Kadir Parlar
Kadir Parlar
21 Nisan 2022 Perşembe 13:38
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kamu çalışanı çalışan alımı yapılacak.

İlan Sahibi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Vilayet: Çanakkale

Başvuru Tarihleri: 15.04.2022-28.04.2022

Alım Yapılacak Personel Sayısı: 10

Alım yapılacak Unvanlar: öğretim üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ)
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yalnız online olarak (https://duyuru.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu bağlantı üstünden işlemler yürütülecektir. Sistem üstünden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, tamamlanmamış informasyon/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak meydana getirilen başvurular için istenen tüm informasyon ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fizyolojik olarak istenebilecektir.) Bir adayın yalnız 1 ekibe başvurma hakkı vardır.
GENEL ŞARTLAR
1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten minimum 70, Yükseköğretim Kurulu tarafınca kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından minimum 50 puan yada eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan dengi bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Öğretim Görevlisi ekibine yapılacak başvurularda; adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da duyuru edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan talebe alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Araştırma Görevlisi ekibine yapılacak başvurularda; duyuru edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan talebe alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Hususi kabiliyetle talebe alan programlar ile yabancı dil puanı ile talebe alan programlar için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır. Eğitim Bilimleri bölümleri için (Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim meydana getirilen programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihindeki ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburi yabancı dil dersini vermek suretiyle öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının internasyonal ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, minimum bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafınca kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından minimum 85 puan yada eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan dengi bir puana haiz olma şartı aranır. 
ÖZEL ŞARTLAR
1. Araştırma görevlisi ekibine başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora yada sanatta yeterlik eğitimi talebesi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir. 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami tahsil süresini dolduran sadece 2016-2017 eğitim öğretim sonbahar yarıyılından itibaren azami süreleri yeniden başlatılan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Sonbahar dönemine kadar geçen sürede azami tahsil sürelerinin dolması sebebiyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 sonbahar döneminde azami tahsil sürelerinin tekrardan başlaması sebebiyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
2. Öğretim görevlisi ekibine başvuracak adaylarda minimum tezli yüksek lisans derecesine haiz olmak yada lisans ve yüksek lisans derecesini beraber veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafınca belirlenen uzmanlık alanıyla direkt ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, minimum lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında minimum iki yıl deneyim sahibi olmak şartı aranır.
4. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafınca belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek suretiyle istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafınca karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi ekibi için geçerli olmak suretiyle, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında minimum dört yıl mesleki deneyim sahibi olmak şartı aranır.
NOT: Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
MUAFİYET
1. Doktora yada tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafınca belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış yada çalışmakta olanlarda merkezi imtihan şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlama Tarihi : 15.04.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 28.04.2022
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 10.05.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Tarihi : 12.05.2022
İtiraz Sonuçlarının İlan Tarihi : 13.05.2022
Giriş Imtihanı Tarihi : 16.05.2022
Imtihan Giriş Yerleri : İlgili Birimlerde
Giriş Imtihan Sonuçlarının İlan Tarihi : 18.05.2022
Giriş Imtihan Sonuçlarına İtiraz Tarihi : 20.05.2022
İtiraz Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 23.05.2022
NOT: İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin web sayfasında duyurulacaktır. Üniversitemiz lüzumlu durumlarda ilanda iptal ve/yada ilanda değişim yapma hakkına haizdir.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program adı, duyuru zamanı, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren imzalı müracaat dilekçesi)
2- Özgeçmiş ve var ise bilimsel gösterim listeleri
3- Onaylı Kimlik Kartı sureti yada Onaylı Kimlik Kartı fotokopisi
4- Onaylı mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler atama esnasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafınca onaylanmış olması gerekir.)
5- Onaylı not transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler atama esnasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)
6- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar yada ayrılmış olanlar getirecekler.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
8- ALES imtihan netice belgesi (Son 5 yıla ilişik)
9- Yabancı Dil imtihan netice belgesi
10- Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet döküm belgesi (SSK'ya bağlı Sigortalı hizmeti olanlar için)
11- Adli Sicil Kaydı
12- Varsa muafiyet ile ilgili belgeler
13- İlanda isteniyorsa deneyim ile ilgili belgeler

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR. GÖR.
(DERS VERECEK)
DER. ARŞ.
GÖR.
DER. ALES YABANCI
DİL
AÇIKLAMA
1 SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİMİ - - 1 4 70 50 Spor Yöneticiliği lisans mezunu olup, aynı alanda
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA
2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
- - 1 4 70 50 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA
3 OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZ. TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ
1 4 - - 70 - Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine haiz olmak.
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN
NO
BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR.
(DERS VERECEK)
DER. ARŞ.
GÖR.
DER. ALES YABANCI
DİL
AÇIKLAMA
4 ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 1 4 - - 70 - Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans
mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
5 MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA SONDAJ TEKNOLOJİSİ 1 6 - - 70 - Jeoloji, Jeodinamik yada Maden Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim
kurumlarında ders verme deneyimine haiz olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN
NO
BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR.
(DERS VERECEK)
DER. ARŞ.
GÖR.
DER. ALES YABANCI
DİL
AÇIKLAMA
6 ECZANE HİZMETLERİ ECZANE HİZMETLERİ 1 2 - - 70 - Eczacılık, Biyoloji yada Kimya lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim
kurumlarında ders verme deneyimine haiz olmak.
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA
7 YÖNETİM VE ORGANİZASYON YEREL YÖNETİMLER 1 6 - - 70 - Kent ve Çevre Politikaları, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine haiz olmak.
DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA
8 ELEKTRONİK VE OTOMASYON MEKATRONİK 1 5 - - 70 - Elektronik, Elektrik-Elektronik yada Endüstri
Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA
9 HUKUK ADALET 1 3 - - 70 - Emek harcama Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yada Hukuk alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim
kurumlarında ders verme deneyimine haiz olmak.
10 MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK SİVİL SAVUNMA VE
İTFAİYECİLİK
1 4 - - 70 - Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup, Afet Eğitimi ve Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine haiz olmak.

Kamu Personeliyim

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.