DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2091727-4,64%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ABONE OL
15 Mart 2024 09:16
0

BEĞENDİM

ABONE OL
İlan Bilgileri


ILN00001180


Sözleşmeli Personel İlanları


15.03.2024


29.03.2024


2 Hafta Kaldı

1. GENEL AÇIKLAMALAR 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak suretiyle yazılı ve/yada sözlü imtihan yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Imtihanı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 142 (yüz kırk iki) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına alınacak sözleşmeli personele ilişkin pozisyon, sayı, kalite ve KPSS puan türlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer verilmiştir.

Merkez Teşkilatında Yazıhane Personeli Ünvanlı Pozisyonlar ve Nitelikleri için tıklayınız.
Merkez Teşkilatında Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ünvanlı Pozisyonlar ve Nitelikleri için tıklayınız.
Merkez Teşkilatında Mühendis ve Avukat Ünvanlı Pozisyonlar ve Nitelikleri için tıklayınız.
Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personel Pozisyonları ve Nitelikleri için tıklayınız.

1. BAŞVURU ŞARTLARI 

1.1. GENEL ŞARTLAR

1.1.1. Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve duyuru edilen pozisyonlar için belirtilen hususi şartlar aranır:
   a)  Türk Vatandaşı olmak,
   b)  Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
   c)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
   d)  Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
   e)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
şartlarını taşıması gerekmektedir.
1.1.2. 01 Ocak 2024 zamanı itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 tarihinde yada bu tarihten sonrasında doğan olanlar).
1.1.3. Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yada malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
1.1.4. Merkez ve taşra teşkilatında mühendis ve avukat ünvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafınca 2022 senesinde meydana getirilen Kamu Personel Seçme Imtihanı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3) puan türünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak.
1.1.5. Merkez ve taşra teşkilatında ofis çalışanı, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek çalışanı ünvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafınca 2022 senesinde meydana getirilen Kamu Personel Seçme Imtihanı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3), eğitim fakültesi mezunları için KPSS (P10), ön lisans mezunları için KPSS (P93), ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden minimum 60 (altmış) puan almış olmak.
1.1.6. Adaylar bir tek bir il ve tahsil durumuna nazaran bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il yada kalite (tahsil, pozisyon) için meydana getirilen başvurular geçersiz sayılacaktır.
1.1.7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken “hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme süreci içinde Cumhurbaşkanı sonucu ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”şartını sağlamak.
1.1.8. Son müracaat zamanı itibarıyla müracaat meydana getirilen pozisyon için istenilen bölümden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt içi yada yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak (Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen tahsil düzeyinin üstü bir tahsil düzeyinde mezun durumda olup, bu tahsil düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1. MÜHENDİS  

İnşaat Mühendisliği:
Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Makine Mühendisliği:
Fakültelerin; Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği:
Fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Endüstri Mühendisliği:
Fakültelerin; Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

1.2.2 AVUKAT
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
b) Avukatlık ruhsatnamesine haiz olmak.

1.2.3. BÜRO PERSONELİ

Kamu Yönetimi:
Fakültelerin; Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarınından mezun olmak.

Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği:
Fakültelerin; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Ekonometri:
Fakültelerin; Ekonometri yada Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak.

Sekreterlik:
Üniversitelerin; Yazıhane Yönetimi, Yazıhane Yönetimi ve Sekreterlik, Yazıhane Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Yazıhane Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Bilgisayar Programcılığı:
Üniversitelerin; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Muhasebe:
Üniversitelerin; Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile İşletme-Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

İnsan Kaynakları:
Üniversitelerin; İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Adalet:
Üniversitelerin; Adalet ön lisans programından yada Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.

1.2.4. DESTEK PERSONELİ 

Aşçı: 
a) Üniversitelerin; Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d) Sadece adam adaylar başvurabilir.

Bahçıvan:
a) Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları yada Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak yada herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “bahçıvanlık” iş kolu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler yada Üniversitelerden alınan sertifikaya haiz olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) En azca fiilen 90 gün bahçıvanlık mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü),
d) Sadece adam adaylar başvurabilir.

Temizlik Görevlisi:
a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d) En azca fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü).

