DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN 21101231,50%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

MİLLî SAVUNMA BAKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2024 YILI TEKNİK SINIFLARDA UZMAN ERBAŞ ALIMI

ABONE OL
1 Mart 2024 16:24
0

BEĞENDİM

ABONE OL
İlan Bilgileri


ILN00001182


Askeri Personel İlanları


01.03.2024


17.03.2024


2 Hafta Kaldı

Değerli Adaylar; Bu kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin müracaat yapabilecekleri, başvuruların iyi mi ve ne vakit yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak vazife almak istiyorsanız, müracaat kılavuzunu dikkatli bir halde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
1. GENEL HUSUSLAR:
a. 2024 senesinde yapılacak olan uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen 2024 yılı kontenjanları dahilinde icra edilecektir.
b. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2024 senesinde Millî Savunma Bakanlığı/Kuvvet Komutanlıkları adına yapacağı uzman erbaş temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.
c. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla beraber alınmaya başlanacak, web üstünden müracaat formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgelerin hazırlanarak seçim aşaması imtihanlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
ç. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması imtihan tarihleri ilgili web adresinde bildiri durumunda yayımlanacaktır. Ayrıca idarece lüzumlu görüldüğünde adayların belirttiği elektronik posta yada cep telefonuna kısa bildiri (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ek olarak posta ile tebligat yapılmayacaktır.
d. Yapılan başvurular, bir tek bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli olacaktır. Bununla beraber Milli Savunma Bakanlığının gereksinimleri doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri ile müracaat koşullarında değişim yapılabilecektir.
e. Adaylar kuvvet (kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları) ve vazife beyanı bazında tek tercih yapabilecektir.
f. Nitelik tablosunda (Ek-1, 2 ve 3) belirtilen;
(1) Lise düzeyinde mezuniyet için müracaat meydana getirecek adaylar ile (*) işaretli bölümlerden (ön lisans/lisans) mezun olanların alan ve dal belirtir mezuniyet belgesini “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranından, Diploma seçeneğini seçerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir (Lise mezunu adayların yüklediği mezuniyet belgesinde dal bilgisi belirtilmemişse başvurusu kabul edilmeyecektir).
(2) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini ve Lise öğrenimini yurt haricinde bitirenlerin diplomalarının denkliğini ({mezun olduğu} alan/dalı belirten) “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
(3) Ustalık Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesini “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından ilgili Diğer Belge Ekle butonunu tıklayacak ve istenilen belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
g. Başvuru şartlarında belirtilen;
(1) Askerlik görevini yükümlü erbaş/er yapmış yada yapıyor olmak kapsamında başvurusunu tamamlayamayan adaylar; terhis belgesi yada askerlik hizmetine devam ettiğine dair belgeyi, “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından ilgili “Askerlik Durum Belgesi Ekle” butonunu tıklayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden; müracaat tarihleri içinde minimum üç (3) yıl vazife yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar sözleşme sürelerini gösterir belgeyi, “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından ilgili “Askerlik Durum Belgesi Ekle” butonunu tıklayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
(3) Belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “Belge Görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Son müracaat zamanı itibariyle belgelerini sisteme yüklemeyen yada okunaksız ve tamamlanmamış yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
ğ. Başvuru kılavuzunun tamamının okunarak müracaat yapılması ehemmiyet arz etmektedir. Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve yanlış/tamamlanmamış beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday görevli olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle müracaat icra eden adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarıya ulaşmış olmuş hatta göreve başlamış olsa dahi müracaat şartlarına haiz olmadığı anlaşılanların adaylıkları sonlandırılacak/fesih işlemi yapılacaktır.
h. Adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı imtihan, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve gereksinim duyulan derslik/branşlarda uygulamalı mesleki informasyon sınavına doğal olarak tutulacaktır.
ı. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-4’de örneği bulunan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması imtihanlarına gelirken yanlarında getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek doktor muayenesi yapılmamaktadır.
i. Bu kılavuzda yer edinen esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonrasında yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı gereksinimlerine nazaran lüzumlu görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, müracaat sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu öncesinden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafınca belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (web) aracılığı ile duyurulur.
2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ
a. Uzman Erbaş; Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve eleştiri görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında vazife icra eden asker kişilerdir.
b. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler; Uzman erbaşların özlük hakları, “3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde” düzenlenmiş olup, adaylar ilgili kanun ve yönetmelikten lüzumlu detayları edinebilirler.
