Kadir Parlar
Kadir Parlar
21 Nisan 2022 Perşembe 14:48
Yıldız Teknik Üniversitesi 25 Öğretim Elemanı Alımı İlanı

Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına kamu personeli personel alımı yapılacak.

İlan Sahibi: Yıldız Teknik Üniversitesi

Şehir: İstanbul

Başvuru Tarihleri: 15.04.2022-29.04.2022

Alım Yapılacak Personel Sayısı: 25

Alım yapılacak Unvanlar: araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet anasayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlar aynı saatte olabileceğinden dolayı adayların tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir.
Araştırma görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
Aşağıda belirtilen durumda bulunan adaylar ilana başvuru yapamazlar.
1) 06/02/2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler,
2) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler.

A. GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

B. ÖZEL ŞARTLAR:
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. 

C. MUAFİYET:
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1) “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
2) Başvuru için gerekli belgeler ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartlarla ilgili özet bilgi tablosuna prs.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

SINAV TAKVİMİ:
İlk Başvuru Tarihi : 15.04.2022
Son Başvuru Tarihi : 29.04.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.05.2022
Sınav Giriş Tarihi : 16.05.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 18.05.2022

İLAN NO KADRO UNVANI KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ ANASANAT DALI BAŞVURU YERİ NİTELİK
2200 Araştırma Görevlisi 6 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ Eğitim  Fakültesi Dekanlığı Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olup Fen Bilgisi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2201 Araştırma Görevlisi 6 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans mezunu olup Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2202 Araştırma Görevlisi 6 1 ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2203 Araştırma Görevlisi 6 1 ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MAKİNELERİ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2204 Araştırma Görevlisi 6 1 ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTROMAGNETİK ALANLAR VE MİKRODALGA
TEKNİĞİ
Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olup Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2205 Araştırma Görevlisi 6 1 GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ HİDROMEKANİĞİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlığı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2206 Araştırma Görevlisi 6 1 GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNELERİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlığı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2207 Araştırma Görevlisi 6 2 GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlığı Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2208 Araştırma Görevlisi 6 1 İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT İKTİSADİ GELİŞTİRME
VE ULUSLARARASI İKTİSAT
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı İktisat Bölümü lisans mezunu olup İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2209 Araştırma Görevlisi 6 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı İşletme Bölümü lisans mezunu olup Sayısal Yöntemler alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2210 Araştırma Görevlisi 6 1 İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE BİLİMLERİ İnşaat Fakültesi Dekanlığı Çevre Mühendisliği Programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2211 Araştırma Görevlisi 6 1 İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ İnşaat Fakültesi Dekanlığı Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Geomatik Programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2212 Araştırma Görevlisi 6 1 İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK İnşaat Fakültesi Dekanlığı İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Mekanik Programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2213 Araştırma Görevlisi 6 1 İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI MALZEMELERİ İnşaat Fakültesi Dekanlığı İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı Malzemeleri Programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2214 Araştırma Görevlisi 6 1 KİMYA- METALÜRJİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanlığı Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2215 Araştırma Görevlisi 6 1 KİMYA- METALÜRJİ FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ SİSTEM ANALİZİ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanlığı Matematik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2216 Araştırma Görevlisi 6 1 MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Makine Fakültesi Dekanlığı Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olup Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Veri Mühendisliği ve İş Analitiği Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2217 Araştırma Görevlisi 6 1 MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ OTOMOTİV Makine Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği lisans mezunu olup Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2218 Araştırma Görevlisi 6 1 MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK Makine Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği lisans mezunu olup Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2219 Araştırma Görevlisi 6 1 MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEKATRONİK Makine Fakültesi Dekanlığı Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olup Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2220 Araştırma Görevlisi 6 1 MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BİNA BİLGİSİ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup Bilgisayar Ortamında Mimarlık, Bilişim veya Mimarlıkta Sayısal Tasarım uzmanlık alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2221 Araştırma Görevlisi 6 1 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SANAT GRAFİK TASARIMI Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Grafik, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olup Sanat ve Tasarım alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2222 Öğretim Görevlisi (Ders verebilir) 6 2 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Lisans eğitimi sonrasında bir yükseköğretim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda belgelendirmek kaydıyla 2 yıl ders vermiş olmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.