Kadir Parlar
Kadir Parlar
21 Nisan 2022 Perşembe 13:58
Sıtkı Koçman Üniversitesi 4 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Karabük Üniversitesi taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına bakılırsa görevlendirilmek suretiyle KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına toplamda 53 kamu çalışanı çalışan alımı yapılacak.

İlan Sahibi: Karabük Üniversitesi

Il: Karabük

Başvuru Tarihleri: 15.04.2022-29.04.2022

Alım Yapılacak Personel Sayısı: 53

Alım yapılacak Unvanlar: Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına bakılırsa görevlendirilmek suretiyle; 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 53 (elli üç) tane sözleşmeli çalışan alınacaktır.

İLAN NO UNVAN KADRO
SAYISI
KPSS
PUAN TÜRÜ
CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER
2022/29 Destek Personeli 17 KPSS(P94) Kadın * Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
* Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
* Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik görevini halletmeye engel sağlık problemi bulunmamak.
* Son müracaat zamanı itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
* Rektörlüğümüze ilişkin tüm birimlerde vazife
yapılabilecektir.
2022/30 Destek Personeli 21 KPSS(P94) Erkek * Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
* Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik, kolay bakım ve onarım, ısıtma-soğutma vb. iklimlendirme hizmetleri, dağıtım ve taşıma hizmetleri, peyzaj bakım, budama, sulama, çim biçme benzer biçimde görevler yapılacaktır.
* Son müracaat zamanı itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
* Rektörlüğümüze ilişkin tüm birimlerde vazife
yapılabilecektir.
2022/31 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 7 KPSS(P93) Erkek * Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Hususi Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
* Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak.
* 5188 Sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
* Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Rektörlüğümüze ilişkin tüm birimlerde vazife
yapılabilecektir.
2022/32 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 KPSS (P93) Erkek * Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Hususi Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
* Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak.
* 5188 Sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
* Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Eflani Meslek Yüksekokulunda vazife yapılacaktır.
* İhtiyaç olması halinde Rektörlüğümüze ilişkin öteki birimlerde de vazife yapılabilecektir.
2022/33 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 KPSS(P93) Kadın * Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Hususi Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
* Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak.
* 5188 Sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
* Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Rektörlüğümüze ilişkin tüm birimlerde vazife
yapılabilecektir.
2022/34 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 KPSS(P94) Erkek * Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
* Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak.
* 5188 Sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Rektörlüğümüze ilişkin tüm birimlerde vazife
yapılabilecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yada yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme süreci içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.
8- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Koruma ve Güvenlik görevlisi pozisyonu için Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “hususi güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.)
9- Tüm unvanlar için Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
10- Destek çalışanı (temizlik hizmetleri) pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme halletmeye hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu pozitif yönde çıkan çalışan ile sözleşme imzalanacaktır.
12- Aday tarafınca gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, yönetim tarafınca kendilerine bir karşılık ödenmiş ise bu karşılık yasal faizi ile beraber tazmin edilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) basvuru.karabuk.edu.tr adresinden “e-Devlet ile giriş” yada “yeni kullanıcı” butonu kullanarak online olarak yapacaklardır.
Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmamış belge ile meydana getirilen, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, bizzat yada posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Adaylar duyuru edilen pozisyonlardan yalnızca birine müracaat yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat meydana getiren adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Başlangıç : 15.04.2022 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 29.04.2022 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : basvuru.karabuk.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
2- Diploma fotokopisi yada Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten temin edilebilir, sorgulama kodu net ve okunması mümkün olmalıdır.)
3- 2020 KPSS (B) grubu imtihan netice belgesi.
4- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e Devletten temin edilebilir).
5- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir).
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız hususi güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
2020 KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına bakılırsa hak kazanan aday www.karabuk.edu.tr adresinden duyuru edilecek, duyuru edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet zamanı ilkin olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum zamanı büyük olan adaya öncelik tanınır.)
Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden ek olarak duyuru edilecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde yada aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlanlar bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ek olarak tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından lüzumlu olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından lüzumlu olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
Başvuruya ilişkin sonuçlar son müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde duyuru edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.