UYARI: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 12’nci md. “f” fıkrası gereğince, “Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar.”
3. BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? Uzman erbaşlığa aşağıdaki müracaat koşullarını elde eden adaylar, Ek-1, 2 ve 3’te belirtilen tablolarda yer edinen derslik ve branşlarda başvurabilir. Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve adam olmak,
(2) En azca lise ve dengi okul mezunu yada yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt haricinde bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(3) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve sonrasında dünyaya gelen olanlar başvurabilir),
(4) Askerlik görevini yapmış yada yapıyor olmak,
(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, müracaat tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üstünden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (01 Mart 2019 zamanı ve sonrasında terhis olanlar),
(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yapmış olduğu birlik tarafınca Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-5’te yer edinen “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni pozitif yönde olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;
(a) Başvuru tarihleri içinde minimum üç (3) yıl vazife yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve sonrasında dünyaya gelen olanlar başvurabilir),
(b) Müteakip sözleşme süreci içinde olup başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-5’te yer edinen “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni pozitif yönde olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
(c) Başvuru yapmış olduğu tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 3’üncü madde, a fıkrası, 3’üncü bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak [2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)],
(8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış yada çıkarılmamış olmak, öteki okullardan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak yada ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
(9) Muvazzaf/sözleşmeli subay yada astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yada bunların talibi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı yada Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış yada çıkarılmamış olmak ya da vazife yapmıyor olmak [Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],
(10) Devlet memurluğundan yada kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
(11) Sözleşmeli erbaş/er ya da bunların talibi iken sözleşmesi kendi kusuru sebebiyle idarece feshedilmemiş olmak [Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],
(12) Yapılacak yazılı imtihan, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve gereksinim duyulacak derslik/branşlarda uygulamalı mesleki informasyon sınavında başarıya ulaşmış olmak ve belirlenen kontenjana girmek,
(13) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması pozitif yönde sonuçlanmak,
(14) Taksirli suçlar hariç olmak suretiyle öteki suçlardan mahkemeler tarafınca otuz günden daha çok süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak, 
(15) Taksirli suçlar sebebiyle altı ay yada daha çok süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
(16) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse yada affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikap, kara çalma, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, hanım yada adam kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı batkı şeklinde yüz kızartıcı yada onur ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet gizemini açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti esnasında firar, amir yada üste fiilen saldırı, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan suçlarından dolayı ya da 22/5/1930 tarihindeki ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
(17) Firar, amir yada üste fiilen saldırı, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihindeki ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/yada adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(18) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının tinsel şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin onur ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasal, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
(19) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
(20) Terör örgütlerine yada Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
(21) Silah taşımaya yada silahlı vazife hayata geçirmeye hukuki bir engeli bulunmamak,
(22) Alkol, uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş yada görmüyor olmak,
(23) Sağlık Bakanlığı tarafınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında kılavuzdaki Ek-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde “UZMAN ERBAŞ OLUR”, emin sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli bulunduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ek olarak branş özelliklerine nazaran ihtiyaç duyulan koşulları karşılamak,
(24) Alım yapılacak derslik/branş için belirlenen yeterliliğe haiz olmak (Ek-1, 2 ve 3’te belirtilen tablolarda yer edinen şartları karşılamak),
(25) En azca 164 santimetre. uzunlukta olmak koşuluyla, kılavuzdaki Ek-6’da yer edinen boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr web adresi üstünden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. İnternet ortamı haricinde posta kanalıyla yada bizzat meydana getirilen başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru neticeleri adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üstünden duyuru edilecektir. 
(2) Adaylar kuvvet (kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları) ve vazife beyanı bazında tek tercih yapabilecektir. Sözleşmeli er yada erbaş statüsünde görevine devam ederken başvuruda bulunanlar mensubu olduğu kuvvet komutanlıklarını tercih edebilecektir.
(3) Başvuru icra eden adaylardan müracaat yapmış olduğu kuvvetin derslik, branş ve ihtisasında kontenjana girememesi durumunda eğitim durumu dikkate alınarak öteki kuvvet komutanlıklarının ilgili derslik, branş ve ihtisaslarında vazife yapmak suretiyle kuvvet komutanlıklarınca davet yapılarak sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri yapılabilecektir.
(4) Adayların ne olursa olsun öteki informasyon ve belgeler alanından kılavuzda belirtilen bölümlerden mezun olduklarını gösteren diplomalarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Bu alandan diplomalarını yüklemeyen adaylar tercih yapamayacaktır. Tercihleri ile diplomaları kılavuzda belirtilen şartlara uymayan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.
