DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2095249-4,37%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ABONE OL
20 Mart 2024 12:36
0

BEĞENDİM

ABONE OL
İlan Bilgileri


ILN00001160


Sözleşmeli Personel İlanları


20.03.2024


29.03.2024


1 Hafta Kaldı

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bakanlığımıza bağlı merkezi Ankara’da bulunan İklim Değişikliği Başkanlığı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına nazaran, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca çalıştırılmak suretiyle KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen (1) tane Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve (3) tane Destek Personeli olmak suretiyle toplam (4) tane boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Son müracaat zamanı itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) ÖSYM tarafınca meydana getirilen Kamu Personel Seçme Imtihanı (B) Grubundan;
a) Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSSP93,
b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSSP94,
puan türlerinin birinden minimum 50 ve üstünde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yada yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi ve benzeri durumu bulunmamak,
6) Güvenlik Soruşturması ve/yada Arşiv Araştırması sonucu pozitif yönde olmak,
7) Kamu kurum ve müesseselerinde başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde atananlar, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme periyodu içinde Cumhurbaşkanı sonucu ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
10) 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesi hükmüne uygun olmak.
11) Adaylar tabloda belirtilen duyuru numaralı pozisyonlardan bir tek bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara meydana getirilen başvurular ile usulüne uygun ve/yada zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

B) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1) SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG)
POZİSYON ADEDİ:
1 (Bir)
PUAN TÜRÜ: KPSS P93 (Önlisans)

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN NİTELİKLER
a) Hususi Güvenlik ve Koruma Kısmı mezunu olmak (önlisans)
b) 10/06/2004 tarihindeki ve 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer edinen şartları taşıyor olmak,
c) Hususi Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak,
ç) Son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına minimum 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak,
d) 180 santimetre kısa boylu olmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den azca olmamak, (Mesela;180 santimetre uzunlukta olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten azca olmaması gerekmektedir.)
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
g) Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
ğ) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

2) SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Erkek) (DP)
POZİSYON ADEDİ:
 2 (İki)
PUAN TÜRÜ: KPSS P94 (Ortaöğretim)

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Erkek) İÇİN ARANAN NİTELİKLER
a) Ortaöğretim (Lise yada dengi okul) mezunu olmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı yada Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Hijyen Belgesine haiz olmak,
c) İlan tarihinden ilkin temizlik işlerinde çalışmış olmak.  (Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)
d) Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli kurul raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.

3) SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Kadın) (DP)
POZİSYON ADEDİ:
 1 (Bir)
PUAN TÜRÜ: KPSS P94 (Ortaöğretim)

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Kadın) İÇİN ARANAN NİTELİKLER
a) Ortaöğretim (Lise yada dengi okul) mezunu olmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı yada Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Hijyen Belgesine haiz olmak,
c) İlan tarihinden ilkin temizlik işlerinde çalışmış olmak.  (Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)
d) Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli kurul raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.

C) BAŞVURU İŞLEMLERİ
1)  Başvurular e-Devlet üstünden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)adresinden 06/02/2024 tarihinde başlayıp -19/02/2024 tarihinde saat : 23:59’da sona erecektir. Bizzat, kargo ya da posta kanalıyla meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Adayların KPSS puanı, eğitim, {mezun olduğu} bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair detayları e-Devlet üstünden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan müracaat aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz mevzusu bilgilerinde hata mevcut ise müracaat yapmadan ilkin ilgili kurumlardan lüzumlu güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet detayları otomatikman gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu esnasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3) Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adayların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı yada Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Hijyen Belgesini müracaat esnasında pdf ya da jpeg formatında ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
4) Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adayların daha ilkin sigortalı olarak temizlik işlerinde çalıştığını gösteren sigorta hizmet dökümü belgesini müracaat esnasında pdf ya da jpeg formatında ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
5) Yurt dışındaki yada yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu esnasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
6) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına minimum 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) hususi güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvurusu esnasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Hususi Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını müracaat esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
8) Kamu kurum ve müesseselerinde, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında vazife yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir senelik bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için vazife yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu esnasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
9) Adayların müracaat işlemleri tamamlandıktan sonrasında “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin müracaat aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar mesuldür. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
11) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca müracaat şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER HUSUSLAR
1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonrasında ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan niteliklere haiz adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her duyuru numaralı pozisyon için ayrı ayrı olmak suretiyle aslolan olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve aslolan sayısının 20 (yirmi)  katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların eşit puana haiz olmaları halinde; mezuniyet belgesi zamanı itibarıyla ilkin mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
2) İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer edinen adayların hakları daha sonraki yerleştirmeler için müktesep hak teşkil etmemekte olup, tercih ettikleri pozisyon haricinde öteki pozisyonlar için hak talebinde bulunamayacaklardır.
3) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer edinen sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için son müracaat zamanı itibarıyla genel şartlara ve aranılan niteliklere haiz olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Adaylar yerleştirme neticelerini Başkanlığımız https://www.iklim.gov.tr/ ve Bakanlığımız https://www.csb.gov.tr/ resmi web adresleri ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üstünden görüntüleyecek olup, aslolan ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ek olarak herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
5) Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığımızın https://www.iklim.gov.tr/ resmi web adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ek olarak herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
6) Adaylar yerleştirme sonuçlarının duyuru edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde İklim Değişikliği Başkanlığına bir dilekçe ile itiraz edilen hususun belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen süre içinde yapılmayan yada Başkanlığımıza ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
7) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile lüzumlu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme neticeleri kazanılmış hak sayılmayacaktır.
8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir yada birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir karşılık ödenmiş ise bu karşılık yasal faizi ile beraber tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.
9) Başkanlık lüzumlu durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/yada değişim yapma hakkına haizdir.
10) İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine nazaran işlem yapılacaktır.
11) Başkanlığımızın https://www.iklim.gov.tr/ ve Bakanlığımız https://www.csb.gov.tr/ web adreslerinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ek olarak yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlan Olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: İklim Değişikliği Başkanlığı
Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:64/2
06560 Yenimahalle/ANKARA
E-posta : yonetim@iklim.gov.tr
Telefon : 0312 5914400
Faks     : 0312 5914403

