Kadir Parlar
Kadir Parlar
21 Nisan 2022 Perşembe 13:07
Boğaziçi Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi 657 dmk’nın 4/B sözleşmeli statüsünde çalıştırılmak suretiyle KPSS puan şartı olmaksızın Bilgi Teknolojileri Yöneticisi ve Sistem Uzmanı kadrolarına kamu çalışanı çalışan alımı yapılacak.

İlan Sahibi: Boğaziçi Üniversitesi

Vilayet: İstanbul

Başvuru Tarihleri: 15.04.2022-29.04.2022

Alım Yapılacak Personel Sayısı: 2

Alım yapılacak Unvanlar: bilişim çalışanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI


Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak çalıştırılmak suretiyle, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2020 senesinde meydana getirilen Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde meydana getirilen İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Imtihanı (YDS) yada bu dilde meydana getirilen öteki yabancı dil sınavına (imtihanlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS yada denkliği kabul edilen Yabancı Dil Imtihan puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, duyuru edilen bilişim çalışanı sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU
 

İş Tanımı Alınacak Kişi Sayısı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı Emek harcama Süresi Aylık Brüt Sözleşme Tutarı Katsayı Tavanı Tahsil Durumu
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi 1 10 Tam Zamanlı 4 katına kadar Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler
Sistem Uzmanı 1 10 Tam Zamanlı 2 katına kadar Genel Şartlar 1-(b) yada 1-(c) bendinde belirtilen bölümler