(5) Adayların beyan etmiş olduğu/sisteme yüklediği belgelerin, kılavuzda yer edinen müracaat şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu husustaki hukuki mesuliyet adayın kendisinde olacaktır.
(6) https://personeltemin.msb.gov.tr web adresi haricinde posta kanalıyla yada bizzat meydana getirilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
(7) Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinden yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle mesuldür. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.
(8) Adaylara lüzumlu görüldüğü takdirde telefon yada kısa bildiri (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını müracaat esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) İnternet üstünden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak,
(2) Adayların aslolan müracaat işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için imtihan merkezine geldiklerinde müracaat evrakları denetim edilerek yapılacak,
(3) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan yada evraklarının tamamlanmamış/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
(4) Görevdeyken müracaat icra eden sözleşmeli erbaş ve erlerden, değerlendirme aşamaları devam ederken (uzman erbaş temel eğitimine sevk edilmeden ilkin) 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 4’üncü maddesi gereği 7’nci hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır. ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?
(1) Askerlik hizmeti esnasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Uzman Erbaş Yönetmeliğinde bulunan kalite belgesi doldurulacak, müteakiben onaylananlar mühürlenecek ve zarflanacaktır.
(2) Adaylardan adli (disiplin kurulu dâhil) işlemi olanlara ilişik ilgili belgeler, var ise Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) sürecine ilişik tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafınca, kapalı ve mühürlü zarf içinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf ve mühürsüz kalite belgeleri kabul edilmeyecektir.
UYARI : “Uzman Erbaş olmaya layık değildir.” kanaatli kalite belgesi gönderilmeyecek, adaya bildiri edilerek kişisel dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ilişik başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.
(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların kapalı/mühürlü zarf içine konulmuş kalite belgesi ile var ise mahkeme evraklarını koyarak adaylara  teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması imtihanlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafınca açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir halde evrak denetim aşamasında imtihan merkezine teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu bildiri edilecektir.
(4) Askerlik hizmeti devam eden müracaat sahibi adaylara;
(a) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askerî kimlik dâhil) sınavlara katılmaları maksadıyla teslim edilecek,
(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince adaylara imtihan belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben izin verilecektir.
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması imtihanlarına katılacakları tarih; aday müracaat miktarına nazaran planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinde bildiri durumunda yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta yada cep telefonuna kısa bildiri ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların müracaat esnasında bilhassa cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir halde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişim olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri ehemmiyet arz etmektedir. Aksi durumda aday ile yazışma kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı görevli olmayacaktır.
(2) Adaylar seçim aşaması imtihanlarına kafi süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ek olarak posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız icap ettiğini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.
4. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? Başvurusu kabul edilen adaylar, imtihan merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça gereksinim duyulacak oranda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır.
(1) Yazılı imtihan,
(2) Evrak denetim faaliyeti,
(3) Fiziki değerlendirme (Boy ve kilo standartlarının Ek-6’ya nazaran kontrolü),
(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Ek-7),
(5) Mülakat, (6) Uygulamalı mesleki informasyon imtihanı (İhtiyaç duyulan derslik/branşlar için),
(7) Sağlık kurul raporu,
(8) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da yada sonradan duyuru yapılacak imtihan merkezinde icra edilecektir.
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
(1) Adaylar seçim aşaması imtihanlarına gelirken bir tane dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına nazaran dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.
(2) Adayların aşağıda belirtilen belgeleri;
(a) Sınava Davet Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,
(b) Nitelik Belgesi: Aday birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince düzenlenen örneği uzman erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş kalite belgesini (Ek-5), müracaat dilekçesini, haklarında adli yada askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dâhil) işlemi olanlara ilişik ilgili belgeleri, var ise RDM sürecine ilişik tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafınca açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir halde imtihan merkezinde görevli personele teslim edilecektir. Imtihan tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için kalite belgesi çömez eğitimi gördükleri eğitim birlik komutanlığı tarafınca doldurulacaktır. AÇIKLAMA : Nitelik Belgesi 80 puanın altında not verilmiş olan adaylara notu bildiri edilerek bildiri belgesi kişisel dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ilişik başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.
(c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ilişik nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil),
AÇIKLAMA: Nüfus/kimlik bilgilerinde değişim yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.