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG)

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Son müracaat zamanı itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) ÖSYM tarafınca meydana getirilen Kamu Personel Seçme Imtihanı (B) Grubundan;
a) Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSSP93,
b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSSP94,
puan türlerinin birinden minimum 50 ve üstünde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yada yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi ve benzeri durumu bulunmamak,
6) Güvenlik Soruşturması ve/yada Arşiv Araştırması sonucu pozitif yönde olmak,
7) Kamu kurum ve müesseselerinde başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde atananlar, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme periyodu içinde Cumhurbaşkanı sonucu ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
10) 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesi hükmüne uygun olmak.
11) Adaylar tabloda belirtilen duyuru numaralı pozisyonlardan bir tek bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara meydana getirilen başvurular ile usulüne uygun ve/yada zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

B) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1) SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG)
POZİSYON ADEDİ:
1 (Bir)
PUAN TÜRÜ: KPSS P93 (Önlisans)

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN NİTELİKLER
a) Hususi Güvenlik ve Koruma Kısmı mezunu olmak (önlisans)
b) 10/06/2004 tarihindeki ve 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer edinen şartları taşıyor olmak,
c) Hususi Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak,
ç) Son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına minimum 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak,
d) 180 santimetre kısa boylu olmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den azca olmamak, (Mesela;180 santimetre uzunlukta olan bir adayın kilosunun 80+13 93’ten fazla, 80-17 63’ten azca olmaması gerekmektedir.)
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
g) Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
ğ) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Erkek) (DP)  

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Son müracaat zamanı itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) ÖSYM tarafınca meydana getirilen Kamu Personel Seçme Imtihanı (B) Grubundan;
a) Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSSP93,
b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSSP94,
puan türlerinin birinden minimum 50 ve üstünde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yada yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi ve benzeri durumu bulunmamak,
6) Güvenlik Soruşturması ve/yada Arşiv Araştırması sonucu pozitif yönde olmak,
7) Kamu kurum ve müesseselerinde başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde atananlar, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme periyodu içinde Cumhurbaşkanı sonucu ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
10) 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesi hükmüne uygun olmak.
11) Adaylar tabloda belirtilen duyuru numaralı pozisyonlardan bir tek bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara meydana getirilen başvurular ile usulüne uygun ve/yada zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Erkek) İÇİN ARANAN NİTELİKLER
a) Ortaöğretim (Lise yada dengi okul) mezunu olmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı yada Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Hijyen Belgesine haiz olmak,
c) İlan tarihinden ilkin temizlik işlerinde çalışmış olmak.  (Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)
d) Atanmaya hak kazanan adayların Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır. ibareli kurul raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Kadın) (DP)  

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Son müracaat zamanı itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) ÖSYM tarafınca meydana getirilen Kamu Personel Seçme Imtihanı (B) Grubundan;
a) Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSSP93,
b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSSP94,
puan türlerinin birinden minimum 50 ve üstünde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yada yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi ve benzeri durumu bulunmamak,
6) Güvenlik Soruşturması ve/yada Arşiv Araştırması sonucu pozitif yönde olmak,
7) Kamu kurum ve müesseselerinde başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde atananlar, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme periyodu içinde Cumhurbaşkanı sonucu ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
10) 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesi hükmüne uygun olmak.
11) Adaylar tabloda belirtilen duyuru numaralı pozisyonlardan bir tek bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara meydana getirilen başvurular ile usulüne uygun ve/yada zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Kadın) İÇİN ARANAN NİTELİKLER
a) Ortaöğretim (Lise yada dengi okul) mezunu olmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı yada Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Hijyen Belgesine haiz olmak,
c) İlan tarihinden ilkin temizlik işlerinde çalışmış olmak.  (Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)
d) Atanmaya hak kazanan adayların Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır. ibareli kurul raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.