DOLAR 32,3388 0.07%
EURO 34,4761 -0.61%
ALTIN 2.485,020,99
BITCOIN 22892130,95%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU-YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL DUYURUSU

ABONE OL
9 Ocak 2024 09:15
0

BEĞENDİM

ABONE OL
İlan Bilgileri


ILN00001121


Yurt Dışı Eğitim İlanları


12.01.2024


26.04.2024


3 Ay Kaldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78, 79 ve 80’inci maddeleri ile Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik kapsamında, 2024 senesinde Kurumumuza tahsis edilen yurt dışı kontenjanları 16.10.2023 tarihindeki ve 7713 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir. Karar ekinde yer edinen cetvellerde belirtilen yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek devlet memurlarına ilişkin hizmet sınıfları, saptanca sayısı, eğitim mevzuları, eğitim süresi ve gidilebilecek ülkeler Ek-1’de; yetişim yapmak amacıyla gönderilebilecekleri internasyonal kuruluşlara ilişkin saptanca bilgisi, süre ve internasyonal kuruluşların sıralaması Ek-2’de yer almıştır.
Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2024 mali senesinde yurt dışı lisansüstü tahsile ve internasyonal kuruluşlara staja gönderilecek personelin seçiminde aşağıda yer edinen usul ve esaslar uygulanacaktır.

A) Adaylar ile İlgili Kurallar
1.   Sigortacılık Uzmanı ve üstü ünvanlarda vazife yapıyor olmak.
2.  Kontenjanlarda belirtilen mevzulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekteadaylık dâhilminimum 5 (beş)  hizmet yılıçalışmış olmak.
3.  Birim amirinin pozitif yönde görüşünü almış olmak. 
4.  Son 3 (üç) yıl içinde aşama ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 
5.  Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak.
6.  Kontenjanın kullanılacağı senenin son günü itibarıyla, 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak. (31.12.1984 tarihinden sonrasında dünyaya gelen olmak)
7.  Daha ilkin yurt içinde aynı mevzuda yada yurt haricinde aynı düzeyde eğitim yada tahsil görmemiş olmak.
8.  Lisansüstü tahsil için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca yada Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavındanminimum 70 (yetmiş) puana denk bir puana haiz olmaları şarttır. (Yabancı dil düzeyini gösterir başarı belgelerinin son müracaat tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış olması gereklidir.)
9.  Uluslararası kurum ve kuruluşlara staja gönderileceklerin İngilizce yada Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından minimum 90 (doksan) puana yada Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana haiz olmaları şarttır. (Yabancı dil düzeyini gösterir başarı belgelerinin son müracaat tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış olması gereklidir.)
10. ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında söz mevzusu yabancı dil sınavları İngilizce için; Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik, Almanca için; TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut, Fransızca için; DELF & DALF olarak belirtilmiştir. Ayrıca, ÖSYM tarafınca hazırlanan “Uluslararası Yabancı Dil Imtihanlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi”nin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendi uyarınca; internasyonal geçerliliği bulunan yabancı dil imtihanlarına devlet üniversitelerinde girilmesi zorunludur.
11. Lisansüstü tahsil için üniversiteden alınacak kabul belgesinin, müracaat zamanı itibarıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulu sonucu uyarınca, Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ile QS World University Rankings tarafınca meydana getirilen dünya üniversite sıralamasında son 3 (üç) yıl içindegenel yada alan bazında ilk 300 içine giren üniversiteleri kapsayacak şekilde geçerli olması gerekmektedir.
12. Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine bakılırsa geri çağrılmamış olmak.
13. Daha ilkin devamlı görevle yurt dışına atanmamış olmak.