I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve müesseselerinin merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli data işlem birimlerinde istihdam edilecek çalışanın,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört senelik bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler haricinde kalan dört senelik eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üstüne eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındanmezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi mevzusunda yada büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi mevzusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için minimum 3 senelik, ötekiler için minimum 5 senelik mesleki tecrübeye haiz bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna doğal olarak kadrolu yada aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye doğal olarak sözleşmeli statüdeki hizmetler ile hususi kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim çalışanı olarak geçmiş olduğu
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında data sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden minimum ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yada askerlik hizmetinden muaf olmak.
2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler haricinde personelde hususi nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
1) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİCİSİ (1 şahıs - 4 katına kadar)
a) En azca 6 (altı) yıl tecrübeye haiz olmak,
b) Kamu kurumlarının data işlem departmanlarında müdür, şube müdürü vb. eşit pozisyonlarda çalışmış olmak,
c) C# ile web tabanlı uygulama geliştirme mevzusunda data sahibi olmak,
d) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri data sahibi olmak,
e) Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi mevzusunda data sahibi olmak,
f) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı mevzusunda data sahibi olmak,
g) Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi mevzusunda data sahibi olmak,
h) Sanallaştırma teknolojileri mevzusunda data sahibi olmak ve VMWare yada HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,
i) Active Directory ve LDAP hakkında data sahibi olmak,
j) Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde data sahibi olmak,
k) Microsoft Exchange yada açık kaynak kodlu e-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi mevzusunda iyi derecede data sahibi olmak,
l) Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında data ve tecrübe sahibi,
m) İşletim Sistemleri hakkında data sahibi olmak,
n) Mevcut projelere/yazılımlara süratli adapte olmak ve geliştirmek, kuvvetli kontakt ve sorun çözme kabiliyetlerine haiz olmak,
o) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Hususi Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri
mevzularında tasarım, uygulama ve hata çözme mevzularında data sahibi olmak, 
p) Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği mevzularında data sahibi olmak,
q) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller), Güvenlik Duvarı (Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında data ve deneyim sahibi olmak,
r) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında data ve deneyim sahibi olmak,
s) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama mevzularında data sahibi olmak,
t) Ağ üstünde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat şeklinde) yazılımlar mevzusunda data sahibi olmak,
u) Bilgi Güvenliği mevzusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve data sistemleri saldırıları mevzusunda data sahibi olmak,
v) Analitik düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın ve kontakt becerisi yüksek olmak,
w) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
x) Dokümantasyona ehemmiyet vermek ve bunu tertipli olarak yapabiliyor olmak,
y) Mevcut projelere/yazılımlara süratli adapte olmak ve geliştirmek, kuvvetli kontakt ve sorun çözme kabiliyetlerine haiz olmak,
z) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde ekip üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik data ve donanıma haiz olmak, süreç yönetim araçları mevzusunda deneyimli olmak,
r) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve öteki uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,
s) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi sertifikasına yada İç Denetçi/Denetçi sertifikasına haiz olmak,
t) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları mevzusunda yada İç Denetçi/Denetçi mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,
u) Proje yönetimi eğitimi almış olmak,
v) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde ekip üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik data ve donanıma haiz olmak, süreç yönetim araçları mevzusunda deneyimli olmak,
w) Yapılacak araştırma ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
x) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve öteki kuralları kabul etmek,
1) SİSTEM UZMANI (1 şahıs - 2 katına kadar)
a) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak.
b) Windows Server, System Center teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede hakim olmak.
c) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification Autorithy DNS, etken dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde data ve tecrübe sahibi olmak. 
d) Disk ve depolama teknolojileri mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak.
e) Yedekleme uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak
f) Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb.) kurulum, yönetim ve bakım mevzusunda data sahibi olmak,
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine haiz olmak.
h) Temel network bilgisine haiz olmak.
i) Bilişim sistemleri ile ilgili teknik sertifikalara haiz olmak.
j) Teknik şartname oluşturma mevzusunda data ve tecrübeye haiz olmak.
k) İş sürekliliği sistemleri mevzusunda deneyim sahibi olmak.
l) Felaket Kurtarma sistemleri mevzusunda tecrübeye haiz olmak.
m) Yük dengeleme sistemleri hakkında deneyim sahibi olmak.
n) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
a) Başvurular duyuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacaktır.
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile beraber bizzat yada en geç son müracaat tarihinde ulaşacak şekilde posta yöntemiyle T.C. Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ile
tamamlanmamış belge içeren ya da imzasız müracaat formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek/Beşiktaş/İSTANBUL
III. İSTENİLEN BELGELER
a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
b) Lisans mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesinin aslı yada noter onaylı sureti,
c) Eğitimini yurt haricinde tamamlamış olanların mezuniyet belgesi denklik belgesinin onaylı örneği,
d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim yada sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)
e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim çalışanı olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Hususi sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-Devlet üstünde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP yada çalışmış oldukları kurumdan alınacak belge yada istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren yada yönetici tarafınca onaylanmış belge.)
f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı yada bu dilde meydana getirilen öteki yabancı dil imtihanlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.),
h) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üstünden alınabilmektedir)
i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı yada onaylı örneği.
j) Imtihan sonucunda başarı göstermiş bulunan adaylarla; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacak olup Arşiv Araştırmasının pozitif yönde neticelenmesi ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve hususi şartları elde eden adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlı adaydan başlanarak müracaat sayısının 10 katı kadarı aday imtihan için çağrılacaktır. 
b) Bu sıralamaya nazaran son sırada aynı puana haiz birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
c) Sınava (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanan adayların sıralaması, imtihan tarih ve saatleri ile imtihan neticeleri www.boun.edu.tr adresinde duyuru edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim yada tebligat yapılmayacaktır.
V. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı imtihan 16/05/2022 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Sözlü imtihan 16/05/2022 tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.
VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ;
a) Imtihan yazılı ve sözlü imtihan şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak suretiyle, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, yeterlik yada geçişlik) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
SINAV KONULARI; yazılı ve sözlü imtihan mevzuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Hususi Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.
VII. DEĞERLENDİRME
Yazılı ve sözlü imtihan sonucunda 100 tam puan üstünden 70 ve daha çok puan alan adaylar arasından puan sırasına nazaran, duyuru edilen çalışan pozisyon sayısı kadar aday asil olarak duyuru edilir. Imtihanı kazanan adayların lüzumlu şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi yada atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak suretiyle asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.
VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER
Aylık brüt sözleşme tutarı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine nazaran istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme halletmeye yetkilidir Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme tutarı haricinde herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
IX. DİĞER HUSUSLAR
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere nazaran yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan yada bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle kanıtlama edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine duyuru edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarı göstermiş olan adaylarla; ek olarak Arşiv Araştırması neticeleri negatif olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonrasında, işe alınma açısından lüzumlu olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
X. ÖNEMLİ TARİHLER
İlan Tarihi : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün: Adaylar, duyuru Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonrasında 15 gün içinde müracaat yapabileceklerdir.
Yazılı/Sözlü Imtihan Tarihi : 16/05/2022
Imtihan Sonucu Izahat Tarihi : 18/05/2022 

Son Güncelleme: 21.04.2022 13:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.