Kadir Parlar
Kadir Parlar
21 Nisan 2022 Perşembe 14:23
Yıldız Teknik Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kamu personeli personel alımı yapılacak.

İlan Sahibi: Yıldız Teknik Üniversitesi

Şehir: İstanbul

Başvuru Tarihleri: 15.04.2022-29.04.2022

Alım Yapılacak Personel Sayısı: 35

Alım yapılacak Unvanlar: Profesör, Doçent ve Öğretim Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut EBYS kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir.

Başvurunun komisyon ve jüri değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra AYDEK şartlarının sağlandığını/sağlamadığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi ilgili Fakülte Sekreterliğinden alınabilir.
Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli:
Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Adaylar başvurularını;
“YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fakülte Sekreterliğine, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir. Belirtilen sistem üzerinden tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

NOT
1: Yabancı ülkelerden alınan diploma/unvanların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2: İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Süreçle ilgili yardım ve destek için: aydek@yildiz.edu.tr 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROFESÖR

DOÇENT

DR. ÖĞR. ÜYESİ

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1

Lisansüstü derecelerini ve doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanından almış olup aynı alanda bilimsel çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

1(*)

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından almış olup Eğitim Teknolojileri ve Öğretim Tasarımı alanında yayınları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

Lisansüstü derecelerini ve doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olup Teknoloji Bağımlılığı
üzerine çalışmaları bulunmak.

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1

Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme konularında çalışmaları olmak.

ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

1(*)

Doçentliğini Biyomedikal Mühendisliği bilim dalından almış olup Biyomedikal Enstrumentasyon ve Biyomalzeme alanlarında çalışmaları olmak.

ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKİNELERİ

1(*)

Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik Mühendisliği bilim alanından almış olup Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü ile Güç Elektroniği konularında çalışmaları olmak.

ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİ

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik Mühendisliği bilim dalından almış olup Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri ve
Aydınlatma alanlarında çalışmaları olmak.

ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

TELEKOMÜNİKASYON

1(*)

Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bilim dalından almış olup Haberleşme ve İşaret İşleme alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

1(*)

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden almış olup Kontrol Teorisi ve Güç Elektroniği konularında çalışmaları
olmak.

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

1(*)

Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olup Analitik Kimya alanında çalışmaları olmak.

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

ORGANİK KİMYA

1(*)

Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olup Organik Kimya alanında çalışmaları olmak.

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

1

Doçentliğini Topoloji alanında almış olup Topoloji alanında çalışmaları olmak.

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

GENEL BİYOLOJİ

1(*)

Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim alanında almış olup Biyoteknoloji alanında çalışmaları olmak.

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

1

Doçentliğini Eğitim Sosyolojisi alanında almış olup Aile Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

GEMİ İNŞAATI
VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ
MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ İNŞAATI

1(*)

Doçentliğini Deniz ve Gemi Mühendisliği bilim alanında almış olup Gemi İnşaatı alanında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

1(*)

Doçentliğini Makroekonomi alanında almış olup Maliye Politikası alanında çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

1

Su ve Atıksu Arıtımı alanında çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

1

Mikrobiyoloji, Su ve Atıksu Arıtımı alanlarında çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

FOTOGRAMETRİ

1

Doktora ve doçentlik derecelerini Harita Mühendisliği bilim alanında almış olup Uzaktan Algılama ve Ontoloji alanlarında
çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

ÖLÇME TEKNİĞİ

1

Doktora ve doçentlik derecelerini Harita Mühendisliği bilim alanında almış olup Ölçme Tekniği alanında bilimsel çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

1(*)

Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği ve Deniz Tabanı Hidrodinamiği alanlarında çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

1(*)

Doktora ve doçentlik derecelerini İnşaat Mühendisliği bilim alanında almış olup Katı Cisimler Mekaniği ve Sayısal Modelleme alanlarında çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI İŞLETMESİ

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği bilim dalından almış olup Yapı Bilgi Modellemesi ve Büyük Veri Analitiği konularında çalışmaları olmak.

KİMYA-
METALURJİ FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

1

Bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak Biyomühendislik alanında olmak.

KİMYA- METALURJİ FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

1

Doçentliğini Biyomühendislik alanında almış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak Biyomalzeme ve Nanoteknoloji alanlarında olmak.

KİMYA- METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIM

1(*)

Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak Biyoteknoloji ve Kimyasal Reaksiyon alanlarında olmak.

KİMYA- METALURJİ FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME MÜH.VE BİLİMİ

1(*)

Doktorasını ve doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak Döküm Teknolojileri ve Kaynak Teknolojileri alanlarında olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

HİDROMEK VE HİDROLİK MAK.

1

Lisans derecesini ve doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olup Yenilenebilir Enerji ve Güneş Enerjisi Sistemleri konularında çalışmaları olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAK. TEO. SİS. DİNA. VE KONT.

1(*)

Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanından almış olup Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında çalışmaları
olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAK.TEO.SİS.DİNA.VE KONT.

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanından almış olup Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında çalışmaları
olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MALZEMESİ VE İMALAT TEKNOLOJİSİ

1(*)

Lisansüstü derecelerini ve doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olup Üretim Teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MALZEMESİ VE İMALAT TEKNOLOJİSİ

1(*)

Lisansüstü derecelerini ve doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olup Üretim Teknolojileri alanında çalışmaları
olmak.

SANAT TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI

MÜZİK TOPLULUKLARI

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar-Müzik- Yorumculuk alanından almış olup Klasik Kemençe üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SANAT TASARIM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM TASARIMI

İNTERAKTİF MEDYA TASARIMI

1(*)

Doçentliğini "Tasarım" Bilim/Sanat alanından almış olup Karikatür ve Animasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SANAT TASARIM FAKÜLTESİ

SANAT

GRAFİK TASARIMI

1(*)

Doçentliğini "Tasarım" Bilim/Sanat alanından almış olup Etkileşim Tasarımı ve Görsel Tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.


*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

Son Güncelleme: 21.04.2022 16:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.