Kadir Parlar
Kadir Parlar
21 Nisan 2022 Perşembe 14:54
Sağlık Bakanlığı 23 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görevlendirilmek suretiyle yazılı ve sözlü imtihan yapılmaksızın (gemiadamı unvanı hariç) 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ofis Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sürücü, Temizlik Personeli, Gemiadamı unvanlarına toplamda 23 sözleşmeli çalışan alınacaktır.

İlan Sahibi: Sağlık Bakanlığı

Vilayet: İstanbul

Başvuru Tarihleri: 15.04.2022-29.04.2022

Alım Yapılacak Personel Sayısı: 23

Alım yapılacak Unvanlar: Ofis Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sürücü, Temizlik Personeli, Gemiadamı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden
657 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
  

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek suretiyle; 6/6/1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesi b fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü imtihan yapılmaksızın (gemiadamı unvanı hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 23 (yirmi üç) tane sözleşmeli çalışan alınacaktır. 
 

İLAN SIRA NO UNVAN POZİSYON ADEDİ GÖREV YERİ EĞİTİM CİNSİYETİ KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER
1 Ofis Personeli 2 İstanbul Genel Müdürlük Lisans - KPSS P3/70 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 minimum 70 puan almak,
-Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi yada İşletme Fakültelerinin herhangi birinden mezun olmak,
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
2 Ofis Personeli 2 İstanbul Genel Müdürlük Lisans - KPSS P3/70 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 minimum 70 puan almak,
-Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon programlarının herhangi birinden mezun olmak,
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 İstanbul Genel Müdürlük Ön lisans Erkek KPSS P93/60 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 minimum 60 puan almak,
-Yükseköğretim Kurumlarından herhangi bir önlisans programından mezun olmak,
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını ( fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış olmak,
-5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer edinen şartları taşıyor olmak,
-Son müracaat zamanı itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/silahsız) hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak,
-7/24 saat esasına nazaran vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-170 santimetre den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla 13 den azca olmamak,
4 Destek Personeli (Sürücü) 2 İstanbul Genel Müdürlük Ön lisans Erkek KPSS P93/60 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 minimum 60 puan almak,
-Yükseköğretim Kurumlarından herhangi bir önlisans programından mezun olmak,
-En azca 5 senelik B sınıfı sürücü belgesine haiz ve etken vasıta kullanıyor olmak,
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını ( fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış olmak,
-Yurtiçi gezi engeli bulunmamak,
5 Destek Personeli (Temizlik - Kadın) 2 İstanbul Genel Müdürlük Orta öğretim Kadın KPSS P94/50 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 minimum 50 puan almak,
-Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak, (lise ve dengi okul)
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını ( fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Birimlerimizde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak,
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışabilmek,
6 Destek Personeli (Temizlik - Erkek) 3 İstanbul Genel Müdürlük Orta öğretim Erkek KPSS P94/50 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 minimum 50 puan almak,
-Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak, (lise ve dengi okul)
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını ( fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış olmak,
-Birimlerimizde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak,
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışabilmek,
-Basit bakım ve onarım işleri yapabilmek,
7 Destek Personeli (Temizlik - Kadın) 1 İstanbul (Karaköy Sahil Sağlık Denetleme Merkezi) Orta öğretim Kadın KPSS P94/50 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 minimum 50 puan almak,
-Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak, (lise ve dengi okul)
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını ( fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Birimlerimizde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak,
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışabilmek,
8 Destek Personeli (Temizlik - Kadın) 1 Ordu (Ordu Sahil Sağlık Denetleme Merkezi) Orta öğretim Kadın KPSS P94/50 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 minimum 50 puan almak,
-Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak, (lise ve dengi okul)
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını ( fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Birimlerimizde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak,
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışabilmek,
9 Destek Personeli (Temizlik - Kadın) 1 Hatay (İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi) Orta öğretim Kadın KPSS P94/50 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 minimum 50 puan almak,
-Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak, (lise ve dengi okul)
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını ( fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Birimlerimizde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak,
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışabilmek,
10 Destek Personeli (Temizlik - Kadın) 1 İzmir/Urla (Karantina Adası Müdürlüğü) Orta öğretim Kadın KPSS P94/50 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 minimum 50 puan almak,
-Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak, (lise ve dengi okul)
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını ( fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Birimlerimizde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak,
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışabilmek,
11 Destek Personeli (Temizlik - Erkek) 3 İzmir/Urla (Karantina Adası Müdürlüğü) Orta öğretim Erkek KPSS P94/50 -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 minimum 50 puan almak,
-Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak, (lise ve dengi okul)
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını (fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış olmak,
-Birimlerimizde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak,
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışabilmek,
-Basit bakım ve onarım işleri yapabilmek,
12 Gemiadamı 1 Çanakkale (Çanakkale Boğazı Sağlık Denetleme Merkezi) Orta öğretim Erkek - -En azca herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak,
- Son müracaat zamanı itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Gemiadamı ehliyetine haiz olmak,
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını ( fizyolojik/ruhsal) tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış olmak,
-Mesleği ile ilgili minimum 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,


A- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen hususi şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmamak, (askerliği yapmış yada muaf olmak)
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer edinen şartları taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Orta öğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına haiz olmak,
9. Adaylar, duyuru edilen pozisyonlardan bir tek birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona müracaat meydana getiren adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak,
10. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yada yaşlılık aylığı almıyor olmak,
11. İlan şartlarında istenilen iş tecrübesi, mezuniyetten sonrasında ve müracaat tarihinden ilkin adayda bulunuyor olmak,
12. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
13. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme süreci içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli çalışan pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,
14. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereği "işe alınması açısından lüzumlu olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından lüzumlu olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılabilecektir.
2. Adaylar, www.hssgm.gov.tr adresinden duyuru zamanı itibarıyla temin edilecek müracaat formu ve istenilen belgelerle beraber başvurularını bizzat, posta ve kargo vb. kanallar ile Genel Müdürlüğümüz Yazı İşleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapmış olacaktır. 
3. Süresi içinde yapılmayan ve noksan belgeli başvurular değerlendirilmeyecektir.
4. Son müracaat tarihinin mesai bitiminden sonrasında yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Adayların KPSS puan türü ve yılı yapılacak denetim sonucunda tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Adaylar Genel Müdürlüğümüz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) kapsamında; kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılır.
***GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü imtihan yapılacak olup, ek olarak duyuru yapılacaktır.

C- İSTENİLEN BELGELER
1. Müracaat formu www.hssgm.gov.tr adresinden temin edilecektir. (İlan sıra numarası, başvurulan unvan ve vazife yeri belirtilmek zorundadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu imtihan netice belgesi, (e-Devlet üstünden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
3. Diploma yada Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üstünden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus kayıt örneği, (e-Devlet üstünden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
5. 03 sıra no.lu Koruma ve Güvenlik Personeli duyuru için son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına minimum 3 ay kalmış hususi güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy/kilo endeksini gösterir onaylı belge,
6. 04 sıra no.lu Destek Personeli Sürücü alım ilanı için sürücü belgesi fotokopisi,
7. 12 sıra no.lu Gemiadamı ilanı için son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına minimum 3 ay kalmış Gemiadamı cüzdanı ve eDevletten alınan karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha öncesinden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı deneyim belgesi, (Yapılan işin unvanını ve süresini belirten.)
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-Devlet üstünden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
9. Adli Sicil Durum Belgesi, (e-Devlet üstünden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

Ç- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1. Genel Müdürlüğümüz tarafınca oluşturulacak komisyon tarafınca süresi içinde meydana getirilen başvurular, belgelerin noksan olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen müracaat şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer edinen sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve hususi şartlar ile aranan niteliklere haiz olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı yada yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 
3. Başvuru sonunda yazılı ve/yada sözlü imtihan yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme hayata geçirmeye hak kazanan adayların isim sıralaması (aslolan ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar duyuru edilecektir.) ile işe başlamaları için lüzumlu belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve süre, müracaat bitim zamanı itibarıyla en geç 10 (on) iş günü içinde Genel Müdürlüğümüz web (www.hssgm.gov.tr) sayfasında duyuru edilecektir.
4. Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafınca KPSS puan sıralamasına nazaran yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet zamanı ilkin olan, bununda aynı olması halinde doğum zamanı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat etmiş olduğu yada adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde duyuru edilen yedek adaylardan (duyuru edilen kadro sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir) başarı sırasına nazaran çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır.
6. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, aslolan adayların taşımış olduğu şartları taşımalıdır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümleri gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması pozitif yönde olan adaylarla sözleşme yapılacaktır.
7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Genel Müdürlüğümüz müracaat takviminde mecburi hallerde değişim yapma hakkını saklı meblağ ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.
8. Sözleşmeli çalışan pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62. maddesinde belirtilen süreler içinde aday görevine adım atmak zorundadır. Bu süre içinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.
9. Süreç sonunda duyuru edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içinde feshedilecektir.
10. Başvuru meydana getiren adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu duyuru ile www.hssgm.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuru neticeleri ve tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ilgililere ek olarak yazılı tebligat yapılmayacaktır.

D- ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
Sözleşme hayata geçirmeye hak kazanan adaylar, sonuçların duyuru edilmesinden sonrasında istenecek belgeler, müracaat zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve öteki şartlar Genel Müdürlüğümüz www.hssgm.gov.tr adresinden ek olarak duyuru edilecektir.

E- BAŞVURU ADRESİ VE İRTİBAT TELEFONLARI:
1-Başvuruların Yapılacağı Adres : Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak No: 21 34425 Karaköy / Beyoğlu / İSTANBUL
2-Telefon Numarası : +90 212 293 36 74-82 (8 Hat) Dahili (320-333-371-367) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.