DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN 21117951,66%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak üzere Memur alım ilanı

ABONE OL
10 Mart 2024 19:47
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak suretiyle Memur alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

BAHŞILI BELEDİYE BŞK.

Kent

KIRIKKALE

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

 
Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 

Kırıkkale ili Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa doğal olarak olarak çalıştırılmak suretiyle; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Imtihan ve Atama Yönetmeliği hükümlerine gore aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve öteki şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yöntemiyle kamu çalışanı alınacaktır.
 

SIRA NO
KADRO ÜNVANI
HİZMET SINIFI
KADRO DERECESİ
KADRO ADEDİ
NİTELİĞİ
CİNSİYETİ
KPSS PUAN 
TÜRÜ
KPSS TABAN
PUANI

1
Ekonomist
T.H.
9
1
-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin ekonomi, iktisat, maliye programlarının birinden mezun olmak.
-En azca (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Erkek/ Kadın
P3
En azca 55 puan

2
Tekniker
T.H.
9
1
-Tayyare teknolojisi, su altı teknolojisi, deniz ulaştırma ve işletme ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-En azca (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Erkek/ Kadın
P93
En azca 55 puan

3
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
G.İ.H.
11
4
-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan(lise ve dengi okul) mezun olmak.
-En azca (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Erkek/ Kadın
P94
En azca 55 puan

4
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
GİH
11
1
-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
-En azca (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Erkek/ Kadın
P93
En azca 55 puan

5
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
GİH
11
1
-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-En azca (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Erkek/ Kadın
P3
En azca 55 puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Bahşılı Belediye Başkanlığının boş kamu çalışanı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması ihtiyaç duyulan genel ve hususi şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen kamu çalışanı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak yâda askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yada bedensel engeli bulunmamak,
6- İlan edilen kadrolar için aranan öteki müracaat şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla tahsil şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) 13/10/1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en azca (B) sınıfı sürücü belgesine haiz olmak,
c) Daha ilkin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak,
d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, son müracaat zamanı itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen Hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak
e) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, Hususi Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.
g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru esnasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üstünden yada Belediyemizden temin edecekleri müracaat formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a) Nüfus cüzdanı yada kimlik kartının aslı yada noter onaylı sureti yada aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce onaylama edilebilecek fotokopisi,
b) Diploma yada mezuniyet belgesinin aslı yada noter onaylı örneği yada e-devlet üstünden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onaylama edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı yada noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onaylama edilebilir),
ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin internet adresinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini sürekli olarak hayata geçirmeye engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) 2 tane biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) Sürücü belgesinin aslı yada noter onaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onaylama edilebilir)
ğ) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Son müracaat zamanı itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen Hususi güvenlik görevlisi kimlik kartının aslı yada noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onaylama edilebilir.)
Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yada posta yöntemiyle meydana getirilen başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının imtihan evveliyatına kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onaylama edilecektir.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, müracaat esnasında istenilen belgeler ile beraber 15/04/2024 tarihinden 17/04/2024 zamanı mesai bitimine kadar (08:30-12:00 / 13:30-16:30) mesai saatleri içinde bizzat yada iadeli taahhütlü posta yolu Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı/KIRIKKALE adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz görevli olmayacaktır.)
• Elektronik ortamda meydana getirilen başvurularda istenilen belgeler ilave edilerek, müracaat tarihleri içinde Belediyemizin www.bahsili.bel.tr adresine müracaat yapabileceklerdir.
• Eksik informasyon ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde meydana getirilen başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1- Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu denetlemek suretiyle adaylar KPSS puanlarına gore sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan adım atmak suretiyle atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağıracaktır.
2- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana haiz olan öteki adaylar da sınava çağrılacaktır,
3- Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve zamanı başvuruların değerlendirmesini müteakip 29/04/2024 tarihinde Belediyemizin web sayfası www.bahsili.bel.tr adresinden duyuru edilecektir.
4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik detayları ile imtihan yeri ve tarihinin bulunmuş olduğu “Imtihan Giriş Belgesi”ne www.bahsili.bel.tr web adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
• Sözlü imtihan Bahşılı Belediyesi hizmet binasında 03/05/2024 tarihinde saat 09:00’dan itibaren yapılacaktır.
• Sözlü imtihan, aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
• Sınava girmeye hak kazanılmış olduğu halde, duyuru edilen imtihan tarih ve saatinde sınava katılmayan ve/yada mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını yitirmiş sayılacaktır.

Imtihan Konuları:
Sözlü imtihan;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat mevzuları ile kadro ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı informasyon ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ–SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat mevzularında 15’ er puan, kadro ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı informasyon ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak suretiyle toplamda 100 tam puan üstünden yapılır.
Sınavda başarı göstermiş sayılmak için imtihan kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik averajının an azca 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas müracaat puanı; belediye tarafınca meydana getirilen sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik averajı alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin web sitesinden (www.bahsili.bel.tr) duyuru edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından adım atmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar aslolan aday ve aslolan aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin web adresinden (www.bahsili.bel.tr) duyuru edilecek ve listede yer alanlara ek olarak yazılı tebligat yapılacaktır.

Imtihan Kurulu; Imtihan sonunda personel alımı için ilana çıkmış olduğu kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulmuş olduğu yada kafi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda duyuru edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına haizdir.
Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu yada herhangi bir halde gerçeği saklamış olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.
Bu şeklinde durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.
Imtihan sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin web adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan kurulu tarafınca yedi gün içinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak informasyon verilir.

İlan olunur. 

Detaylar için tıklayınız

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.