekanda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
6) Adayların, yukarıda belirtilen imtihan katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı
data ve belgeleri elektronik ortamda taratıp müracaat formunun ilgili bölümlerine eklemeleri
zorunludur.
7) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer edinen kadrolardan bir tek biri
için başvuruda bulunabilecektir.
8) Adaylar, yerleştikleri illerde minimum 5 (beş) yıl emek vermeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
9) Türkiye’nin her yerinde sürekli olarak vazife yapmasına sağlık açısından engeli
bulunmamak.
10) Adayların müracaat işlemini tamamlandıktan sonrasında “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu hususta mesuliyet müracaat icra eden adaya aittir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standartları Enstitüsü
(http://www.tse.org.tr) internet sayfası Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-
Devlet üstünden Türk Standartları Enstitüsü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üstünden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak
başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 28.02.2024- 14.03.2024 tarihleri
içinde 23:59:59’a kadar yapabilecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Enstitü’nün müracaat süresini uzatma hakkı saklıdır. e-Devlet üstünden elektronik
ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Elden meydana getirilen yada posta yöntemiyle
gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik ile Odacı (Hizmetli) kadrolarına
başvuracak adayların mezun oldukları tahsil programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine
gore, en yüksek puanı alan adaydan adım atmak suretiyle yapılacak sıralamaya gore, atama yapılacak
kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak tahsil
programı ve puan türü için meydana getirilen sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan
adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.
Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 26.03.2024 tarihinde Enstitünün resmi web
sitesinde duyuru edilir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üstünden netice bilgilerini
görüntüleyebilecektir. İlanda ek olarak sözlü imtihan tarihleri de belirtilir.
III- SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sözlü imtihan, adayların; {mezun olduğu} bölüm ile ilgili konulardaki detayları ile
kavrayışlarının, kendilerini ifade etme kabiliyetinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme
gücünün, davranış ve tepkilerinin Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve
Odacı (Hizmetli) kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel
kabiliyet ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, Enstitünün ana
etkinlik alanlarına ilişkin bilgilerin değerlendirildiği bir imtihan olacaktır.
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî data ve beceri 50,
Enstitünün ana etkinlik alanlarıyla ilgili bilgisi 20,
Genel kabiliyet ve genel kültür düzeyi 10,
Muhakeme ve kavrayış kabiliyeti 10,
İfade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin değerlendirilmesi 10,
Puan olmak suretiyle; toplam 100 puan üstünden değerlendirme yapılacaktır. Adayın
alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki data tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği
teknik bilgiye ilişkin konuların bir yada birkaçından sual sorulacaktır.
IV- SINAV YERİ
Sözlü sınavın yapılacağı yer 26.03.2024 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde
duyurular sayfasından yukarıda yer edinen öteki bilgilerle beraber duyuru edilecektir. Ayrıca adaylar,
Kariyer Kapısı Platformu üstünden netice bilgilerini görüntüleyebilecektir.
V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü sınavda başarıya ulaşmış sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üstünden minimum 60 puan almak kaydıyla, verdikleri puanların aritmetik averajının minimum 70
(yetmiş) olması şarttır. Sözlü imtihan notu bununla birlikte nihai başarı puanıdır. Sözlü imtihan
notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.
Sözlü sınavda başarıya ulaşmış olanların sayısı duyuru edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek
puan alan adaydan adım atmak suretiyle sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü
imtihanı başarmış kabul edilecektir.
Sözlü sınavda yetmiş ve üstünde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.
Sınavda başarıya ulaşmış olanların sayısı duyuru edilen kadro sayısından daha azca ise bir tek başarıya ulaşmış
olanlar imtihanı kazanmış kabul edilir.
Adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üstünden netice bilgilerini görüntüleyebilecektir.
Ayrıca sözlü imtihanı kazanan asil adayların adreslerine posta yöntemiyle tebligat yapılacaktır.
Müracaat etmeyen aslolan adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan
adım atmak suretiyle atama yapılır.
Belgelerde, müracaat ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak suretiyle, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.
VI- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Imtihan sonuçlarına ilişkin olarak, bu imtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş
günü içinde bir dilekçe ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili
komisyon tarafınca en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve netice ilgiliye yazılı olarak
bildirilir.


İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Yönetimi ve Mühendislik, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları ve Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Ankara
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 1


Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Ankara
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 2


Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Kocaeli/Gebze
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 3


Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programlarının birindenmezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : İzmir
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 1


Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Kocaeli/Gebze
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 1


Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Bursa
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 1


Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Kocaeli/Gebze
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 1


Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Ankara
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 1


Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Kocaeli/Gebze
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 1


İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : İstanbul/Anadolu
Kadro Unvanı : Mühendis
Alınacak Personel Sayısı : 1


Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : İstanbul/Anadolu
Kadro Unvanı : Tekniker
Alınacak Personel Sayısı : 1


Ofis Yönetimi, Ofis Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Ofis Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : İstanbul/Avrupa Yakası
Kadro Unvanı : Memur
Alınacak Personel Sayısı : 1


Ofis Yönetimi, Ofis Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Ofis Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Gaziantep
Kadro Unvanı : Memur
Alınacak Personel Sayısı : 1


Hususi Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Kayseri
Kadro Unvanı : Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Alınacak Personel Sayısı : 1


Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında yer edinen Kat Hizmetleri Dalı, Konaklama Hizmetleri Dalı yada dengi bölümlerin birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Ankara
Kadro Unvanı : Odacı(Hizmetli)
Alınacak Personel Sayısı : 11


Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında yer edinen Kat Hizmetleri Dalı, Konaklama Hizmetleri Dalı yada dengi bölümlerin birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : İstanbul/Avrupa Yakası
Kadro Unvanı : Odacı (Hizmetli)
Alınacak Personel Sayısı : 1


Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında yer edinen Kat Hizmetleri Dalı, Konaklama Hizmetleri Dalı yada dengi bölümlerin birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : İstanbul/Anadolu Yakası
Kadro Unvanı : Odacı (Hizmetli)
Alınacak Personel Sayısı : 1


Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında yer edinen Kat Hizmetleri Dalı, Konaklama Hizmetleri Dalı yada dengi bölümlerin birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Vazife Yapacağı Kent : Kocaeli/Gebze
Kadro Unvanı : Odacı (Hizmetli)
Alınacak Personel Sayısı : 1


Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında yer edinen Kat Hizmetleri Dalı, Konaklama Hizmetleri Dalı yada dengi bölümlerin birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak
Vazife Yapacağı Kent : İzmir
Kadro Unvanı : Odacı (Hizmetli)
Alınacak Personel Sayısı : 1


Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında yer edinen Kat Hizmetleri Dalı, Konaklama Hizmetleri Dalı yada dengi bölümlerin birinden mezun olmak.
Puan Türü : 2022 senesinde meydana getirilen Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak
Vazife Yapacağı Kent : Adana
Kadro Unvanı : Odacı (Hizmetli)
Alınacak Personel Sayısı : 2

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.