B)  Başvuru ile İlgili Kurallar
1.  (A) Bölümündeki şartları taşıyan adaylar e-Devlet üstünden Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti yada Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üstünden elektronik ortamda müracaat yapacaklardır. Başvuru esnasında adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
·    Birim amirinin uygun görüşünün yer almış olduğu Başvuru Bilgi Formu (Ek-3)
·    En son mezun olunan eğitim kurumundan alınmış Diploma Örneği (Bu informasyon e-Devlet üstünden otomatikman gelmektedir. E-Devlet üstünden otomatikman gelmeyen mezuniyet bilgisi için belge yüklenmelidir.)
·    Okul Tanıma Belgesi (Kabul alınan üniversitenin YÖK tarafınca tanındığını gösteren belgedir.)
·    Son müracaat tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış Yabancı Dil Belgesi  (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan imtihan neticeleri E-Devlet üstünden otomatikman gelmeyeceğinden belge yüklenmelidir.)
·    Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge (Bu informasyon e-Devlet üstünden otomatikman gelmektedir.)
·    Başvurulan üniversiteden/internasyonal kuruluştan alınacak Kabul Belgesi ve Tasdikli Türkçe tercümesi
·    Onaylı Hizmet Belgesi (Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
2.  Adaylar yetişim yada lisansüstü tercihlerinden yalnızca birine müracaat yapabilecektir.
3.  Başvuru meydana getirecek adaylar; Ek-1’de mevzuları ve süreleri verilen eğitim kontenjanlarından 1 (bir) mevzu için yada Ek-2’de yer edinen internasyonal kuruluşlardan da yalnızca biri için müracaat yapabilecektir.
4.  Lisansüstü eğitim için tercih edilecek eğitim mevzuları için kontenjanlarda belirtilen hizmet sınıfı (GİH) esas olup hizmet sınıfına uygun olmayan mevzular kabul edilmeyecektir.
5.  Staj için tercih edilecek internasyonal kurum, çalışılan birim ile ilgisinin olmaması durumunda kabul edilmeyecektir.
6.  Adaylar başvurularını 12.01.2024 Cuma günü saat 08:30 ila 26.04.2024 Cuma günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda tamamlayacaktır. Bizzat ya da posta kanalıyla meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

C) Değerlendirmeye İlişkin Kurallar
1.  Başvuru şartlarını elde eden adaylar, “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında müracaat sayısına bakılırsa Imtihan Kurulu tarafınca sınava ya da seçime doğal olarak tutulacaktır. Imtihan olması durumunda imtihan zamanı Kurumun resmi web sitesi (https://www.seddk.gov.tr) üstünden ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üstünden duyurulacak olup çağrı durumunda olacaktır.
2.  Ek-1’de yer edinen kontenjanlar, gittikleri ülkede devamlı görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ünün yarısından fazla oranda dış burs sağlayanlara öncelik verilmek suretiyle kullanılacaktır.
3.  (A) Bölümündeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylara ilişkin işlemler neticeleri ile birlikte iptal edilecektir.

D) Diğer Kurallar
1.   Lisansüstü tahsile gönderilecek personelin tam zamanlı programlara kayıt olması esastır.
2.  Lisansüstü tahsile gönderilenlerin eğitimlerini en kısa sürede bitirmeleri esas olup, programın zamana yayılarak uzatılması ve böylece yurt dışı eğitim ile ilgili gereksiz harcamaları önlemek için tahsil gördükleri eğitim kurumlarında yaz ayları dâhil her sömestr için tam zamanlı talebe statüsüne uygun kredi ve dersleri almaları zorunludur.
3.  Kurumumuzca, ilgili yükseköğretim kurumundan her sömestr sonunda not dökümü (Transkript) talep edilecektir.
4.  Lisansüstü eğitim yapılacak üniversitelerce istenilen mali destek mektupları (sponsorluk belgeleri), adayların görevli olduğu Birim tarafınca imzalanacaktır.
5.  Gerekli kredileri alarak eğitimlerini tamamlayanlar, gönderiliş süresine bakılmaksızın 15 gün içinde yurda dönerek görevlerine adım atmak zorundadırlar. 15 günlük bu süre zarfında kendilerine bir tek yurtiçi maaş ödemesi yapılacaktır.
6.  Kurumumuzca yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak yada yetişim yapmak suretiyle 3 ay ve daha çok süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara, gönderilme şekillerine bakılmaksızın, yurt haricinde kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir. Mecburi hizmetini tamamlamadan görevinden ayrılanlar ile müstafi sayılanlar, bir ceza ile görevine son verilenler, eğitimdeki başarısızlığı yada kendi kusuru sebebiyle yurt dışından geri çağrılanlar ya da verilen süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönenler için meydana getirilen her türlü harcama ilgiliden öğrenim edilir.

