DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2084379-4,74%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) – 2024 YILI UZMAN PERSONEL ALIM İLANI

ABONE OL
13 Mart 2024 12:30
0

BEĞENDİM

ABONE OL
İlan Bilgileri


ILN00001188


Sözleşmeli Personel İlanları


01.04.2024


19.04.2024


1 Ay Kaldı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)PERSONEL ALIM İLANI 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihindeki ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihindeki ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihindeki ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR61 Bölgesinin (Antalya, Burdur ve Isparta illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen emek verme koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, gezi engeli olmayan 2 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının merkezi Isparta ili olup, Ajansın etkinlik alanlarını Antalya, Burdur ve Isparta illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarıya ulaşmış olanlar, Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde emek harcamayı kabul edeceklerdir.

TABLO 1 için tıklayınız.

1.        İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı batkı şeklinde yüz kızartıcı yada onur ve haysiyeti kırıcı suçtan yada istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet gizemini açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/yada arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için lüzumlu işe giriş sağlık raporuna haiz olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak

2.        Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları
Ajansımız tarafınca Tablo-2 ve Tablo-3’te belirtilen tahsil dallarından mezun toplam 2 (iki) uzman personel istihdam edilecektir. Tablo-2’de belirtilen tahsil dallarında, yalnızca KPSS puanı bulunanların başvurusu uygun kabul edilecek iken Tablo-3’te belirtilen tahsil dallarından ise yalnızca iş tecrübesi şartını taşıyanların başvurusu uygun kabul edilecektir. Tablo-2’de belirtilen tahsil dallarından yapılacak başvurularda iş tecrübesi ile meydana getirilen başvurular, Tablo-3’te belirtilen tahsil dallarından yapılacak başvurularda ise KPSS puanı ile meydana getirilen başvurular uygun kabul edilmeyecektir.

2.1.      Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar
a)En azca dört senelik lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki yada yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilen bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,
b)Talebe Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca 2022 yada 2023 yıllarında meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları tahsil dalları itibariyle Tablo 2’de gösterilen ilgili puan türlerinden son müracaat zamanı itibarıyla geçerliliği bulunan minimum 80 (seksen) puan almış olmak,

Ancak Tablo 3’te gösterilen tahsil dallarından yapılacak başvurularda müracaat zamanı itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla kamu kesimi yada hususi kesimde aşağıdaki mevzularda minimum beş yıl fiilen başarıya ulaşmış olarak çalışmış olanlar KPSS’ye girme şartı aranmaksızın direkt sözlü sınavla alınır, bu tahsil dallarından yapılacak başvurularda KPSS puanı ile meydana getirilen başvurular uygun kabul edilmeyecektir:
a) Planlama, programlama,
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
ç) İzleme ve değerlendirme,
d) Araştırma-geliştirme,
e) Uluslararası tecim. 

c)Imtihan son müracaat tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde yada dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini elde eden belgeye son müracaat zamanı itibarıyla haiz olmak (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir. Belge üstünde geçerlilik yada tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır.)

Tablo 2için tıklayınız.

Tablo 3 için tıklayınız.

3.     Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:
Başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda belirtilen kriterlerden birini yada birkaçını sağlaması ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır:
a)Imtihan ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan tahsil dalları yada bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans yada doktora derecesine haiz olmak ve bunu belgelendirmek,
b)İngilizce haricinde ikinci yabancı dil belgesine haiz olmak, (ÖSYM tarafınca kabul edilen geçerli yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 

4.   Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar
 ·     Yabancı dil imtihan eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin müracaat zamanı itibarı ile güncel Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, imtihan müracaat zamanı itibariyle güncel olanına bakılırsa değerlendirilecektir.
·     Tablo 2 ve Tablo 3’de yer edinen bölümler dışındaki bölümlerden yada yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup müracaat yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu esnasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı ne olursa olsun yüklemeleri gerekmektedir.
·     E-Devletteki mezuniyet detayları hatalı yada tamamlanmamış olan adaylar başvurusu esnasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.    