(ç) Tahsil Diploması: Diplomanın/tahsil belgesinin (e-Devlet tahsil belgesi de kabul edilecektir) / tahsil durumunu gösterir belgenin (son olarak {mezun olduğu} okul) aslı ve fotokopisi (mezuniyet belgesi yitik olanlar, tahsil aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış mezuniyet belgesi yitik belgesini getireceklerdir), AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış mezuniyet belgesi (tahsil durum denklik belgesinin) aslı ve bir tane fotokopisini getireceklerdir.
(d) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) yada askerlik şubesi onaylı fotokopisi (7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki tane terhis belgesi getirecektir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen adaylara 7179 Sayılı Asker alma Kanununun 40’ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecek olup adaylık işlemleri devam ettirilecektir (tamamlanmamış evrak işlemi uygulanmayacak), (e) Askerlik Durum Belgesi: Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üstünden temin edebilecekler, bahse mevzu belgenin onaylı olması şartı aranmayacaktır,
(f) Varsa yeterlik, askerî yeterlik, aşçı, ekmek imalatçısı, elektrikçi vb. branşları ile vb. şeklinde hususi kabiliyeti bulunan adaylara yönelik kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, mezuniyet belgesi yada başarı belgesi asılları ve fotokopileri;
(g) Adli Sicil yada Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme sonucu/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,
(ğ) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (Ek-4),
(h) Aday tarafınca doldurularak bununla beraber getirilecek olan Aday Bilgi Formu (Ek-8),
(ı) Şehit/gazi eşi yada evladı bulunduğunu belirten adayın;
(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden müracaat yapmış olduğu esnada şehit/gazi eşi yada evladı bulunduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi ve evladı bulunduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi yada evladı kontenjanına dâhil edilmeyeceklerdir. Şehit/gazi eş ve evlatları MSB Personel ve Askeri Talebe Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara nazaran değerlendirilmektedir. Şehit/gazi hükümleri bir tek;
(aa) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri mensubu, Emniyet Teşkilatından güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden yaşamını kaybetmesi  sebebiyle 8/6/1949 tarihindeki ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45’inci, 56’ncı ve 64’üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihindeki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesi, 12/4/1991 tarihindeki ve 3713 sayılı Terörle Savaşım Kanunu, 3/11/1980 tarihindeki ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara nazaran harp yada vazife malulü sayılanların,
(bb) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri mensubu, Emniyet Teşkilatından güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu, öteki kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden yaşamını kaybeden yada malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64’üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara nazaran kendisine yada yakınlarına aylık bağlananların,
(cc) 24/2/1968 tarihindeki ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Onur Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,
(çç) 8/2/2018 tarihindeki ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9’uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların, eş ve evlatları hakkında uygulanır.
(II) Sosyal Güvenlik Kurumandan alınan ve kanun numarasını belirtir belgenin aslı ve bir tane fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlığını belgelendiremeyen adayların şehit yada gazi eş ve evlatları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılması yapılamayacak olup öteki işlemlerine aynı şekilde devam edilecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması imtihanlarına gelmeleri ve bununla beraber getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması ehemmiyet arz etmektedir). İkinci seçim aşamaları sonunda başarıya ulaşmış/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakları kendilerine iade edilecektir.
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü: Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafınca ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak denetim edilmektedir.
(2) Fiziki Değerlendirme: Adayın kılavuzdaki Ek-6’da yer edinen boy ve kilo sınırları içinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler ne olursa olsun ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına haiz olmayan adaylar müracaat şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada elenen adayın itirazı imtihan merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve değişik tartı, ölçüm yada denetim cihazları ile yeniden değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve yeniden itiraz edilemez.
(3) Yazılı Imtihan Uygulama Esasları:
(a) Ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınavına doğal olarak tutulacaktır.
(b) Yazılı sınavında adaylara;
(I) 9’uncu ve 10’uncu derslik düzeyinde belirlenen Türkçe (Anlatım Bozuklukları, Anlam Bilgisi) mevzularından,
(II) 9’uncu ve 10’uncu derslik düzeyinde belirlenen Matematik (Kümelerde Temel Kavramlar, Sayı Kümeleri, Bölünebilme Kuralları, Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Üslü İfadeler ve Denklemler, Denklemler ve Eşitsizliklerle ilgili Uygulamalar) mevzularından, (III) 12’nci derslik düzeyinde belirlenen İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Milli Savaşım, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) mevzularından olacaktır.