Sürücü:
a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b)  Son müracaat zamanı itibarıyla yeni tip ehliyetlerde D yada DE sınıfı sürücü belgesine haiz olmak (01.01.2016 tarihinden ilkin yeterlik sahibi olup da değiştirmeyenler için E sınıfı sürücü belgesine haiz olmak.),
c)  SRC-1 yada SRC-2 belgesine haiz olmak,
d) Geçerli Psikoteknik belgesine haiz olmak,
e)  Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
f)  Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
g) Sadece adam adaylar başvurabilir.

Garson:
a) Ortaöğretim Kurumlarının; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dalları, Konaklama Hizmetleri Alanı-Konaklama Hizmetleri Dalından yada Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak yada herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “garsonluk” iş kolu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler yada Üniversitelerden alınan sertifikaya haiz olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c)  Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d)  En azca fiilen 90 gün garsonluk mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü),
e)  Sadece adam adaylar başvurabilir.

1.2.5. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) Üniversitelerin; Hususi Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması yada Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde ve Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak,
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına nazaran vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,
e) Erkek adayların 170 santimetre den, hanım adayların ise 160 santimetre den kısa boylu olmaması, kilosunun ise santimetre cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den azca olmaması gerekmektedir (Mesela boy uzunluğu 170 santimetre ise kilosu en fazla 70+15=85 kilogram ve minimum 70-13=57 kilogram olmalıdır.).

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

2.1.  Adaylar, 15 Mart 2024 (saat: 08.00) – 29 Mart 2024 (saat: 23.59) tarihleri içinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üstünden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup, bizzat yada posta kanalıyla meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecektir.
2.2. Yurt içindeki yada yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ilişkin denkliği olan adayların, mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
2.3. Avukat pozisyonuna başvuracak adayların Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
2.4. Bahçıvanlık pozisyonuna başvuracak adayların, fiilen minimum 90 gün bahçıvanlık mesleği ile ilgili çalıştığını gösterir belgeyi (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü), ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları yada Tarım Alanı ve Dallarından mezun olanların diplomalarını, ortaöğretim kurumlarının öteki alanlarından mezun olanların ise “bahçıvanlık” iş kolu ile ilgili haiz olduğu sertifikayı pdf yada jpeg formatında müracaat esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
2.5. Sürücü pozisyonuna başvuracak adayların sürücü belgesini, SRC-1 yada SRC-2 belgesi ile geçerli psikoteknik belgelerini pdf yada jpeg formatında müracaat esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
2.6. Temizlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların fiilen minimum 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını gösterir belgeyi (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü) pdf yada jpeg formatında müracaat esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
2.7. Garson pozisyonuna başvuracak adayların, fiilen minimum 90 gün garsonluk mesleği ile ilgili çalıştığını gösterir belgeyi (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü), ortaöğretim kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dalları, Konaklama Hizmetleri Alanı-Konaklama Hizmetleri Dalından yada Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olanların diplomalarını, ortaöğretim kurumlarının öteki alanlarından mezun olanların ise “garsonluk” iş kolu ile ilgili haiz olduğu sertifikayı pdf yada jpeg formatında müracaat esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
2.8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış “silahlı” ibareli hususi güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü pdf yada jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adayların atamaya esas belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması esnasında hususi güvenlik görevlisi kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.
2.9. Kamu kurum ve müesseselerinde 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak vazife yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen, sözleşmesini tek taraflı fesheden yada sözleşmesi yenilenmeyen adayların, bir senelik bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için vazife yaptıkları önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında müracaat esnasında yüklemeleri gerekmektedir.
2.10. Adaylar; müracaat aşamasında mezuniyet bilgilerinin e-Devlet üstünden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.
2.11. E-Devlet müracaat ekranında (Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üstünde) “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle müracaat işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı denetim edilmelidir.
2.12. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin yüklenmesinden adaylar mesuldür. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