EK-1/EK-2: 2024 YILINDA YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA VE STAJ YAPMAK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA TAHSİS EDİLEN KONTENJAN TABLOSUNA VE ULUSLARARASI KURULUŞ LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

EK-3: BAŞVURU BİLGİ FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


A) Adaylar ile İlgili Kurallar
1. Sigortacılık Uzmanı ve üstü ünvanlarda vazife yapıyor olmak.
2. Kontenjanlarda belirtilen mevzulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil minimum 5 (beş) hizmet yılı çalışmış olmak.
3. Birim amirinin pozitif yönde görüşünü almış olmak.
4. Son 3 (üç) yıl içinde aşama ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.
5. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak.
6. Kontenjanın kullanılacağı senenin son günü itibarıyla, 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak. (31.12.1984 tarihinden sonrasında dünyaya gelen olmak)
7. Daha ilkin yurt içinde aynı mevzuda yada yurt haricinde aynı düzeyde eğitim yada tahsil görmemiş olmak.
8. Lisansüstü tahsil için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca yada Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından minimum 70 (yetmiş) puana denk bir puana haiz olmaları şarttır. (Yabancı dil düzeyini gösterir başarı belgelerinin son müracaat tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış olması gereklidir.)
9. ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında söz mevzusu yabancı dil sınavları İngilizce için; Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik, Almanca için; TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut, Fransızca için; DELF & DALF olarak belirtilmiştir. Ayrıca, ÖSYM tarafınca hazırlanan “Uluslararası Yabancı Dil Imtihanlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi”nin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendi uyarınca; internasyonal geçerliliği bulunan yabancı dil imtihanlarına devlet üniversitelerinde girilmesi zorunludur.
10. Lisansüstü tahsil için üniversiteden alınacak kabul belgesinin, müracaat zamanı itibarıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulu sonucu uyarınca, Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ile QS World University Rankings tarafınca meydana getirilen dünya üniversite sıralamasında son 3 (üç) yıl içinde genel yada alan bazındailk 300 içine giren üniversiteleri kapsayacak şekilde geçerli olması gerekmektedir.
11. Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine bakılırsa geri çağrılmamış olmak.
12. Daha ilkin devamlı görevle yurt dışına atanmamış olmak.

B) Başvuru ile İlgili Kurallar
1. (A) Bölümündeki şartları taşıyan adaylar e-Devlet üstünden Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti yada Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üstünden elektronik ortamda müracaat yapacaklardır. Başvuru esnasında adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
·  Birim amirinin uygun görüşünün yer almış olduğu Başvuru Bilgi Formu (Ek-3)
·  En son mezun olunan eğitim kurumundan alınmış Diploma Örneği (Bu informasyon e-Devlet üstünden otomatikman gelmektedir. E-Devlet üstünden otomatikman gelmeyen mezuniyet bilgisi için belge yüklenmelidir.)
·  Okul Tanıma Belgesi (Kabul alınan üniversitenin YÖK tarafınca tanındığını gösteren belgedir.)
·  Son müracaat tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış Yabancı Dil Belgesi (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan imtihan neticeleri E-Devlet üstünden otomatikman gelmeyeceğinden belge yüklenmelidir.)
·  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge (Bu informasyon e-Devlet üstünden otomatikman gelmektedir.)
·  Başvurulan üniversiteden alınacak Kabul Belgesi ve Tasdikli Türkçe tercümesi
·  Onaylı Hizmet Belgesi (Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
2. Adaylar yetişim yada lisansüstü tercihlerinden yalnızca birine müracaat yapabilecektir.
3. Başvuru meydana getirecek adaylar; Ek-1’de mevzuları ve süreleri verilen eğitim kontenjanlarından 1 (bir) mevzu için müracaat yapabilecektir.
4. Lisansüstü eğitim için tercih edilecek eğitim mevzuları için kontenjanlarda belirtilen hizmet sınıfı (GİH) esas olup hizmet sınıfına uygun olmayan mevzular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar başvurularını 12.01.2024 Cuma günü saat 08:30 ila 26.04.2024 Cuma günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda tamamlayacaktır. Bizzat ya da posta kanalıyla meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecektir.