(c) Türkçe (10 Soru), Matematik (5 Soru), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (5 Soru) alanlarında, her biri beş puan değerinde toplam yirmi (20) tane sual sorulacaktır. 
(ç) Yazılı sınavda adaylar yüz (100) tam puan üstünden değerlendirilecek, yanlış cevapların doğru cevaplara tesiri olmayacaktır.
(d) Yazılı sınavlarla ilgili öteki hususlar, imtihan öncesinde adaylara bildirilecek olan imtihan emirinde açıklanacaktır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır.
(e) Bakanlıkça lüzumlu görülmesi halinde yazılı sınava giren aday sayısına nazaran yazılı imtihan baraj puanı belirlenebilecektir.
(4) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:
(a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), müracaat evrakları uygun olan adaylara aynı gün içinde yapılmaktadır.
(b) Adaylar; imtihan merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 1.500 metre düz koşu, 400 metre düz koşu yada 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav branşlarından teste doğal olarak tutulmaktadır. Fiziki Yeterlilik Testi Standartları kılavuzdaki Ek-7’dedir.
(c) Adaylar, mekik ve şınav testlerinden minimum 1 puan, imtihan merkezinin fiziki ve iklim şartlarına nazaran belirlenecek olan 1500 m koşudan minimum 1 puan, 400 metre düz koşudan minimum 5 puan yada 400 metre hedef koşusundan minimum 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir yada daha çok branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.
(ç) Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defaya mahsus olmak suretiyle imtihan merkezini terk etmeden itiraz sınavına girme hakları vardır.
(d) Adayların FYT puanı, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
(e) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık problemi olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda mesuliyet adaylara ilişik olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir imtihan hakkı verilmeyecektir.
(f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (Ek-4).
(g) FYT’ye katılacak adaylara; FYT imtihan merkezinde görevli personel tarafınca, FYT’ye başlamadan ilkin, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fizyolojik faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT esnasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda mesuliyet tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” imzalatılacaktır.
(ğ) Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir imtihan hakkı verilmeyecektir.
NOT: Adaylar seçim aşaması imtihanlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor giysisi ile girilebilecektir).
(5) Mülakat:
(a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri içinde karşı karşıya, sözlü yazışma şeklinde, sual ve yanıt yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda, mülakatta adaylar;
(I) Genel Görünüş,
(II) Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği,
(III) Özgüveni,
(IV) Öz Geçmişi,
(V) Kişiliği, 
(VI) Psikolojik Yapısı,
(VII) Kendini İfade Edebilme Yeteneği,
(VIII)Beden Dilini Kullanma Becerisi,
(IX) Duygusal Dengesizlik, Dışa Dönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Açıklık,
(X) Askerlik Mesleğine Uygunluğu ve İstekli Olması, kriterleri gözlenerek elde edilmiş bilgiler değerlendirilmektedir. (b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonrasında aynı gün içinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üstünden 70’tir. 70’in altında puan alanların adaylığı sonlandırılacaktır.
(c) Mülakat sonucunda adayların başarıya ulaşmış olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine bildiri edilecektir. Mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.
(6) Uygulamalı Mesleki Bilgi Imtihanı: Adaylar kılavuzda belirlenen (Ek-1, 2 ve 3) uzman erbaş derslik/branş/ihtisaslarda uygulamalı mesleki informasyon imtihanlarına doğal olarak tutulacaklardır (sözleşmeli erbaş ve erler dâhil).
d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? (1) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da yerleşkesinde yada daha sonradan duyuru yapılacak imtihan merkezinde yapılacak Uzman Erbaş Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek seçim aşamalarında başarıya ulaşmış olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Hastane Sevk Belgesi (Ek-9) ile sevk edileceğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “Uzman Erbaş Olur” emin sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.
(2) Hastane tarafınca verilen sağlık raporunun karar hanesini ve bilgilerinizi denetim etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafınca herhangi bir ücret yada katkı oranı alınmayacaktır.
(3) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopiniz ile beraber, ANKARA ili içi sevklerde en geç üç iş günü, ANKARA dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî dinlence günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.
(4) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten yada jandarmadan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak suretiyle Personel Temin Daire Başkanlığı tarafınca aynı hastaneye sevk belgesi verilebilecektir. Aday dilekçe ve almış olduğu tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına yeniden bizzat başvurarak sevk kâğıdını yenileyebilecektir. Hastane tercih değişikliği yapılamayacaktır.
(5) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün sonunda tamamlanacak, bu tarihten sonrasında Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takip edeni ve probleminin ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.