3.1.Süresi içinde başvuruda bulunan ve lüzumlu şartları elde eden adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları sözleşmeli personel pozisyon ünvanları ve nitelikleri dikkate alınarak merkez teşkilatı ve il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan adım atmak suretiyle yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
3.2. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet zamanı eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
3.3. Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğü için ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3.4. Başvurular sonucunda belirlenen aslolan ve yedek aday sıralaması, Bakanlığımız web sitesinden (www.endüstri.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ek olarak yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar, yerleştirme neticelerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu adresi üstünden de görüntüleyebilecektir.
3.5. Yerleşen aslolan adaylar arasından feragat eden, süresi içinde başvuruda bulunmayan yada aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı sırasına nazaran yerleştirme yapılacaktır. Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının duyuru edilmiş olduğu tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Bununla beraber yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını Bakanlığımız web sitesinden takip edeceklerdir. Bu duyuru bildiri mahiyetinde olacağından, ek olarak ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
3.6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve öteki hususlar Bakanlığımızın web sitesinde duyuru edilecektir.
3.7. Atamaya hak kazanan aslolan yada yedek adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/yada Arşiv Araştırmasının pozitif yönde sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır.
3.8. Bakanlığımız lüzumlu durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/yada değişim yapma hakkına haizdir. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine nazaran işlem yapılacaktır.
3.9. Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu yada gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu yada gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında lüzumlu yasal işlemler yapılacak olup kendilerine bir karşılık ödenmiş ise bu karşılık yasal faizi ile beraber tazmin edilecektir.
3.10. Aranan kalite ve şartları taşımış olduğu halde istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3.11. KPSS’de yüksek puan almak bu ilanda yer edinen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur. 

İletişim Bilgileri           

Adres:       Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
                   Mustafa Kemal Mahallesi     
                   Dumlupınar Bulvarı (Eskikent Yolu 7.km)  
                   2151. Cd. No:154/A
                   06530 Çankaya/Ankara
E-posta:     sinav@endüstri.gov.tr
Telefon:      0 (312) 201 57 29    
                   444 6 100/ 19416 – 18901      


Üniversitelerin; Adalet ön lisans programından yada Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.


a) Ortaöğretim Kurumlarının; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dalları, Konaklama Hizmetleri Alanı-Konaklama Hizmetleri Dalından yada Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak yada herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “garsonluk” iş kolu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler yada Üniversitelerden alınan sertifikaya haiz olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d) En azca fiilen 90 gün garsonluk mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü),
e) Sadece adam adaylar başvurabilir.


Fakültelerin; Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak.


Fakültelerin; Ekonometri yada Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak.


a)   Üniversitelerin; Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b)   Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c)   Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d)   Sadece adam adaylar başvurabilir.
 


Fakültelerin; Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.


Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.


Fakültelerin; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.


Üniversitelerin; Yazıhane Yönetimi, Yazıhane Yönetimi ve Sekreterlik, Yazıhane Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Yazıhane Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.


Üniversitelerin; Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile İşletme-Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak


Üniversitelerin; İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.


a) Üniversitelerin; Hususi Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması yada Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde ve Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak,
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına nazaran vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
e) Erkek adayların 170 santimetre den, hanım adayların ise 160 santimetre den kısa boylu olmaması, kilosunun ise santimetre cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den azca olmaması gerekmektedir, (Mesela boy uzunluğu 170 santimetre ise kilosu en fazla 70+15=85 kilogram ve minimum 70-13=57 kilogram olmalıdır.).


a) Üniversitelerin; Hususi Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması yada Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde ve Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c)  Son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak,
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına nazaran vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
e) Erkek adayların 170 santimetre den, hanım adayların ise 160 santimetre den kısa boylu olmaması, kilosunun ise santimetre cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den azca olmaması gerekmektedir, (Mesela boy uzunluğu 170 santimetre ise kilosu en fazla 70+15=85 kilogram ve minimum 70-13=57 kilogram olmalıdır.).


Üniversitelerin; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.


Fakültelerin; Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.


Fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.


a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
b) Avukatlık ruhsatnamesine haiz olmak.


a) Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları yada Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak yada herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “bahçıvanlık” iş kolu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler yada Üniversitelerden alınan sertifikaya haiz olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) En azca fiilen 90 gün bahçıvanlık mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü),
d) Sadece adam adaylar başvurabilir. 


a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d) En azca fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü).


a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d) En azca fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü).


a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b) Son müracaat zamanı itibarıyla yeni tip ehliyetlerde D yada DE sınıfı sürücü belgesine haiz olmak. (01.01.2016 tarihinden ilkin yeterlik sahibi olup da değiştirmeyenler için E sınıfı sürücü belgesine haiz olmak.)
c) SRC-1 yada SRC-2 belgesine haiz olmak,
d) Geçerli Psikoteknik belgesine haiz olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
f) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
g) Sadece adam adaylar başvurabilir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.