 5.          Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 01.04.2024 tarihinden başlayarak 19.04.2024 zamanı saat 23.59’a kadar e-Devlet – Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım yada Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üstünden yapılacaktır.

Sadece elektronik ortamda meydana getirilen başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta yada posta kanalıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tablo 4için tıklayınız.

Başvuruya eklenen data ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı bulunduğunu müracaat sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

6.        Başvuruların Değerlendirilmesi
Ajansa meydana getirilen başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen öteki tercih alanları bakımından Tablo 5’te belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak ve bu ilanda belirtilen tahsil dallarının/dal grubunun her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın duyuru panosunda ve web sitesinde duyuru edilir. Ayrıca, adaylar neticelerini Kariyer Kapısı üstünden görüntüleyebilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına çağrı edilir. Ancak, bu hükme bakılırsa sınava katılabileceği tespit edilmiş olup adları duyuru olunan adaylardan, sonrasında sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı data verdiği yada herhangi bir halde gerçeği saklamış olduğu belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu şeklinde durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafınca belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafınca en geç 5 iş günü içinde sonuçlandırılır. Ayrıca müracaat değerlendirme sonuçlarının ilanından sonrasında ve imtihan tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava çağrı edilecek aday sıralaması, puan bakımından sıradaki öteki başvurular dikkate alınarak güncellenir ve yine duyurulur. 

Tablo 5için tıklayınız.

7.        Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
Imtihan, Sözlü Yarışma Imtihanı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe müracaat şartları bakımından değerlendirildikten sonrasında, mülakat sınavına katılabilecek adayların adları ile sınava ilişkin tarih ve yer detayları, 26.04.2024 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.baka.ka.gov.tr sayfasında duyuru edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üstünden görüntüleyebilecektir. Adaylara ek olarak tebligat yapılmayacaktır. 

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. 

Yarışma Imtihanı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunmuş olduğu, Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü A2 Blok No:185-B Merkez/ISPARTA adresinde yapılacak olup, imtihan zamanı sonrasında Ajansın web sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üstünden görüntüleyebilecektir. Adaylara ek olarak tebligat yapılmayacaktır. 

Ajans Genel Sekreterliği, son müracaat tarihinin süresini uzatmaya yada imtihan tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişimler, Ajansın www.baka.ka.gov.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişimleri Kariyer Kapısı üstünden görüntüleyebilecektir. 

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, imtihan yer ve saatinde nüfus cüzdanı, geçişlik yada sürücü kimlik belgesi ile üstünde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve hususi kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8.        Yarışma Sınavının Yapılışı
a) Imtihan ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında meydana getiren adaylar yarışma sınavına alınırlar.
b) Yarışma Imtihanı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki aslolan ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki aslolan ve bir yedek olmak suretiyle toplam beş kişilik imtihan kurulu tarafınca yapılır.
c) Imtihan Kurulu üyeleri, adayın çalmış olduğu alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki deneyim ve data birikimi, yabancı dil bilgisi ve malum yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu şeklinde niteliklere haiz olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Imtihan Kurulu bu hususları saptamak suretiyle uygun görmüş olduğu data ve belgeleri adaylardan ister.

9.        Değerlendirme
a) Imtihan Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik averajı imtihan sonucunu gösterir. Imtihan başarı notu yüz puan üstünden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarıya ulaşmış olanların sayısı duyuru edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan adım atmak suretiyle sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma imtihanını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üstünde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Belli bir tahsil dalı yada kadro bazında duyuru edilen kadro sayısı kadar adayın başarıya ulaşmış olamaması yada sınava katılan olmaması sebebiyle boş kalan pozisyonlar, imtihan kurulunun uygun görüşü ile başka bir tahsil dalı yada kadrodan sınava katılıp başarıya ulaşmış olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına bakılırsa görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
b) Imtihan Kurulu, başarı sırasına bakılırsa sıralamaya doğal olarak tutmak suretiyle başarıya ulaşmış adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek sıralama oluşturulan durumlarda aslolan adayların göreve başlamaması yada göreve başladıktan sonrasında söz mevzusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına bakılırsa istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Imtihan Kurulu, imtihan sonunda averaj başarı puanını düşük bulmuş olduğu takdirde imtihan duyurusunda duyuru edilenden daha azca sayıda personel alma yada asla personel almama hakkına haizdir.  