(6) Hastaneler tarafınca düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir.
(7) Sağlık raporları işlemleri meydana getirilen hastane tarafınca; sağlık raporlarının bir nüshası posta kanalıyla Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresine gönderilecek yada eRapor sistemine kaydedilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane tarafınca Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresine gönderilmiş olmasını yada e-Rapor sistemine kaydedilmesini sağlayınız. Zamanında e-Rapor sistemine kaydedilmeyen, zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden kurumumuz görevli değildir.
(8) Yetkili sağlık kurulu tarafınca verilen raporlara bildiri tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafınca itiraz edilmiş olduğu takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile beraber en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir yargıcı hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kati olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihindeki ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere nazaran yürütülecektir.
(9) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi yönetim tarafınca lüzumlu görülmesi halinde yeniden sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal edilecektir.
(10) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinden takip edebilirsiniz.
e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
(1) Uygulama imtihanı olacak adayların Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üstünden yapılacaktır. Yazılı imtihan notunun % 5’i, uygulama imtihan notunun % 60’ı, FYT puanın % 5’i, mülakat puanın % 30’u ve 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında var ise ilave puan ilave edildikten sonra hesaplanacaktır.
(2) Uygulama imtihanı olmayacak adayların Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üstünden yapılacaktır. Yazılı imtihan notunun % 55’i, FYT puanın % 15’i, mülakat puanın % 30’u ve 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında var ise ilave puan ilave edildikten sonra hesaplanacaktır.
(3) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, web üstünden yapılacak müracaat tarihinin son günü itibariyle askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri [askerlik durumu (terhis tarihleri) sistem üzerinde görüntülenen] ve mezuniyet belgesi ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak;
(a) Meslek yüksekokulu yada mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak suretiyle ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik averajına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik averajına 9 puan,
(b) Meslek yüksekokulu yada mesleki ve teknik lise mezunlarından;
(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik averajına 6 puan,
(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik averajına 12 puan ilave edilecektir.
(4) Yapılacak sınavlar sonucunda başarıya ulaşmış olan adaylar, Aday Değerlendirme Puanına (ADP) nazaran yüksekten düşüğe doğru sıralanacak, sıralama işleminde aday ADP’sinin eşit olması durumunda sırasıyla; uygulamalı imtihan puanı, yazılı imtihanı puanı, sözlü puanı, Fiziki Yeterlilik Testinden almış olduğu puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilecek; eşitliğin bozulmaması halinde yaşça büyük olan aday başarı sıralamasında üstte yer alacaktır.
(5) Şehit yada gazi eş ve evlatları müracaat kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde yazılı sınavda almış olduğu puana %10 ilave edilerek (Bakanlıkça baraj puan belirlenmesi halinde baraj puanını geçmek kaydıyla) aday değerlendirme puanı hesaplanarak şehit yada gazi eş ve evlatları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın % 5’ine kadarı temin edilecektir. Kontenjana giremeyenler öteki adaylar ile beraber sınıflandırma işlemine doğal olacaktır.
f. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır? Seçim aşamalarında başarıya ulaşmış olan adayların arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri; 17 Nisan 2021 tarihindeki ve 31457 sayılı resmi gazetede piyasaya çıkan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yürütülmektedir.
g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarıya ulaşmış olan aslolan/yedek aday sıralaması ve mevzu ile ilgili tüm açıklamalar, https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.
(2) Sınavlarda başarıya ulaşmış olan adaylar; imtihan neticeleri ile alakalı detayları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yer edinen aday takip programından öğrenebileceklerdir.
(3) Adaylara posta yada öteki yazışma araçlarıyla ek olarak netice belgesi gönderilmeyecektir. Resmi web sayfasından meydana getirilen netice sorgulamaları ve ilanlar bildiri niteliğindedir. Adaylar gösterilen netice ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler.
(4) Eğitim birliklerine katılış tarihleri ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tarafınca duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon yada elektronik posta adreslerine meydana getirilen duyurular ile Bakanlık web sitesinden meydana getirilen duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık görevli tutulamaz.
(5) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinde piyasaya çıkan bilgiler ile alakalı informasyon edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır. Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinde vazife yapma onurunu yaşamanız ve bunun gururunu ailenize de yaşatmanız dileğiyle sizleri bekliyoruz. Tüm adaylarımıza seçim aşamalarında başarılar diliyoruz…
Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinde yayımlanmıştır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.