A) Adaylar ile İlgili Kurallar
1. Sigortacılık Uzmanı ve üstü ünvanlarda vazife yapıyor olmak.
2. Kontenjanlarda belirtilen mevzulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil minimum 5 (beş) hizmet yılı çalışmış olmak.
3. Birim amirinin pozitif yönde görüşünü almış olmak.
4. Son 3 (üç) yıl içinde aşama ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.
5. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak.
6. Kontenjanın kullanılacağı senenin son günü itibarıyla,40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak. (31.12.1984 tarihinden sonrasında dünyaya gelen olmak)
7. Uluslararası kurum ve kuruluşlara staja gönderileceklerin İngilizce yada Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından minimum 90 (doksan) puana yada Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana haiz olmaları şarttır. (Yabancı dil düzeyini gösterir başarı belgelerinin son müracaat tarihinden önceki2 (iki) yıl içinde alınmış olması gereklidir.)
8. ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında söz mevzusu yabancı dil sınavları İngilizce için; Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik, Fransızca için; DELF & DALF olarak belirtilmiştir. Ayrıca, ÖSYM tarafınca hazırlanan “Uluslararası Yabancı Dil Imtihanlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi”nin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendi uyarınca; internasyonal geçerliliği bulunan yabancı dil imtihanlarına devlet üniversitelerinde girilmesi zorunludur.
9. Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine bakılırsa geri çağrılmamış olmak.
10. Daha ilkin devamlı görevle yurt dışına atanmamış olmak.

B) Başvuru ile İlgili Kurallar
1. (A) Bölümündeki şartları taşıyan adaylar e-Devlet üstünden Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti yada Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üstünden elektronik ortamda müracaat yapacaklardır. Başvuru esnasında adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
· Birim amirinin uygun görüşünün yer almış olduğu Başvuru Bilgi Formu (Ek-3)
· En son mezun olunan eğitim kurumundan alınmışDiploma Örneği (Bu informasyon e-Devlet üstünden otomatikman gelmektedir. E-Devlet üstünden otomatikman gelmeyen mezuniyet bilgisi için belge yüklenmelidir.)
· Son müracaat tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış Yabancı Dil Belgesi (YDS neticeleri E-Devlet üstünden otomatikman gelmektedir.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan imtihan neticeleri E-Devlet üstünden otomatikman gelmeyeceğinden belge yüklenmelidir.)
· Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge (Bu informasyon e-Devlet üstünden otomatikman gelmektedir.)
· Başvurulan internasyonal kuruluştan alınacak Kabul Belgesi ve Tasdikli Türkçe tercümesi
· Onaylı Hizmet Belgesi (Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
2. Adaylar yetişim yada lisansüstü tercihlerinden yalnızca birine müracaat yapabilecektir.
3. Başvuru meydana getirecek adaylar; Ek-2’de yer edinen internasyonal kuruluşlardan yalnızca biri için müracaat yapabilecektir.
4. Staj için tercih edilecek internasyonal kurum, çalışılan birim ile ilgisinin olmaması durumunda kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar başvurularını 12.01.2024 Cuma günü saat 08:30 ila 26.04.2024 Cuma günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda tamamlayacaktır. Bizzat ya da posta kanalıyla meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.