10.     Sonuçların Duyurulması
Genel Sekreterlikçe imtihan neticeleri, Imtihan Kurulu tarafınca sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonrasında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın web sitesinde duyuru edilecektir ve adaylar neticeleri Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir. Imtihan sonucu, göreve başlama çağrısı ile beraber, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

11.     Görevlendirme
a) Imtihanı kazananların, kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması ve Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine bildiri edilmiş olduğu günü müteakip 15 gün içinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
b) Yapılan tebligata karşın, Ajans tarafınca kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları sebebiyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep sebebiyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
c) Giriş sınavında hile yapmış olduğu, düzmece belge ibraz etmiş olduğu yada gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu ya da Ajansta çalışmak için lüzumlu nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında lüzumlu yasal işlemler yapılır.

12.     Ücretlendirme
Ajans çalışanı, emeklilik ve toplumsal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na doğal olarak olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 11’inci maddesinin c ve ç fıkraları, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 22/12/2021 tarihindeki ve 4963 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sair ilgili meri mevzuata bakılırsa Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir. Ajansımızda ek olarak yürürlükte toplu iş sözleşmesi bulunmakta olup toplu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve toplumsal haklar sağlanmaktadır.Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 


1.      İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı batkı şeklinde yüz kızartıcı yada onur ve haysiyeti kırıcı suçtan yada istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet gizemini açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/yada arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için lüzumlu işe giriş sağlık raporuna haiz olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak

2.      Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları
Ajansımız tarafınca Tablo-2’de belirtilen tahsil dallarından mezun toplam 1 (bir) uzman personel istihdam edilecektir. Tablo-2’de belirtilen tahsil dallarında, yalnızca KPSS puanı bulunanların başvurusu uygun kabul edilecektir. 

2.1.    Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar
a)En azca dört senelik lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki yada yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 2’de belirtilen bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,
b)Talebe Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca 2022 yada 2023 yıllarında meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları tahsil dalları itibariyle Tablo 2’de gösterilen ilgili puan türlerinden son müracaat zamanı itibarıyla geçerliliği bulunan minimum 80 (seksen) puan almış olmak,


1.      İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı batkı şeklinde yüz kızartıcı yada onur ve haysiyeti kırıcı suçtan yada istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet gizemini açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/yada arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için lüzumlu işe giriş sağlık raporuna haiz olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak

2.      Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları
Ajansımız tarafınca Tablo-3’te belirtilen tahsil dallarından mezun toplam 1 (bir) uzman personel istihdam edilecektir. Tablo-3’te belirtilen tahsil dallarından yalnızca iş tecrübesi şartını taşıyanların başvurusu uygun kabul edilecektir.

2.1.    Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar
a)En azca dört senelik lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki yada yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 3’te belirtilen bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,Tablo 3’te gösterilen tahsil dallarından yapılacak başvurularda müracaat zamanı itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla kamu kesimi yada hususi kesimde aşağıdaki mevzularda minimum beş yıl fiilen başarıya ulaşmış olarak çalışmış olanlar KPSS’ye girme şartı aranmaksızın direkt sözlü sınavla alınır, bu tahsil dallarından yapılacak başvurularda KPSS puanı ile meydana getirilen başvurular uygun kabul edilmeyecektir:
a) Planlama, programlama,
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
ç) İzleme ve değerlendirme,
d) Araştırma-geliştirme,
e) Uluslararası tecim.

b) Imtihan son müracaat tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde yada dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini elde eden belgeye son müracaat zamanı itibarıyla haiz olmak (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir. Belge üstünde geçerlilik yada tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır.)

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.