DOLAR 31,0877 0.3%
EURO 33,7032 0.13%
ALTIN 2.023,020,32
BITCOIN 1596643-0,31%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

06:21

İMSAK'A KALAN SÜRE

Adalet Bakanlığı 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı 17 Sözleşmeli Personel Alacak

ABONE OL
4 Temmuz 2019 14:57
Adalet Bakanlığı 17 Sözleşmeli Personel Alacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Adalet Bakanlığı 657 Devlet Memurlar Kanunun 4/B kapsamında 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 17 adet çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alacak. Başvurmak isteyen adayların taşıması gereken şartlar şu şekildedir.

I.BAŞVURU ŞARTLARI 
A.  GENEL ŞARTLAR

 

1)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2)  En az lisans mezunu olmak,

3)  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,

4)  2018-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

5)  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

6)  Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)

7) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

B.  ÖZEL ŞARTLAR
 

1) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Çözümleyici (1. Grup) için aşağıdaki şartlardan en az birisini taşımak,

a) JAVAEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Tercihen yazılım tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek)

c) RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (Tercihen PL/SQL bilgisi)

d) ORM araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

e) Raporlama araçlarını (JasperReport, StyleReport vb.) etkin kullanabilmek,

f) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri ambarı tasarımı, iş zekâsı ve istatistik alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Web Servisleri, REST ve SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3) Çözümleyici (2. Grup) için aşağıdaki şartlardan en az birisini taşımak,

a) UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Yüksek ölçekteki disk sistemleri, disk sanallaştırma ve SAN sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) MS İşletim Sistemleri ve servisleri ile etki alanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware ve Red Hat Virtualization) Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Sızma, zafiyet tarama, yazılım ve sistem güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Büyük ölçekli veri merkezlerinin enerji veya iklimlendirme altyapıları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Kimlik yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Ses ve Görüntü Sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 
II.İSTENİLEN BELGELER
 

1) EK-1 Başvuru formu, (Başvuru formunda, başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile birden fazla grup seçilebilir. Bu takdirde başvurulan her bir grup için ayrı evrak düzenlenerek teslim edilecektir.)

2) 2018-KPSS sonuç belgesi,

3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile suretleri karşılaştırılacaktır.)

4) Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,

5) Fotoğraflı özgeçmiş, (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)

6) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

7) Askerlik durumunu gösterir belge,

8) Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

9) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,

10) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-3),

11) Adayların mesleki tecrübesini gösterir SGK dökümü veya hizmet belgesi.

 Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.

 
III.BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 05/07/2019 tarihinden 19/07/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 
IV.BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınavın yeri ve tarihi (www.adalet.gov.tr)  internet sitesinde ilân edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

 
V.SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

Sözlü sınav soruları başvurulan alana göre aşağıdaki konular arasından seçilecektir.

A- Çözümleyici (1.Grup);

1) Nesne Tabanlı Program Analiz ve Tasarım,

2) İlişkisel Veri Tabanı ve SQL,

3) Veri Ambarı Tasarımı, İş Zekası ve İstatistik,

4) Java ve diğer programlama dilleri,

5) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri,

6) Web Servisler,

7) Android ve iOS programlama,

8) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular.

B- Çözümleyici (2.Grup);

1) UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri,

2) Disk Sistemleri, Disk Sanallaştırma ve SAN,

3) MS İşletim sistemleri ve servisleri ile etki alanı,

4) Sunucu Sanallaştırma,

5) Sızma, Zafiyet tarama, Yazılım ve Sistem Güvenliği,

6) İz Kayıtları (Log) Yönetimi ve Yığın Veri Yönetimi,

7) Kimlik Yönetimi Sistemleri,

8) Ses ve Görüntü sistemleri,

9) Enerji ve İklimlendirme,

10) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular.

BÜRÜT üCRET;

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişki esasların üçüncü maddesinde belirtilen bürüt ücret tavanı olan 6.372,49 TL’nin 1,9 katı (12.107,73 TL) dir.

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.